(19.00 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Jak už uvedl pan zpravodaj, skutečně v Poslanecké sněmovně máme dva téměř totožné návrhy, resp. zcela totožné co do obsahu základního ustanovení, tedy zrušení onoho osvobození daně z příjmu, a částečně odlišné v přechodných ustanoveních. V tomto smyslu tedy, ač bych mohl namítat, že by bylo správné, aby nejdříve byl projednán návrh, který byl podán dříve, a to konkrétně 30. listopadu sociálními demokraty, a je projednáván jako první návrh pana poslance Doktora, který byl podán "až" 6. prosince loňského roku, myslím, že to na věcnosti nic nemění. Myslím, že by nebylo správné, pokud se shodujeme na onom cíli, abychom se teď přetahovali o to, který návrh je projednatelný dříve, který by měl být dříve schválen. Důležité je se shodnout alespoň na jednom, tak, aby podle § 90, tedy aniž by postupoval do výboru, byl schválen alespoň jeden.

V této souvislosti bych tedy chtěl oznámit postup sociální demokracie, která jednoznačně se vždy rozhodovala podle toho, jaký je obsah zákona, nikoliv podle toho, kdo ho předkládá, a v této věci tedy podpoříme, tak jako bychom hlasovali pro náš návrh, návrh pana poslance Doktora, který je z hlediska cíle absolutně shodný.

Musím říci, že mě překvapilo, že tato daňová výjimka byla vůbec schválena, že unikla panu ministrovi financí Kalouskovi, protože on je znám jako odpůrce veškerých daňových výjimek. Vzpomeňme si jen na boj, který tady probíhal o stravenky. Docela mě tedy překvapilo, že pan ministr financí zřejmě zaspal a nevšiml si, že do zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi byla tato výjimka pro církve, kdy by neplatily daň z prodeje majetku, resp. daň z příjmu z prvního prodeje majetku, propašována, zřejmě tedy přes jeho odpor, či přesto, že si toho nevšiml.

Chtěl bych konstatovat, že zde nemůže platit přirovnání k situaci v devadesátých letech, kdy obdobnou výjimku mohli mít restituenti - fyzické osoby, protože tam se předpokládalo, že například onen majetek, který byl rodinný, po čtyřiceti letech už nebude využíván konkrétní rodinou, změnily se poměry, zatímco u právnických osob, jakými jsou církve, samozřejmě něco takového nepřipadá v úvahu.

My jsme přesvědčeni, že tohle není jediný rozdíl, který bychom měli změnit v zákoně o vyrovnání s církvemi. Chtěl bych upozornit na to, že například zatímco senioři se musí spokojit pouze s jednou třetinou valorizace důchodů, nebo jednou třetinou inflace při valorizaci důchodů, tak církve budou po celých třicet let pobírat 100 % inflační doložku. Na straně druhé to není věc, kterou bychom dnes byli schopni řešit, protože tady v této Poslanecké sněmovně zřejmě nebude vůle po změně. Ale jak říkám, změňme alespoň to, co můžeme.

Já se tedy přikláním k tomu, stejně jako sociální demokracie, abychom dnes podle § 90 odst. 2 hlasovali pro návrh, který je tady uveden. Logicky z toho vyplývá, že bude-li schválen, požádám o to, aby návrh, který, byť byl předložen dříve, ale bude projednán zřejmě až jako bod 47, byl stažen z programu se souhlasem Sněmovny, samozřejmě bude-li tento návrh přijat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi Tejcovi. Zeptám se, zda se hlásí někdo do obecné rozpravy. Vidím pana poslance Doktora, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Hlásím se jen proto, abych poděkoval za stanovisko poslaneckého klubu sociální demokracie. Za druhé, abych vás ještě jednou odkázal na stanovisko Parlamentního institutu a jednoho každého z vás poprosil, aby napříště při obhajobě restitučního projektu už nikdy nekladl rovnítko mezi fyzické a právnické osoby. Já jsem se na tomto bodě stavěl vyčítavě vůči panu ministrovi financí, paní ministryni kultury, byť k dámě je to vždycky velmi složité, ale i k vládě jako celku. Není prostě možné z hlediska daňového i hospodářského srovnávat režim fyzických a právnických osob, a právě onen institut právnické osoby je ten pohled, který staví původní koncept, tedy včetně té daňové výjimky, do toho ostrého sporu s pohledem a výkladem Evropské komise a institutu nepovolené veřejné podpory.

Pro vysvětlení - rozdíl mezi návrhem mým a návrhem sociální demokracie. Můj návrh zachází se všemi povinnými osobami, resp. církvemi, stejně. Návrh sociální demokracie obsahuje tu drobnou chybu v přechodných opatřeních, kdy pro církve, kterým by byl vydán majetek před přijetím tohoto zákona, této úpravy, by bylo osvobození ponecháno a těm ostatním, které by to stihly až po přijetí novely zákona, by byly daně uloženy. To je jistý rys nespravedlnosti a dvojího zacházení, který by mohl být předmětem i jiných sporů.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se na další přihlášky do obecné rozpravy. Žádnou neregistruji. Obecnou rozpravu končím. Zeptám se zpravodaje - nemá zájem o závěrečné slovo. Pan navrhovatel, předpokládám, již sdělil všechno, co sdělit chtěl. Konstatuji, že do této doby mi nebyla doručena námitka proti tomu, abychom postupovali podle § 90 odst. 2.

 

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním čtení o sněmovním tisku 868 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení." Ještě zazvoním.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím,, abychom takto postupovali, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 167, přihlášeno 141, pro 131, proti nikdo. Tento návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Předpokládám, že závěrečná slova nebudou. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 868."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 168, přihlášeno je 143, pro 136, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím dnešní jednací den a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítra do 9 hodin. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP