(18.20 hodin)
(pokračuje Štekl)

Návrh zákona garantuje zvýšení počtu značených cest na území Národního parku Šumava, které budou zpřístupněny návštěvníkům parku. Pokud se však naskytne nějaký ochranářský důvod, například hnízdění tetřevů hlušců, může být každá cesta samozřejmě dočasně uzavřena. Návrh zákona nastavuje na základě zonace limity pro využití území Národního parku Šumava, například pro rozvoj obcí, stavební činnost, turistiku a rekreaci, zemědělství, péči o les a ostatní pozemky.

Ano, posledním bodem, kterým bych chtěl vyzdvihnout návrh zákona o Národním parku Šumava prostřednictvím Plzeňského kraje, je ona zmiňovaná obecně prospěšná společnost. Návrh zákona odděluje výkon státní správy od výkonu správy na území národního parku zřízením této obecně prospěšné společnosti. Tato společnost zlepší systém veřejné kontroly nad hospodařením se státním majetkem na území Národního parku Šumava, vytvoří pracovní místa a případný zisk vrací zpět do provozu Národního parku Šumava.

Ano, možná že návrh zákona o Národním parku Šumava z pera Plzeňského kraje není bezchybný. Už to tady někteří moji předřečníci uvedli. Ale obávám se, že v tuto chvíli je jediným návrhem zákona o Šumavě a Šumava si zákon zaslouží. Návrh Plzeňského kraje, tímto návrhem řekl bych prolíná kompromis ze všech zúčastněných stran, které se k návrhu zákona mohly vyjádřit. Samozřejmě je to kompromis. Každá strana, která zastává určité názory, může tam nalézt jisté věci, které se jí nelíbí, ale samozřejmě jde o kompromis. Plzeňský kraj se snažil, aby tento návrh zákona byl přijatelný pro všechny.

Když bylo přijímáno usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, tak bych chtěl jenom připomenout, dámy a pánové, že všichni členové Zastupitelstva Plzeňského kraje jednohlasně podpořili tento záměr návrhu zákona o Národním parku Šumava.

Chtěl bych vás na závěr své řeči poprosit, požádat, abyste opravdu tento zákon v tuto chvíli nezastavili a abyste umožnili jeho projití do druhého čtení jednání Sněmovny Parlamentu České republiky. Jak říkám, jsme ochotni Plzeňský kraj, předkladatelé, jsme ochotni samozřejmě velmi rádi spolupracovat i na eventuálním návrhu Ministerstva životního prostředí. Ale opět opakuji - v tuto chvíli je jediný návrh zákona z pera Plzeňského kraje.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan zpravodaj si přeje ještě závěrečné slovo? Ne. Takže děkuji za závěrečná slova a můžeme přistoupit k hlasování.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který přednesl v obecné rozpravě pan kolega Šarapatka. Přivolám ještě kolegy z předsálí.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl zamítnut již v prvém čtení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 161. Přihlášeno 145, pro 70, proti 62. Tento návrh byl zamítnut.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Paní kolegyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já bych navrhovala, protože si myslím, že tento zákon má velmi mnoho společného i se zemědělským výborem, aby tento návrh zákona projednal také zemědělský výbor.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Návrh na přikázání ještě výboru zemědělskému. Má někdo ještě nějaký další návrh? Žádný návrh neregistruji, takže o těchto návrzích budeme hlasovat.

 

Nejdříve o návrhu na přikázání k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 162. Přihlášeno 148, pro 142. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

A ještě budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Konečné o přikázání k projednání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 163. Přihlášeno 148, pro 134, proti 6. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Zároveň musím konstatovat, že protože bylo zahájeno hlasování, tak žádné další návrhy již nemohu připustit. Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a výboru zemědělskému. Tím končím projednávání prvého čtení tohoto bodu.

Než předám slovo a řízení schůze panu místopředsedovi Hamáčkovi, tak bych vás, kolegyně a kolegové, rád seznámil s důležitou informací. Tři kilogramy padesát a 47 centimetrů není úbytek váhy poslance za jedno plénum, ale jsou to míry a váhy krásné nové holčičky, jejíž maminkou se před malou chvílí stala paní kolegyně Hubáčková. (Potlesk.) Jako zvláštní perličku musím ještě dodat - kolegyně Hubáčková na levé straně spektra a holčičku přivedl na svět náš kolega Aleš Roztočil z pravé části spektra. (Potlesk.) Domnívám se, že tento fakt jednoznačně vyvrací pomluvu, že když jde opravdu o něco důležitého, že levice s pravicí nedokáže spolupracovat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, hezký večer ode mne. Budeme pokračovat bodem číslo

84.
Návrh poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka,
Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 836/ - prvé čtení

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 836/1 a já prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan poslanec Jan Husák. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP