(18.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Chtěl bych kolegu Paggia upozornit prostřednictvím předsedajícího, aby si nastudoval alespoň principiální věci o legislativě. Když řekne, že něco je proti zákonu 219, tak by si měl uvědomit, jaká je hierarchie právních norem.

Hierarchie, pane kolego, prostřednictvím předsedajícího, je Ústava, mezinárodní závazky, které Česká republika přijala, a zákony. Zákony jsou si rovny. Když v lex specialis řekneme, že se bude starat o ten majetek státu, obcí, kraje, určitá skupina lidí, tak to bude přesně ten vymezený počet lidí, nikoliv že v zákoně 219 je stanoveno, kolik zástupců státu má být kde. Prostě jiný zákon může stanovit jiná pravidla pro takovou péči. A mimo jiné toto konkrétní, co předkládá Plzeňský kraj, vypracoval - ten seznam těch lidí, kteří jsou tam napsáni, nebo těch funkcí - vypracoval bývalý ministr životního prostředí Benda. Možná si ho někteří z vás pamatují z let devadesátých, ze začátku, někteří si ho nepamatují vůbec, on potom místostarostoval právě na Šumavě. Ale prosím vás, mimo jiné takový seznam vznikal i v době vzniku prvního zákona o Národním parku Šumava v letech 1996-98. Prostě to je realita. Uvědomme si, že tady jednoznačně nemůže být pravda, že to nemůžeme svěřit někomu jinému. Takže pane kolego, neříkejte takovou nepravdu, prostřednictvím předsedajícího vám to sděluji, v Poslanecké sněmovně. Vy jste přísahal, že budete dodržovat Ústavu a zákony, čili tu hierarchii právních norem.

A pokud jde o samotný návrh, já jsem rád, že kolegyně Konečná tady jasně napsala, proč tady ten návrh zákona není. Víte, on tady není právě proto, že některým lidem se hrozně líbí, kolik majetku se z toho národního parku, který je zřízen pouze nařízením vlády, tak jak to umožňovaly ústavní předpisy do roku 1992, a já to nijak nezpochybňuji, a nevypořádaly se s tím, jaká je hierarchie mezi plánem péče a lesním hospodářským plánem ve třetích zónách. To je přesně ono, tam, kde se ztrácejí ty majetky, o kterých tady bylo popsáno mnoho papíru a kvůli kterým padaly hlavy bývalých ředitelů parku. Ale přece i naší povinností jako Poslanecké sněmovny je zabránit tomu, aby se s majetkem státu takhle nehospodárně zacházelo. A mě mrzí, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, že vy jako poslanec za Jihočeský kraj nejste schopen alespoň na této práci spolupracovat s ostatními poslanci, kteří o to mají zájem! Bez ohledu na politické strany!

Vím, že tam jezdíval náš bývalý kolega poslanec, pozdější poslanec Evropského parlamentu a nyní mimo jiné i zastupitel Jihočeského kraje, ale... Jaroslav Zvěřina, abych tedy připomněl kolegům z ODS. A ta koncepce toho zákona je taková, že v jednom momentě prošla už do podrobné rozpravy ve druhém čtení. A ti, kteří se podíleli na tom, že ten majetek byl takto rozkrádán, to právě v tom druhém čtení zabili. A podívejte se na to, v jakém je to stavu!

A to je ten problém, který tenkrát kolega Ambrozek svým způsobem způsobil. A které lidi tam potom jako pozdější ministr životního prostředí dosadil do toho parku a jaké ztráty tam v těch letech byly, to bude ještě jednou opravdu předmětem když ne řízení před Nejvyšším kontrolním úřadem, tak před Policií České republiky. Věřte mi. To není jednoduchá záležitost. Bavíme se o 60 tisících hektarů, 47 tisících hektarů lesní plochy a o majetku, který je v miliardách korun.

Prosím věnujme tomu pozornost a nezabíjejme něco takového v prvním čtení. Buďme rádi, že Plzeňský kraj měl tolik trpělivosti a předložil sem ten návrh zákona, který má své racionální jádro, a určitě je lepší, než je to, co tady posuzovala Právnická fakulta z dílny pana ministra životního prostředí.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Teď se ptám, jaká je dohoda ve faktických poznámkách. Takže místopředseda Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já jenom velmi krátce na kolegu Paggia. Já nevím, jestli kulhá moje analogie. Jediné, co tady kulhá, je iniciativa ze strany Ministerstva životního prostředí, protože pokud jsem správně zaznamenal, tak tady byl učiněn veřejný příslib ze strany ministra někdy v červnu loňského roku, že ten skvělý a téměř hotový - slovy kolegy Paggia - zákon bude předložen, a zatím tu nic není. Tak já pouze konstatuji, že jediný zákon, který tady máme, je tento. Vyvrátil jsem i argumenty o nosičích a podvozcích. A pokud je, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, ten zákon tak skvělý a možná pan ministr má problém ho předložit, tak si ho od něj půjčte, podepište ho a předložte ho za sebe. Ale prosím, přijďme s nějakou jinou, alternativní legislativou. Pokud tu není, tak projednávejme to, co tady máme dneska na stole. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Paní kolegyně Konečná, další faktická poznámka.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já si dovolím zareagovat na kolegu Paggia a možná bych poprosila o trošku pozornosti i od vás, kolegové. Protože pokud někdo z vás chce ještě někdy vidět nějaký návrh zákona o Národním parku Šumava, tak jedinou cestou, kterou může zvolit, je propustit tento návrh zákona do druhého čtení, protože je evidentní, že pan ministr Chalupa ho ukazuje pouze kolegovi Paggiovi a nikdo jiný z nás se k němu nikdy nedostane. Takže prosím vás, opravdu vás, kterým jde o to, aby Šumava vzkvétala, aby tam ty spory skončily, abyste udělali tu jednu jedinou a velmi jednoduchou věc: nezamítali tento návrh, propustili do druhého čtení, a pokud se to nepovede, tak se můžeme ve třetím čtení bavit o tom, že tohle to nebyla dobrá cesta. Ale pokud to nezkusíme, tak potom nemáme právo kritizovat. A pokud chceme něco vidět, tak možná běžte za kolegou Paggiem, protože pan ministr jinak nikomu nic neukazuje. Ale já chci vidět konkrétní návrh a budu velmi ráda, když o něm budeme diskutovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další faktická poznámka pan kolega Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Oba mě předběhli. Ale já jsem chtěl poprosit prostřednictvím předsedajícího pana kolegu Paggia. Pane kolego, váš politický život se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Už to nebude dlouho trvat. Prosím vás, nekažte nám to. A nekažte to především sobě. Děkuji vám. (Potlesk a smích poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan kolega Kováčik. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, přeji hezké dobré odpoledne. A nebojte se, nebudu nikoho nikam posílat, ale vzpomněl jsem si zejména při projevu pana kolegy Paggia na situaci, která tady nastala mnohokrát v této Sněmovně. Už přeci jenom něco pamatuji, a proto vím, že kdykoliv se byť i sebeušlechtilejší, sebespravedlivější, sebesprávnější, sebeoprávněnější snaha potřebovala v této Sněmovně zabít, pokud možno udusit už v samém začátku, ve stadiu téměř zrodu, tak se řeklo: pro tohle toto nemůžeme hlasovat, vláda chystá jiné, lepší, zaručeně geniální řešení. A to je situace, ve které se nacházíme přesně teď. Zejména speciálně u tohoto zákona, u zákona o Národním parku Šumava, se to tady stalo už mnohokrát. Takže na toto jsme zvyklí.

Pojďme to zkusit vzít z trošku jiného konce, pustit to do dalších kol a na základě věcných argumentů se pokusit dohodnout, aby ty připomínky, které odpůrci toho zákona k němu mají, tak aby na základě věcné diskuze je buď potvrdili, anebo vyvrátili. To je podle mého soudu správnější cesta než šmahem poslat ten návrh někam do nenávratna. On se nám totiž neobjeví v nenávratnu. On se nám totiž vzápětí znovu a znovu a znovu bude vracet. A vězte, častá krůpěj i kámen proráží, a já doufám, že se podaří i tento zákon prosadit. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Faktická poznámka pan kolega Gregora.

 

Poslanec Martin Gregora: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, možná by na závěr nebylo špatné znát názor pana ředitele Národního parku Šumava, pana ředitele Mánka. Já jsem s ním nedávno mluvil a ptal jsem se ho, protože nejsem v téhle problematice odborník, a jeho názor je takový, že ten vládní návrh je nejvíc prodiskutovaný. Z jejich pohledu oni mají pocit, že je to ta dobrá cesta, a co se týká návrhu zákona Plzeňského kraje, tak tu cestu tak dobrou nevidí.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě pan kolega Kováčik, prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP