(12.30 hodin)
(pokračuje Opálka)

Velice složitě se pohybujete jako orgán - mluvím teď jako správní rada - v situaci, kdy na jedné straně se máte chovat ekonomicky, hledat úspory a na druhé straně žijete v konkurenčním boji mezi jinými zdravotními pojišťovnami, které mají trošičku jiné možnosti. A tady musím říci, že smluvní politika samozřejmě souvisí také s tím, jak bude pojišťovna na tom v budoucnu, jak bude zabezpečovat pro své pojištěnce službu, protože to je její hlavní poslání. A jestliže pan ministr kritizoval minulé vedení, a já jsem se také nezúčastňoval jeho prodlužování, lépe řečeno to, aby pan ústřední ředitel zůstával co nejdéle ve funkci, to byla ba naopak taktika ministerstva, která odkládala své rozhodnutí z měsíce na měsíc a odsouvala ho v čase, protože pořád ještě nebyla ta příhodná doba, tak musím říci, že nový pan ředitel, a nemám proti němu nic, zatím se jeví, že se chopil svých činností docela dobře, tak vlastně se vrací k tomu, co bylo v minulosti nasmlouváno, a změkčuje tu tvrdost. Tak se ptám: Byla smluvní politika minulého vedení v minulosti tak špatná, když v podstatě nové vedení na rozdíl od proklamací zůstává na starých pozicích?

Co se týká IZIPu, to je záležitost sama pro sebe. Užil jsem si ji v Poslanecké sněmově, když jsem sem přišel, od roku 2002. Myslím si, že hlavními viníky byli bývalí kolegové Ouzký, Cabrnoch a tehdejší ústřední ředitelka paní Musílková, a všechno další dosud není uzavřeno. Kolik uplynulo let, kolik uběhlo vody, a ani příští týden v pondělí správní rada tento problém neuzavře, protože nový majitel se chová jako v zákopové válce: nehodlá se vyjádřit a vlastně neumožňuje, abychom se dohodli.

Co se týká tunelování pojišťoven, já se o pod to podepisuji. To není ideologický termín, to je ekonomický termín. A jestliže vezmeme spojené nádoby, a to je úhradová vyhláška a platba za státního pojištěnce, tak musím konstatovat, že jestli úhradová vyhláška něco přikazuje, ale díky nízké platbě za státního pojištěnce pojišťovna dostává málo peněz na tuto úhradu, tak se skutečně vytunelovaly rezervní fondy z minulosti. A tady vidím spojité nádoby Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, jak se vylepšuje státní rozpočet, protože pojišťovny tam mají nějaké miliardy z minulých let naspořené, tak abychom nedělali větší deficit a drželi se svého programového prohlášení, myslím teď vládního, tak zapojíme tyto rezervní fondy do státního rozpočtu, zaplatíme za státní pojištěnce méně a oni si pomohou. Takže žádná ideologie! Čistá tvrdá ekonomika.

A co se týká Protonového centra, já si myslím, že v tomto je jakákoliv pojišťovna zcela nevinně, ba naopak tady je vinen stát. A teď se Protonové centrum snaží prostřednictvím některých klientů postavit pojišťovny, ale i stát do pozice, že nechce poskytnout svým občanům to nejlepší, co je mu k dispozici. Já jsem pro, aby tam, kde je to opodstatněné, Protonové centrum tuto svoji činnost poskytlo. Ale to je jenom jeden segment z toho celého areálu Protonového centra. Kdybychom zapojili všechna CT a magnetické rezonance, které tam byly dneska instalovány, tak vážení, my vyřadíme v tom případě z nemocnic, které dneska mají smlouvy s pojišťovnami, právě tato zařízení z plateb a z jejich amortizace. Takže ano, ať Protonové centrum pracuje pro ty, pro které je to potřebné, ale ne za své kalkulační ceny, ale za tržní ceny. Třeba za to, za co by mohla platit Všeobecná zdravotní pojišťovna, když pošle svého klienta, pacienta, do Mnichova.

Takže tolik velmi krátce k tomu, co jsem chtěl ještě dodat k vystoupení paní kolegyně Markové. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Skalický chce ještě vystoupit, takže prosím jeho - také v rámci obecné rozpravy můžete vystoupit.

 

Poslanec Jiří Skalický: Pane předsedající, dámy a pánové, já velice krátce. V reakci na vystoupení paní kolegyně Makové bych chtěl uvést jeden příklad, který je opačného charakteru, a ne tedy jenom to, že ministerstvo devastuje české zdravotnictví. V nedávné době byla ukončena SÚKLem, což je Státní ústav pro kontrolu léčiv, kompletní revize cen a úhrad léčivých přípravků, a to na tlak a pod dohledem Ministerstva zdravotnictví. Po této revizi, když se spočítaly kvalifikovaně předpokládané úspory už v současné době, tak lze mluvit o 1,5 až 2 miliardách úspor. Čili to je jenom příklad toho, že ministerstvo v řadě případů postupuje naprosto logicky, konkrétně a hledá úspory finanční tak, aby se mohly použít ve prospěch našich pacientů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A vidím pana poslance Krákoru jako zpravodaje, který se hlásí o slovo také v obecné. Prosím, můžete vystoupit.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě ministerstvo může hledat úsporná opatření, zrovna tak úsporná opatření hledají zdravotní pojišťovny. Za rok 2011, 2012 třeba VZP ušetřila, resp. bylo propuštěno 840 zaměstnanců a jenom na platech to dělalo úsporu 180 mil. Kč, což je samozřejmě obrovská částka. Takže vidíte, že nejenom ministerstvo, ale i pojišťovny i VZP, která je nejvíc napadána, hledá četná úsporná opatření. Toto je jedno z nich.

Samozřejmě že se nám může líbit, nebo nelíbit, pane ministře, DPH. DPH dělá problémy a víme, že se zvýšením DPH u některých komodit a léků to bude problém pro zdravotnictví.

Souhlasím i s panem profesorem Kostřicou, který tady říkal, že máme sice nastaveno DRG, ale za platby v různých nemocnicích a za stejné diagnózy se platí různě. A to si myslím, že samozřejmě by se mělo změnit, protože toto není správné, když se někde platí za operaci slepého střeva třeba 20 tisíc korun a jinde, ve fakultní nemocnici, 35 tisíc korun. To si myslím, že určitá chyba v systému je a systémovou změnu to potřebuje.

Bylo tady řečeno panem ministrem, státní pojištěnci - on s tím samozřejmě souhlasí, ale nemůže to říct úplně nahlas -, že částka 723 korun je malá. Ale nebyla, pane ministře, tady bych si dovolil vás opravit, ne že nebyla tři roky zvýšena, ale je to šest let. Šest let je částka za státní pojištěnce 723 korun.

Jinak jsem chtěl říct, že problémy ve zdravotnictví, a to tady bylo také zmíněno, způsobil - a deficity, které jsou v pojišťovně, třeba VZP - IZIP. Chtěl bych říct, že od roku 2002 ČSSD nikdy s IZIPem nesouhlasila, vždycky bylo negativní stanovisko a vždycky proti IZIPu bojovala. Takže šlo to mimo nás. Musíme si také uvědomit, že IZIP není jenom program, ale že IZIP je firma - IZIP, a. s.

A poslední. Mluvilo se zde o Protonovém centru. Samozřejmě, že protonových center není moc v Evropě. Já nevím, jestli jsou tři nebo čtyři. Znamená to výrazný zásah do hospodaření pojišťoven, i když je to velice efektivní vyšetření a event. léčba v Protonovém centru. A tady se musím zastat zdravotní pojišťovny VZP, že přijala velice správné stanovisko na správní radě a řekla: pokud některý pacient po zvážení odborného konzilia bude tuto léčbu a diagnostiku potřebovat, nechť je v Protonovém centru léčen. Ale smlouvu s nimi zatím podepisovat nebudeme.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A dívám se, jestli ještě někdo chce vystoupit. Prosím, pan poslanec Kostřica. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP