(18.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Přednesu tedy návrh usnesení: " Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, podle sněmovního tisku 715/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 715/5."

Je zde návrh na odhlášení, takže vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili. Ještě dám prostor kolegům z předsálí, aby se dostavili do sálu...

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro takto navržené usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto usnesení?

Hlasování má číslo 33. Přihlášeno je 155 poslanců, pro 81, proti 61. To by znamenalo, že návrh byl přijat. Nicméně vidím, že bude probíhat kontrola usnesení.

 

Mezitím se zeptám, zda kolega Gazdík chce faktickou poznámku. Předpokládám, že se pouze zdržoval hlasování - je tomu tak? Je to v pořádku, pane poslanče? Není to v pořádku. Prosím, sdělte nám, kdo se hlásí.

Pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené dámy a pánové, velice se omlouvám. Hlasoval jsem proti, a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Budeme hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Bauera? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 34. Přihlášeno je 162 kolegyň a kolegů, pro 137, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o usnesení, které jsem předčetl.

To hlasování zahajuji a zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 35. Přihlášeno je 161, pro 80, proti 68. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pokud nejsou námitky proti hlasování, budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Kvorum je nastaveno.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o některých opatření ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 715/3."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 36. Přihlášeno je 162 poslanců a poslankyň, pro 158, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Končím projednávání tohoto bodu a současně prosím pana kolegu Olivu, zda by mě vystřídal.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobrý podvečer, kolegyně a kolegové. Budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu, kterým je

30.
Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky
na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
/sněmovní tisk 822/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych poděkoval rozpočtovému výboru za projednání této materie. Dovolím si jenom připomenout, že to je garance státu vůči České národní bance, která se uvolila v takovém případě pomoci nám při plnění našich mezinárodních závazků vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, že tam bude deponovat své devizové rezervy, což je podmínka, aby tak činila, což je na druhou stranu pro stát mimořádně výhodné, protože tam nemusí poslat hotové peníze, které nemá a musel by si je půjčit. (V sále je intenzivní hluk.)

Děkuji za diskusi. Jsem připraven odpovědět na dotazy a poprosím o vlídné zacházení s tímto návrhem zákona, neboť výrazně zlevňuje naše mezinárodní závazky vůči mezinárodním institucím.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Kolegyně a kolegové, díky vaší ohleduplnosti a kázni už není opět ve Sněmovně slyšet vlastního slova, tak bych vás poprosil, abyste své konverzace přenesli mimo jednací sál. Opravdu je to nutné. Žádám vás o to.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 822/1. Zpravodajem výboru je pan kolega Václav Votava a prosím ho, aby se ujal slova. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru, který tedy na 44. schůzi dne 27. února právě k této materii přijal usnesení, kdy doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond schválila, a to bez připomínek. Za druhé zmocňuje zpravodaje, tedy mne, abych s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což se tímto stalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy neregistruji žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, proto končím podrobnou rozpravu.

Pane ministře, přejete si závěrečné slovo? Ne. Takže vzhledem k tomu, že ve druhém čtení žádné návrhy v rozpravách nepadly, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

31.
Návrh poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka,
Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 836/ - druhé čtení

Návrh za navrhovatele uvede pan kolega Husák. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych uvedl tento tisk, který jde tímto do druhého čtení. Jedná se o poslaneckou novelu zákona o elektronických komunikacích.

Návrh novely zákona je předložen z důvodu potřeby řešit nekalé praktiky operátorů, to znamená podnikatelů v elektronických komunikacích, vůči zákazníkům a vůči ostatním podnikatelům v oblasti elektronických komunikacích, například virtuálním operátorům. Tyto praktiky brání vzniku konkurence na telekomunikačním trhu, a tím pádem brání zlepšení kvality služeb a optimálnímu nastavení cen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP