(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, a tím přihlášeným je pan poslanec Jiří Šlégr. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Šlégr: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych za stranu Národních socialistů - LEV 21 přednesl naše stanovisko k tomuto bodu jednání Poslanecké sněmovny.

Novela zákona o elektronických komunikacích, kterou nám předložili někteří poslanci z TOP 09, je bohužel ukázkovým způsobem, jak se jistě dobře míněná snaha může obrátit ve velmi nepovedený výsledek. Uvedu zde proto hned několik důvodů, proč tento návrh nemůžeme podpořit. Věřím, že na základě níže uvedených argumentů svou podporu tomuto návrhu ještě zvážíte.

Předložená novela zákona si mimo jiné klade za cíl zakázat pokutování zákazníků mobilních operátorů v případě, že zákazník předčasně ukončí smlouvu na dobu určitou. Nejsem právník, ale troufám si říci, že toto je v rozporu s občanským zákoníkem. Navíc ve chvíli, kdy by se toto ustanovení vztahovalo pouze pro oblast poskytování komunikačních služeb. Jinými slovy, pokud bychom odhlasovali toto znění novely zákona, konkrétní zákazník mobilního operátora by mohl bez jakýchkoli sankcí kdykoli zrušit smlouvu uzavřenou s tímto operátorem na dobu určitou. Pokud by tak ale ten samý zákazník učinil v případě svého dodavatele elektřiny, pravděpodobně by jej už smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy čekala. Takový postup však nedává žádný smysl.

Velmi podobné je to pak s požadavkem zasílání písemných informací o obsahu smlouvy v případě jejího sjednání po internetu. Toto ustanovení obsažené v novele zákona by se opět vztahovalo pouze na oblast telekomunikací. A to nehovořím o tom, že takové ustanovení popírá veškeré výhody elektronické komunikace, o které celý zákon je.

Schválením této novely zákona bychom však zkomplikovali život i samotným zákazníkům. Nově by totiž platil zákaz automatického prodlužování smluv, tzn. že zákazníci by byli např. každý rok či dva svými operátory obtěžováni podepisováním nových smluv. Pokud se zákazník s operátorem předem dohodne na automatickém prodloužení smlouvy, je to přece daleko komfortnější řešení pro zákazníka.

Jsme zároveň přesvědčeni, že posilování dohledu Českého telekomunikačního úřadu nad jednáními mezi stávajícími mobilními operátory a tzv. virtuálními operátory je nadbytečné. Někteří virtuální operátoři na trhu dnes již jsou, jiní přicházejí. S trochou nadsázky bych řekl, že tento návrh novely zákona přichází v tomto směru s křížkem po funuse.

Z pohledu Národních socialistů je tato novela připravena nedokonale. V řadě případů bude komplikovat život zejména zákazníkům. V jiných případech pak dokonce jde proti základnímu principu smluvních vztahů. Pokud si zákon o elektronických komunikacích zaslouží nějaké změny, měly by tyto změny projít vládou a standardním legislativním procesem. Takto špatně připravenou a předloženou novelu zákona nemůžeme podpořit. Proto navrhuji zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan poslanec Šlégr. Já tady mám jednu řádnou... Pan kolega Benda s přednostním právem, pan navrhovatel také. Já pustím kolegu Bendu, potom pana navrhovatele, potom pana poslance Hojdu.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám. Nechci vystupovat k tomuto tisku, ale vzhledem k tomu, že se tady elektroničtí komunikátoři rozjeli, tak bych si dovolil dát jménem poslaneckých klubů ODS a TOP 09 návrh na to, abychom dnes jednali i po 19. hodině, a to do projednání bodu 48. Nechci vás tady držet déle, ale nerad bych se dostal do situace, že bod 48 nestihneme projednat. Myslím, že to není na hodinu, ale že můžeme jednat i krátce po 19. hodině. A prosím, aby o tomto návrhu bylo hlasováno.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já děkuji. Ještě zazvoním na kolegy z předsálí. Je tu návrh na odhlášení, takže já vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Kolega Benda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna dnes jednala i po 19. hodině, a to do projednání bodu číslo 48.

Já o tomto návrhu zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 164, přihlášeno bylo 136, pro 98, proti 26. Tento návrh byl přijat.

 

A než dám slovo panu poslanci Husákovi, zeptám se - kolega Neubauer a kolega Velebný - faktické poznámky? Neplatí. Takže já vás odmazávám. Ještě kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já doufám, že tomu všichni rozuměli - jednalo a hlasovalo. Pokud to někdo necítil, tak prosím, ať je raději hlasováno znovu. Já jsem říkal, že chci tento bod doprojednat a rozhodnout, ale možná jsem udělal tu chybu, že jsem neřekl - jednalo a hlasovalo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já jsem tomu rozuměl stejně. Zeptám se, je zde námitka proti tomu, abychom vzali za prokázané, že kolega Benda myslel - jednala a hlasovala? (Není.) Pokud ne, nebudeme hlasování opakovat a budeme takto postupovat. Faktické jsem odmazal a prosím kolegu Husáka.

 

Poslanec Jan Husák: Vážené kolegyně a kolegové, co se týče připomínek, které zde zazněly, ať už to bylo od pana zpravodaje. Samozřejmě věcmi, které jsou obsaženy jak ve stanovisku vlády, tak i v dalších stanoviscích, se zabývat budeme.

Jenom co se týče kolegy Šlégra. Já s ním nesouhlasím a žádám vás proto, abyste nevyslyšeli jeho výzvu na zamítnutí tohoto zákona. Ten text, který zde říkal, s tím byli obcházeni někteří poslanci a je to trošku mystifikace. Jestli má být např. to, že zrušíme možnost automatického prodlužování smluv, a je uváděno, že zbavujeme spotřebitele výhody - to není žádná výhoda spotřebitele. Výhodou spotřebitele je např. to, že se o něj operátor bude ucházet po vypršení nebo před vypršením té smlouvy a bude mu nabízet lepší podmínky.

Podobně by se dalo argumentovat k dalším bodům, ale já chci dát příležitost k projednání dnešního programu tak, jak bylo schváleno. Ale těm všem věcem se budu věnovat a odpověď dám i panu kolegu Šlégrovi na jeho připomínky, které zde zazněly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S řádnou přihláškou je zde pan poslanec Hojda. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já děkuji. Dámy a pánové, já bych jednak chtěl připomenout jednu věc. Je zajímavé si přečíst stanoviska vlády. I když jsou to návrhy koaličních poslanců, tak sice jsou tam vážné připomínky, ale není návrh na zamítnutí a naopak. Ale tím nechci říci, že bych navrhoval a že bych dokonce teď chtěl podpořit zamítnutí tohoto návrhu.

Já si myslím, že je velice dobře, že je otevřena tato problematika. Jedná se o ochranu zákazníků. A myslím si, že doopravdy - a je na to celá řada příkladů, že se někdy operátoři doopravdy chovají jako na dobytém území. Řeknu příklad. Nebudu jmenovat operátora, možná že by to nebylo vhodné. Ale mám osobně zkušenosti. Konkrétně smlouva na dobu určitou je vypověditelná nejdříve měsíc před ukončením - nejdříve měsíc před ukončením -, ale výpověď začne běžet až po měsíci. Čili přestože třeba byla smlouva na dobu určitou na dva roky, tak nebyla do dvou let vypověditelná. Byla vypověditelná až po dvou letech a dvou měsících.

Samozřejmě osobně taky nesouhlasím s tím, aby zákazník měl možnost u smlouvy na doby určitou vypovědět dříve, pokud k tomu nejsou vážné důvody. A ty vážné důvody můžou být, že se změnily podmínky. Pak je to asi v pořádku. Ale jestliže nejsou důvody ze strany zákazníka k tomu, aby vypověděl tuto smlouvu, tak asi bez souhlasu poskytovatele si myslím, že není vhodné, aby ta možnost byla. Ale souhlasím s tím, aby právě u smluv na dobu určitou se měl možnost rozhodnout zákazník. Končí mi doba určitá, prodloužím, anebo neprodloužím. Ne aby se dostával do toho martyria, jako jsem se dostal osobně já. Můžu říci, že už u toho operátora nejsem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP