(18.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Při vší úctě k panu řediteli, který je, pokud mě paměť neklame, jmenovaným úředníkem. Kdopak ho asi jmenuje? Nemůže ani jinou písničku zpívat přece, protože čí chleba jí, toho píseň zpívá. A nezpochybňuji pana ředitele a jeho kvalifikaci a vážím si ho. Ale to je přesně ta situace, o které jsem tady před chviličkou mluvil. Tak to pojďme použít jako nosič a pojďme tedy ty věci, které jsou - já tomu nevěřím, ale prosím - ve vládním návrhu propracovanější, spojit s tím, co tady už je. Přinejmenším se ten proces urychlí a nedopadne to jako mnoho jiných věcí v minulosti, kdy by se potom s koncem volebního období nestihl legislativní proces dokončit a dopadlo by to tak, že se znovu a znovu a znovu bude muset Sněmovna touto věcí zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další faktická poznámka - pan kolega Lobkowicz. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, před dvěma lety, když se v Plzni projednával zákon o šumavském národním parku, jsem byl krajským zastupitelem. Tehdy jsem hlasoval pro zákon. Dnes nemůžu hlasovat proti. Myslím si a jsem přesvědčen, že pokud zákon přejde do druhého kola, do druhého čtení, bude možné ho prodiskutovat. A už vloni, když mě v Plzni oslovovali lidé nebo lidé ze Šumavy, tak jsem vždycky říkal: Vláda připravuje nový zákon, který bude lepší. Bohužel, do dneška není. A myslím, že to je i příležitost pro vládu, aby do diskuse ve druhém čtení dala pozměňovací návrhy, které možná projdou, možná budou nakonec lepší, a zákon projde.

Takže já dneska budu hlasovat pro propuštění do druhého čtení. Děkuji. (Potlesk poslanců zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Kolega Jakubčík. Máte faktickou poznámku? Faktickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejsem právník, nejsem ekolog, nejsem zemědělec, ale jsem člověk, který na Šumavě bydlí. Já se odsud každý týden na Šumavu vracím. A byl bych rád, abych se vracel na Šumavu, na stejnou nebo na lepší Šumavu, ale ne na to, co se teď na Šumavě děje. Kdo z vás se na té Šumavě byl podívat? Kdo z vás to tam viděl? Kdo z vás viděl ty holiny? Kdo z vás viděl ten neskutečný nepořádek, který na té Šumavě je?

Současné vedení parku se snaží, maximálním způsobem se snaží park nějakým způsobem dát dohromady, zlepšit, napravit škody, které tam byly napáchány. Ten návrh zákona není dokonalý, ale myslím si, že ve druhém, eventuálně ve třetím čtení, pokud ten zákon propustíme a projde, se tam dají ty, řekněme, "drobné mušky" vychytat.

Proto vás žádám, žádám vás ve jménu té Šumavy, v které bydlím, pusťte to dál a uvidíme. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další faktická poznámka - paní kolegyně Konečná. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Pro pana kolegu z TOP 09, který tady citoval pana ředitele. Já jsem vás nechtěla obtěžovat tím celým konstatováním toho, co se stane, pokud sem vůbec někdy přijde návrh ministerský. Nicméně ten návrh, který nám tady chtěl pan ministr poslat, a já teď budu citovat: "je návrh značně nekvalitní po věcné i právní stránce, je poměrně utilitárně pojatý, je jednostranně zaměřený na rozvoj podnikatelských aktivit, je v rozporu s obecnými zásadami ochrany přírody, krajiny a biodiverzity i v rozporu s mezinárodními standardy ochrany přírody; četné paragrafy jsou v rozporu i s ustanoveními českého ústavního práva, normami práva unijního či dále i s ustanoveními práva správního a životního prostředí". Opět cituji z dopisu Právnické fakulty Univerzity Karlovy, katedry práva životního prostředí.

Tak tohle jestli nám tady chce někdo poslat, to je dost velká tragédie! (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pan kolega Šarapatka. Prosím.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Kolegyně, kolegové, i přes slova, která jsme slyšeli, já jako zpravodaj navrhuji zamítnutí v prvním čtení, a to z důvodu toho, že znám stanovisko vlády k tomuto zákonu. Zákon o národním parku, který předložilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje, jsem četl. Četl jsem i návrh zákona, který připravuje Ministerstvo životního prostředí. A myslím si, nebo jsem přesvědčen o tom, že z odborného hlediska je ten vládní návrh úplně na jiné úrovni, protože kdybychom z odborného hlediska rozpitvali tady ten zákon Plzeňského kraje, najdeme tam fůru chyb.

Jak tady kolegyně Konečná říkala o posouzení Právnickou fakultou - tak je dosti odvážné, že se tam pustili i do věcí čistě ekologických, že z odborného hlediska je to pofidérní, protože katedra práva životního prostředí toto v žádném případě neposuzuje. Ale to by bylo na delší odbornou debatu.

Takže po odborném posouzení navrhuji zamítnout tento návrh již v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V rozpravě padl návrh na zamítnutí v prvém čtení. Takže o tomto návrhu budeme hlasovat. Ještě předtím registruji žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji.

Ještě před hlasováním se ptám, jestli si pan navrhovatel přeje závěrečné slovo, eventuálně pan zpravodaj. Prosím. Prosím, pane inženýre.

 

Člen Rady Plzeňského kraje Václav Štekl Děkuji ještě jednou za slovo. Chtěl bych reagovat na několik poznámek k tomuto předloženému návrhu zákona. V první řadě odmítám, důrazně odmítám, že tento zákon je špatný. Byla tady řečena spousta věcí. Samozřejmě ve třetí zóně navrhovaného zákona v Národním parku Šumava se stavět nebude. Je to nesmysl. Stavět je možné pouze - v tomto návrhu zákona - pouze ve čtvrté zóně Šumavy.

Ale dovolte mi nejprve, abych sdělil několik zásadních bodů tohoto zákona. Tento návrh zákona naplňuje požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ten totiž vyžaduje pro vznik národního parku speciální zákon, který tu dosud není.

Návrh zákona zachovává současnou rozlohu Národního parku Šumava a přesně definuje předměty ochrany a účel vyhlášení. Zavádí přehledný čtyřstupňový systém zonace území parku, který vychází z převažujícího režimu péče. První zóna - nejcennější území, s minimem přímých zásahů člověka. Tady bylo řečeno, že jsou obavy z toho, že se tam bude zasahovat. Ano, například připadá v úvahu zásah proti požáru, vzniku požáru. Takže samozřejmě bylo by snahou nás jako správných hospodářů zabránit tomu, aby nám park shořel. Zatím je pouze pod útokem kůrovce. Druhá zóna je cenné území, potenciálně směřující ve střednědobém horizontu k první zóně. Čili je připraveno v horizontu několika desítek let pod úpravou připojit k první zóně, čili k bezzásahové zóně. Třetí zóna, to jsou pozměněné ekosystémy vyžadující intenzivní péči za účelem stabilizace a zlepšení stavu. Jinými slovy, je to, prosím vás, ta smrková monokultura, která tam byla vysázena. Nejen tedy ty lesy. Ale i součástí hlavně jsou tyto lesy vysázené člověkem. A čtvrtá zóna - to je intenzivně využívané území, zastavěné území a zastavitelné území.

Návrh parku předkládaný Plzeňským krajem sceluje současnou roztříštěnou zonaci a zvyšuje podíl první zóny ochrany přírody ze současných zhruba 13 % na 18 % území Národního parku Šumava. Jak již jsem řekl, za dvacet až třicet let by mohla první zóna tvořit až zhruba 35 % území Národního parku Šumava.

Vymezení první a druhé zóny je součástí zákona, a tedy případné změny zonace bude možné provádět jen novelou zákona, což přispěje k větší stabilitě a dlouhodobější koncepci. Návrh zákona vytváří předpoklady pro vznik bezzásahových oblastí pouze na území první zóny. Ve druhé až čtvrté zóně parku návrh zákona posiluje předpoklady pro efektivní zásahy při mimořádných situacích. Již jsem se o tom zmínil. Jedná se například o větrné kalamity nebo přemnožení kůrovce.***
Přihlásit/registrovat se do ISP