Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. května 2013 v 9.02 hodin
Přítomno: 173 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Krupka - náhradní karta číslo 11, pan poslanec Klučka - náhradní karta číslo 8.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Besser Jiří ze zdravotních důvodů, pan poslanec Černý Karel bez udání důvodu, pan poslanec Farský Jan z osobních důvodů, pan poslanec Fiala Radim bez udání důvodu, pan poslanec Holík Pavel z pracovních důvodů, paní poslankyně Hubáčková Gabriela z osobních důvodů, pan poslanec Jakubčík Igor od 14.30 z osobních důvodů, paní poslankyně Kaslová Jana ze zdravotních důvodů, pan poslanec Kochan Jozef ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Konečná Kateřina z pracovních důvodů, pan poslanec Koskuba Jiří ze zdravotních důvodů, pan poslanec Kubata Václav ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Lesenská Vladimíra z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Matušovská Květa ze zdravotních důvodů, pan poslanec Novotný Josef starší ze zdravotních důvodů, pan poslanec Novotný Josef mladší z pracovních důvodů, paní poslankyně Orgoníková Hana ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pekárek Roman z osobních důvodů, paní poslankyně Putnová Anna z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Řápková Ivana do 11. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Smýkal Josef ze zdravotních důvodů, pan poslanec Šlégr Jiří z osobních důvodů, pan poslanec Štětina Jiří ze zdravotních důvodů, pan poslanec Úlehla Tomáš z pracovních důvodů, paní poslankyně Wenigerová Jaroslava z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Pavel Blažek z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Petr Fiala z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Tomáš Chalupa z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Vlastimil Picek z důvodů pracovních.

Tolik tedy omluvenky poslanců a členů vlády. Jiné omluvenky v tuto chvíli nevidím.

Připomenu, že na dnešní jednání máme již pevně zařazené body z bloku třetích čtení a případně další body z bloku třetích čtení. Jsou to body 138, 132 a 125. Jedná se o sněmovní tisky 836, 755, 887. Jak jsem už říkal, jedná se o třetí čtení.

Dále bychom pokračovali dalšími body z bloku třetích čtení. Jsou to zákony, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se, prosím, o tyto body: bod 116, bod 118, bod 120, bod 122, bod 126, bod 127, bod 128, bod 129, bod 131, bod 133, bod 136, bod 137, bod 139, bod 140, bod 142 a bod 143.

Ještě připomenu, že na odpoledne jsme pevně zařadili body 157, 158, 160, 48, 90, 85 a 47.

Pan poslanec Igor Svoják má náhradní kartu číslo 15.

Prosím, kdo se nyní hlásí k pořadu schůze? Paní vicepremiérka Peake. Prosím, Karolína Peake.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Dobré ráno. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, ráda bych požádala o pevné zařazení bodu číslo 87, sněmovní tisk 995, novela zákona o sdružování v politických stranách, a to jako první bod v pátek ráno. Děkuji. (V sále je rušno.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Já to zopakuji. Bod 87, sněmovní tis 995, sdružování v politických stranách - první bod v pátek.

Dále se hlásí pan předseda Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré ráno, vážené paní kolegyně, milí páni kolegové. Dovolte mi požádat s ohledem na účast -

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Já vás poprosím o klid v sále. Opravdu neslyším.

 

Poslanec Petr Gazdík: S ohledem na účast guvernéra České národní banky při projednávání třetího čtení tisku číslo 829, bod číslo 122, a tisku číslo 822, bod číslo 137, a také bod číslo 149, zpráva o inflaci, žádám o jejich pevné zařazení jejich projednávání na dnešek v 11.30. Prosím, prosím , prosím...

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Prosím ještě jednou ten čas. Dnes 11.30? (Ano.) Děkuji pěkně, pevné zařazení.

Omlouvám se, přehlédl jsem paní vicepremiérku...

Tak, pan poslanec. Prosím. (Silný hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážený pane předsedající, žádám o pevné zařazení sněmovního tisku číslo 743, jedná se o návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuchsy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona číslo 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Žádám zařazení na dnešek po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Poprosím, pane poslanče, ještě jednou přímo číslo toho návrhu zákona. V tom hluku jsem to přeslechl.

Prosím ještě o klid v sále, já se opravdu potřebuji koncentrovat.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Je to sněmovní tisk 743, bod 131.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Dnes po pevně zařazených bodech - dopoledního jednání? Nebo odpoledního jednání? To je třeba říci, zařazujeme jak dopoledne, tak odpoledne. To jste neupřesnil. (Odpoledne.) Odpoledního jednání, děkuji.

Teď předtím, než dám další slovo, mám zde písemnou přihlášku pana poslance Husáka k programu, k pořadu schůze.

 

Poslanec Jan Husák: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl vyřazení z tohoto programu schůze bodu 138, sněmovní tisk 961. Je to mnou předkládaný sněmovní tisk, který řeší zrušení povinného nakupování sbírek v listinné podobě obecními úřady a krajskými úřady. Vzhledem k tomu, že je k tomuto tisku negativní stanovisko vlády, které potřebuji vyjasnit, protože si myslím, že mám argumenty, kterými je možné vyjasnit věci, které se týkají stanoviska vlády, chci vytvořit časový prostor na to, aby ten tisk byl co nejlépe připraven do projednání v prvním čtení. Děkuji vám za podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP