(15.40 hodin)
(pokračuje Husák)

S tím souvisí rovněž požadavek na zařazení těchto dvou sněmovních tisků jako první a druhý bod na středu 15. 5. 2013 do bloku třetích čtení. Jedná se o třetí čtení. Tedy ještě jednou opakuji: na příští středu, 15. 5.

A jestli mohu hned tu druhou přihlášku, která se týká prvního čtení, chci požádat o zařazení bodu 41, sněmovní tisk 961, na úterý 14. 5. jako první bod v bloku prvních čtení.

Všechny tyto změny jsou z důvodu mé potřeby omluvit se z pátečního jednání Poslanecké sněmovny, čímž by bylo znemožněno projednání těchto bodů. Děkuji vám za pochopení a za podporu těchto návrhů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jan Vidím je dalším přihlášeným, po něm pan poslanec Marek Benda a další.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, dovolte mi, abych předložil Poslanecké sněmovně v bloku projednávání pořadu tři návrhy, které by měly zjednodušit naše jednání, protože ve všech třech návrzích navrhuji vyřadit z pořadu schůze, a to konkrétně bod 23, což je tisk 704, novela zákona o válečných veteránech, bod 163, sněmovní tisk 960, informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil přes území České republiky i mimo ně ve druhém pololetí 2012, a konečně bod 164, sněmovní tisk 978, informace o vojenských cvičeních České armády, červenec až prosinec 2012.

Důvodem, který mě vede k návrhům na stažení z pořadu, je fakt, že je výbor dosud neprojednal a učiní tak teď na květnovém zasedání. Čili žádám Sněmovnu, aby se těmto bodům na této schůzi nevěnovala. (V sále je hluk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pan poslanec Marek Benda, prosím. Po něm pan kolega Vladislav Vilímec.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, program schůze se nám lehce komplikuje. Já bych měl několik návrhů. První je návrh, aby bod 6, který jsme -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Moment, neslyším. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám, možná jsem mluvil já příliš potichu.

Já bych měl několik návrhů k programu této schůze. Bod 6, který jsme původně počítali, že by se měl projednávat dnes, což je návrh poslanců Gabriely Peckové a dalších vrácený Senátem, aby byl přeložen na příští úterý po pevně zařazených bodech. Je tam třeba ještě vyjasnit některé okolnosti.

Dále bych navrhoval, aby bod 37, což je návrh poslanců Kubaty a dalších, zjednodušeně řečeno pohonné hmoty, byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech.

Dále navrhuji, abychom body 7 a 120 vyřadili z pořadu této schůze. Jedná se o druhé a třetí čtení zákona o stavebním spoření, vládního návrhu zákona o stavebním spoření, který nebyl doposud dokončen ve výborech. Rozpočtový výbor přijal negativní stanovisko, hospodářský výbor nepřijal zatím žádné stanovisko, takže doporučuji, aby tento návrh zákona byl vypuštěn a přeřazen na příští schůzi.

Taktéž doporučuji, aby byl vypuštěn a přeřazen na příští schůzi - prosím, aby to bylo hlasováno zvlášť - bod 22 a samozřejmě navazující třetí čtení, vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, protože také bylo řečeno, že bude projednán ještě v ústavněprávním výboru a ve výboru pro veřejnou správu, a k tomu nedošlo.

Dále navrhuji, abychom bod 9 a body 35 a 38 - což je vládní návrh zákona o elektronických komunikacích, bod 9, bod 35, vládní návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům, a bod 38, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva - zařadili v pátek po pevně zařazených bodech. (Předsedající: Tento pátek?) Tento pátek, aby na ně nedošlo ještě dnes, pokud by se tak náhodou stalo.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A to poslední, co jste navrhoval, byly tři body - 9, 35, 38. (Poslanec Benda: Ano, 9, 35, 38.) V pátek 10. 5. po pevně zařazených bodech? (Ano.) Ano, děkuji.

Prosím pana poslance Vilímce.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jako zpravodaji navrhnout vyřazení bodu 17, je to druhé čtení sněmovního tisku 853, a v návaznosti na to i bodu 130, jedná se o třetí čtení téhož sněmovního tisku, a to z důvodu přerušení projednávání tohoto tisku rozpočtovým výborem. Jedná se o vládní návrh novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Rozpočtový výbor přerušil projednání tohoto tisku do 31. května a z tohoto důvodu žádám o vyřazení těchto dvou bodů z programu této schůze Sněmovny.

Dále mi dovolte podat ještě jeden návrh, a to na vyřazení bodu 66 z programu schůze. Jedná se o poslanecký návrh dílčí novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poslanců a poslankyň Heleny Langšádlové, Lenky Andrýsové a Ivana Fuksy, sněmovní tisk 802. Vzhledem k tomu, že vláda předložila Sněmovně komplexní novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pod tiskem 988, která je na programu této schůze v prvním čtení jako bod 87, je namístě projednat přednostně tento vládní sněmovní tisk.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Paní poslankyně Jitka Chalánková, poté pan kolega Jiří Skalický.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolila bych si navrhnout pevné zařazení bodu 18, to je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258 o ochraně veřejného zdraví, sněmovní tisk 887, druhé čtení, na pátek 10. května po již pevně zařazených bodech. Třetí čtení tohoto zákona bych si dovolila zařadit na středu 15. května jako první bod dopoledne.

Dále bych si dovolila navrhnout pevné zařazení bodu 45, to je vládní návrh zákona o prekurzorech drog, sněmovní tisk 980, první čtení. (Předsedající: Který bod, paní poslankyně?) Je to bod 45, sněmovní tisk 980, prvé čtení.

A dále bod 46, vládní návrh zákona, sněmovní tisk 981, o návykových látkách, také prvé čtení, na úterý 14. května po již pevně zařazených bodech.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Jiří Skalický.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi po dohodě s panem ministrem navrhnout přeřazení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, sněmovní tisk 761, druhé čtení, bod 11 současné schůze, na středu 15. 5. po bloku třetích čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec František Sivera.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl požádat Sněmovnu o vyřazení bodu 165, což je sněmovní tisk 965 a je to výroční zpráva o činnosti a účetní uzávěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012. Tento tisk nebyl zatím projednán hospodářským výborem a během této sněmovny se to nestihne, tak proto žádám o jeho vyřazení. Děkuji. (Trvalý hluk v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Babák, prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, paní předsedající. Já mám jenom velmi rychlé tři body na předřazení. Jednak bod číslo 9, sněmovní tisk číslo -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Moment. Prosím o klid! Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Babák: Bod číslo 9, sněmovní tisk číslo 712, bych si dovolil předřadit na pátek jako pevně zařazený první bod, je to druhé čtení. (Předsedající: Tento pátek?) Ano, tento pátek. (Předsedající: Jako první bod?) Ano.

Dále bod číslo 95, novela zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů, sněmovní tisk 913, na úterý příští týden jako první pevně zařazený bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP