(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Já pouze jednou větou. Už jsem pochopil, že ČSSD nám říká, že má chytřejší senátory než poslance. Děkuji. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec John s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek John: Děkuji. My jsme si mohli dvě třetiny téhle debaty ušetřit, kdyby se vládní koalice nepokusila spáchat podvod na voličích, kdyby se nepokusila přes proklamaci, že zruší anonymní akcie, udělat takový zákon, aby fakticky anonymní akcie nezrušila. A pojďte se mnou do historie.

Věci veřejné měly zrušení anonymních akcií jako klíčový bod volebního programu. Když byla koaliční jednání po volbách, pokusili jsme se prosadit zrušení anonymních akcií a narazili jsme na absolutní odpor jak ODS, tak TOP 09. Nepodařilo se nám dostat do koaliční smlouvy zrušení anonymních akcií, protože ODS a TOP 09 to nechtěly. Teprve v roce 2011 v dubnu, když jsme pohrozili, že odejdeme z koalice, pokud nebudou zrušeny anonymní akcie, tak vláda, která chtěla prohlasovat své šílené návrhy, jako jsou církevní restituce, sKarty, omezení peněz důchodcům a jiné hospodářské zhůvěřilosti, ve strachu, že by to neprohlasovala, nám slíbila - Věcem veřejným - v dubnu 2011, že zruší anonymní akcie. Tak teprve se to dostalo na pořad dne. A já velmi vyčítám straně LIDEM, která zůstala ve vládě a tvrdila, že bude držet program Věcí veřejných, že se nehádala ve vládě o to, aby se skutečně zrušily anonymní akcie, a to prostě tak, že se zaregistrují v centrálním registru. Kdyby toto bylo nastalo, kdyby koalice opravdu chtěla zrušit anonymní akcie a udělala by zákon, že všechny se musí zaregistrovat do centrálního registru, viděli bychom maximum toho, co vidět můžeme. Ona se koalice pokusila o podvod, strana LIDEM jim v tom nezabránila a teď to Senát musí napravovat.

My jsme to ještě zkusili - Věci veřejné - pozměňovacím návrhem ve Sněmovně, kdy jsme dávali k vládnímu návrhu pozměňovák, že jediná možnost, jak zrušit anonymní akcie, je dát je do centrálního registru. Ten návrh tady bohužel neprošel, protože koalice nechce skutečně zrušit anonymní akcie. Ale mě velmi mrzí, že Senát se nedal stejnou cestou a že sem nevrátil zákon s tím, že prostě jediná možnost, jak zrušit anonymní akcie, je dát je do centrálního registru. Proto teď tady máme tento problém.

Nicméně samozřejmě je lepší senátní návrh, který aspoň trochu ten podvod koalice koriguje, alespoň na něco bychom mohli vidět, takže samozřejmě je třeba hlasovat pro senátní návrh, a nikoliv pro koaliční podvod, který se tváří, že ruší anonymní akcie, ačkoliv je neruší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Nyní s faktickou paní poslankyně Weberová, potom pan ministr Kalousek rovněž s faktickou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji za slovo. Já v žádném případě nechci zdržovat tady tu již tak dlouhou debatu, ale opravdu mě nadzdvihla slova kolegy Chvojky. Já rozhodně odmítám být označována za někoho, kdo podporuje korupčníky a solární barony, jen proto, že budu podporovat verzi, která odešla odsud z Poslanecké sněmovny. Myslím, že problematika anonymních akcií je celkem složitá a nelze tady zjednodušeně v takové krátkosti o tom erudovaně a vyčerpávajícím způsobem pojednat, ale myslím si, že pokud máme řešit problematiku solárního byznysu a problematiku veřejných zakázek, měla by skutečně být řešena v řádném procesu tak, aby mohla být řádně projednána a řádně zváženy všechny dopady, které to bude mít. Odmítám přijímat takto narychlo zase nějaká rychlá řešení. To právě vlastně stálo za vznikem té solární krize. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Promiňte, dnes již nebudu zdržovat, ale přece jenom velmi stručnou reflexi na projev pana poslance Johna. Rád bych přitom oslovil nepřítomnou osobu.

Pane prezidente Miloši Zemane, prosím, pusťte si ten záznam. Ta osoba, která před chvílí hovořila, ta nejvíc z nás ze všech chválila váš projev v Poslanecké sněmovně. Blahopřeji. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já se omlouvám, máme tu malý technický problém. Nám tady vypadl displej, takže nemohu měřit další faktické poznámky, tak se zeptám, jestli zde nějaká další ještě je. Pokud ne, tak výborně, tím je to jednodušší. Ale zeptám se tedy, jestli ještě někdo se hlásí do rozpravy? (Nikdo.) Takže já rozpravu končím. Zeptám se, zda pan ministr si přeje... Nepřeje. Pan senátor? (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Senátor Ivo Bárek: Já jenom dvě kratičké reakce. Co se týče centrálního depozitáře, už tady padala čísla o akciových společnostech, kolik jich je - tisíce, někde dvanáct třináct tisíc, ale těch, který se dotýkají veřejné zakázky, tak se to týká asi 700 akciových společností. To znamená, i my jsme si nějakým způsobem debatovali, zda tady nepůjde o nějaké prosazování centrálního depozitáře a kolik to bude vůbec stát. A ta čísla ukazují na to, že pokud by se to týkalo těch 700 akciových společností, tak již nějakých 150 až 200 je zaknihovaných, to znamená, týkalo by se to asi 500 nebo 550 akciových společností. A náklady, pokud by měly průměrný základní kapitál ve výši cca 8 mil. Kč, potom podle pravidel a propočtů centrálního depozitáře by zaknihování tohoto počtu akcií znamenalo náklady na poplatky u centrálního depozitáře v celkovém objemu cca 4,4 mil. Kč ročně, neboli v průměru 8 tisíc Kč ročně na jednu akciovou společnost. Je nutné dodat, že ceny centrálního depozitáře jsou stanoveny na základě služeb popsaných v předpisech schvalovaných ČNB. Navíc centrální depozitář má dominantní postavení na trhu, a je proto pod kuratelou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zákona o cenách. Ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě uvádělo, že náklady spojené se změnou akcií na doručitele budou akciové společnosti stát cca 390 milionů korun. V kontextu této částky, pokud porovnám 390 milionů a 4,4 milionu poplatků za opravdovou průhlednost nebo dohledatelnost, mi to nepřipadá vůbec mnoho a myslím si, že boj s korupcí něco stojí. (V sále je silný hluk.)

A padlo tady, pokud se Senát nedal stejnou cestou, to znamená nedal se stejnou cestou toho pozměňovacího návrhu například Věcí veřejných směrem jen k zaknihování akcií. Samozřejmě i u nás proběhly tyto debaty, ale s ohledem na situaci, která je, bych řekl, na politické scéně v Poslanecké sněmovně, jsme si vůbec netroufli jít touto cestou. To znamená, my jsme akceptovali návrh vlády tak, jak je, to znamená, ty akciové společnosti -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane senátore. Já prosím opravdu o klid, aby pan senátor nemusel zvyšovat hlas.

 

Senátor Ivo Bárek: - které se nezabývají veřejnými zakázkami nebo obnovitelnými zdroji, což je naprostá většina, jsme nechtěli v uvozovkách obtěžovat. Chtěli jsme obtěžovat jen ty akciové společnosti, které chtějí veřejné prostředky. To bylo všechno náš záměr. A přiznám se, že jsem předpokládal, a většina senátorů, že když pozměňovací návrhy prošly velkou většinou v Senátu, že i v Poslanecké sněmovně se o tomto takto bude uvažovat.

To jenom dvě krátké poznámky a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já děkuji panu senátorovi. Opravdu poprosím o klid. (Poznámky ze sálu.) Nedá se to? Ale dá! Když tak uděláme pauzu a ono to nějak půjde.

Takže to bylo závěrečné slovo pana senátora a nyní tedy přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP