(17.50 hodin)
(pokračuje Paggio)

S čím se ztotožňuji, je to, že chybí zákon, že zákon nebyl vypracován. Věřím panu ministrovi, že ho předloží v brzké době, že se ministerstvo probere z toho poněkud mátožného stavu, ve kterém se nachází, co se týče Šumavy, a vyprodukuje návrh, nad kterým se budeme bavit. Tento skutečně považuji za nekvalitně zpracovaný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným je paní kolegyně Kateřina Konečná. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, především bych chtěla kolegovi Paggiovi vzkázat vaším prostřednictvím, že si nemyslím, že tady říká pravdu, ale to je přesně to, o čem bychom měli vést debatu na výboru. Děkuji, že kývá, protože tím doufám, že jsem ho snad přesvědčila o tom, že by to na výbor měl poslat.

Ale teď vážně. Pan ministr mi teď trošku utekl, tak já mám docela problém s tím, že tady budu citovat jeho usnesení nebo jeho řeč, kterou tady měl 12. 6., protože ten zákon tu máme opravdu rok a tři čtvrtě, když řekl: Z výše uvedených důvodů zastávám stanovisko celé vlády, že tento návrh by měl být neschválen, a zároveň sděluji, že se nám podařilo dokončit práce nad podobou zákona, o kterém věřím, že je návrhem širokého kompromisu a konsensu, a který bude v nejbližší době předložen do Sněmovny tak, abychom Šumavě mohli co nejdřív dát kvalitní zákon.

Tak dneska pan ministr mluvil pouze o kvalitním zákoně. Už nemluvil o tom, kdy ho hodlá předložit, takže tři čtvrtě roku starý slib je evidentně nedodržen. Nicméně já se nedivím, že je nedodržen, když se tak upřímně, pane kolego Paggio prostřednictvím předsedajícího, zajímáte o kvalitu jednotlivých návrhů. Protože když si přečtu stanovisko Právnické fakulty, katedry práva životního prostředí, ze srpna tohoto roku k ministrem navrhovaném zákonu, tak se tam dočtete: Předložený návrh považuje naše katedra za zcela nezpůsobilý k dalšímu projednávání v legislativním procesu. - Mluvím o ministerském návrhu, o tom, o kterém mluvil pan ministr tehdy v červnu. - Návrh zákona trpí četnými závažnými právními nedostatky a jako takový není dle mého názoru způsobilý pro další projednávání v legislativním procesu. Naše katedra doporučuje jeho stažení z dalšího řízení a zásadní přepracování, na čemž jsme v případě zájmu schopni aktivně participovat. Podepsáno proděkanem a vedoucím katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Máme tu další stanovisko k tomu dokonalému ministerskému návrhu, na který již tady všichni dva roky čekáme, a to stanovisko odboru kompatibility z Úřadu vlády, kde je v závěru - já vás nebudu zdržovat, ono je poměrně dlouhé - napsáno: Návrhem zákona není do právního řádu České republiky přímo implementováno právo EU. Rozpor týkající se institutu trvalého pobytu je nicméně třeba odstranit. Vzhledem k nedostatečnému zhodnocení návrhu z hlediska závazků vyplývajících z práva Evropské unie, zejména cílů relevantních směrnic EU, dále vyjadřujeme pochybnosti, zda byla dostatečně relevantní ustanovení směrnic EU vzata v potaz.

Já bych chtěla jenom říct, že možná pro pana kolegu Paggia je nekvalitní návrh Plzeňského kraje. Nicméně ministerský návrh je nekvalitní nejenom pro katedru práva, ale pro samotný Úřad vlády. A my si prostě občas musíme vybrat, protože návrh o Národním parku Šumava prostě potřebujeme, na tom jsme se myslím všichni shodli. My si musíme vybrat, který nosič si vybereme. A já bych se přikláněla k tomu, abychom si vybrali nosič, který dneska máme ve Sněmovně, který můžeme opravit, protože výhrady vlády - resp. stanovisko vlády se také opíralo o to, že pan ministr připraví něco nového, což se tedy nestalo. Nicméně některé ty jeho výhrady by se určitě daly opravit. A já bych se přikláněla k tomu, abychom si vzali jako nosič minimálně to, co není v rozporu s právem EU a co nekritizuje úplně každý, kdo to dostal na stůl. Protože pokud nejsou schopni ministerští úředníci a pan náměstek zodpovědný za tuto oblast předložit návrh zákona, se kterým by vyslovil souhlas alespoň legislativní odbor Úřadu vlády, tak pevně věřím a doufám, že budou a jsou schopni participovat na návrhu Plzeňského kraje a Jihočeského kraje. Nicméně potřebuje to jediné, vážené kolegyně a kolegové, a to poslat ho do dalšího čtení.

Já jsem přesvědčena o tom, klidně prodlužme lhůtu, bavme se o tom, na jaké všechny výbory to dát, protože chápu, že to není čistě návrh životního prostředí, ale patří to určitě například zemědělskému výboru a dalším. Já nemám problém s tím vést tuto debatu. Já jenom varuji před tím, abychom ve chvíli, kdy dnes zamítneme tento návrh, si náhodou za rok a půl neřekli, že opět nic nemáme a vlastně jsme té Šumavě vůbec, ale vůbec nepomohli. Ono totiž když člověk nechce, vytvoří komisi. Komise jsme měli, všichni jsme se na nich scházeli, v těch komisích vznikl nějaký návrh a ten návrh dneska kritizovaný za a) a za b) nepředložený my nemůžeme ani diskutovat. Pojďme diskutovat. Pojďme diskutovat nad zcela relevantní normou, kterou nám předložily oba dva kraje, a prosím vás, propusťme, alespoň ti z vás, kterým záleží na Šumavě, tento návrh do druhého čtení. Protože každý, kdo dneska bude hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu, hlasuje proti jakémukoliv návrhu o Národním parku Šumava, protože žádný další tady již do voleb, i když budou v květnu 2014, nebude předložen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan kolega Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nejsem odborníkem na ochranu životního prostředí a nejsem ani z jednoho z těch krajů, které zde ten návrh předkládají. Jsem Středočech. Ale mě tady zaujala debata o nosičích a debata o vůli něco projednávat, neprojednávat. Já prostě nemohu přijmout argumenty, že není možné propustit zákon do druhého čtení, protože obsahuje věcné chyby a je to nekvalitní nosič nebo podvozek, jak říkal kolega Paggio, z jednoho prostého důvodu, a to je jistý precedens, který tady vznikl v Poslanecké sněmovně. Nám se tady stalo, a není to tak dlouho, kdy zde přišel senátní návrh zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a z toho návrhu zákona zbyl pouze název. Všechno ostatní vládní koalice změnila a upravila k obrazu svému. Tudíž pokud mně dnes říká, že tento zákon nemůžeme propustit do druhého čtení, protože obsahuje chyby, tak prostě popírá ten precedens, který tady vznikl tím, že pouze ze zákona zbyl název a ta substance vznikla až v dalších čteních.

Proto ti z vás, kteří dnes budou hlasovat proti propuštění do druhého čtení, resp. pro zamítnutí, tak v principu jenom potvrzují to, že zde není zájem, aby vznikl zákon o Národním parku Šumava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Mám tady dvě faktické poznámky. První byl pan kolega Jandák. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom ve stručnosti. Chtěl bych podpořit to, abychom toto pustili, tento materiál, do dalšího kola. Vzpomeňme si upřímně, kolik blbin jsme pustili do druhého kola. Ve třetím umřely, některé bohužel žijí dál. Ale zkuste to a udělejte to. Myslím si, že ta věc v sobě má něco, co má smysl. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Druhá faktická poznámka, pan kolega Paggio. Prosím.

 

Poslanec Viktor Paggio: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já kratinkou poznámku ke kolegovi Hamáčkovi. Ta jeho analogie, domnívám se, poněkud kulhá, protože my tu nemáme žádné Ministerstvo Parlamentu, nic podobného, senátní návrh přišel z Parlamentu z druhé komory, ale máme tu Ministerstvo pro životní prostředí. A teď navazuji na kolegyni Konečnou. Máme tu exekutivu. Já si myslím, že ty zákony a návrhy zákonů zvlášť u takto složité materie jsou kvalitnější, pokud jdou z exekutivy. Projeví se na tom legislativní síla toho ministerstva.

A teď jsem v poněkud zvláštní pozici, protože paradoxně tady obhajuji pana ministra Chalupu, kterého týrám dlouhodobě právě tímto zákonem, ale věřím tomu, že to předloží, protože já už jsem viděl ten text v poměrně pokročilém stadiu. Myslím, že potřebuje už jenom lehce dobrousit a může to být coby dup. Takže stále věřím, že pan ministr tu odvahu najde a rozpohybuje to.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan kolega Filip už dlouho čeká na svůj příspěvek do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já se návrhem zákona o Národním parku Šumava zabývám již více než deset let. A to, co tady řekl kolega Paggio, je podle mě jediné stanovisko, které poškozuje nikoliv Jihočeský nebo Plzeňský kraj. To je stanovisko, které poškozuje samotný národní park, samotnou ochranu životního prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP