(9.40 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Poprosím o klid v sále. Poprosím opravdu o snížení hlukové hladiny. (Bez odezvy.)

Pak dále poprosím zástupce navrhovatelů pana poslance Jana Husáka, ten už je na svém místě, dále zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Milana Urbana, aby přijali místo u stolku zpravodajů, což učinili. Ještě budu konstatovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 755/2.

Otevírám rozpravu k tomuto návrhu zákona. Pan poslanec Husák se hlásí. Prosím. Prosím ještě jednou o klid v sále.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, rovněž v tomto případě vás chci požádat o podporu tohoto zákona v té podobě, jak jsem ho předložil. To, že byl předložen v této podobě, není samozřejmostí. Vše jsem okomentoval v jednotlivých čteních projednávání hospodářského výboru. Co je podstatné, že chci doporučit Poslanecké sněmovně, aby podpořila tento zákon v původním návrhu. Zákon, tak jak je připraven, přímo navazuje na celý průběh jednání a přímo navazuje na opatření, která byla vytvořena v prováděcích vyhláškách, které řeší dostupnost poštovních služeb.

Tato novela upravuje ve své první části pokračování tzv. pojistky proti živelnému rušení poštovních úřadoven zejména na venkově. Proto trvám na tom, aby zůstala novela v té podobě, tak jak jsem ji navrhl. Je takto konzistentní s poštovním zákonem i s celým průběhem projednávání novely poštovního zákona a vytváří jisté pojistky proti tomu, co by mohlo hrozit zejména v rušení poštovních služeben na menších vesnicích. Proto nemohu podpořit pozměňovací návrh pana kolegy Sivery.

Já vás prosím o podporu mého návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Jsme v rozpravě ve třetím čtení. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan předseda Tejc. Pan zpravodaj? Dává přednost panu předsedovi Tejcovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Návrh zákona je podle mého názoru rozumný a já jej podpořím, stejně jako jej podpoří sociální demokracie. Ale chtěl bych upozornit na to, že ten návrh zákona by tady nemusel být, kdyby koalice včetně předkládajícího pana poslance Husáka poslouchala námitky sociální demokracie při hlasování, které souviselo právě s poštovní liberalizací. Chtěl bych upozornit na to, že my jsme upozorňovali již v té době, že způsob, jakým je prováděna liberalizace, dokonce podle našeho názoru nad rámec evropské směrnice, může výrazným způsobem poškodit Českou poštu, může poškodit její financování a v tom důsledku i snížit počet pošt na území celé naší země. I proto jsme vyžadovali, aby zde byly určité pojistky. Tehdy nám nebylo dáno za pravdu. Teď jsem rád, že přichází tato novela zákona, která, byť nedostatečně, ale alespoň zmírňuje dopady podle mého názoru nesprávným způsobem přijatého zákona o provedení liberalizace poštovního trhu na našem území.

Takže ten návrh není dostatečný, dovedli bychom si představit razantnější opatření, ale rozumím tomu, že v této Poslanecké sněmovně bychom jej těžko prosadili. Na straně druhé je to mírný pokrok, ale i takový stojí za to, a proto ten návrh podpoříme, byť mohl platit už před několika měsíci.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Mám tady přihlášku pana zpravodaje, pak pana navrhovatele a faktickou pana poslance Polčáka. Půjdeme nejprve s faktickou. Souhlasíte? Pane poslanče, prosím, faktická.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Já se přiznám, že jsem rovněž měl v té části, která se týkala řekněme jistého zrušování poboček, nebo možnosti omezování poštovních služeb na venkově, jiný názor, než tehdy nalezla většina k tomuto zákonu. Ale chci poukázat na to, že pokud jsme chtěli opravit tuto záležitosti na půdě Senátu, a byť to bylo přislíbeno, tak bohužel právě levicoví senátoři nakonec opravu zákona odmítli a namísto vrácení jej s pozměňovacími návrhy zcela zamítli. Takže já vítám to, že i dnes můžeme ve spolupráci se sociální demokracií napravit chybu, která skutečně podle mého názoru nastala, ale mohli jsme to udělat už na půdě Sněmovny, resp. na půdě Senátu, a to se bohužel nestalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Faktická - pan předseda Tejc, pak pan zpravodaj.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já jsem rád, že to tady zaznělo. Senát neschválil a vrátil tento návrh zákona. To znamená, tento návrh zákona by nikdy nebyl platný a účinný, pokud by pro něj nehlasovalo 101 poslanců a více vládní koalice, včetně zřejmě pana poslance Polčáka. Takže v tuto chvíli je podstatné to, že odpovědnost za současné znění nenese sociální demokracie ani v Senátu ani v Poslanecké sněmovně. Ale to, co je podstatné, je, že dnes, alespoň doufám, najdeme shodu na tom, jak tuto věc zlepšit, jak ten stav vylepšit. A proto, jak říkám, i sociální demokracie bude hlasovat pro tento návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Ještě zde mám faktickou. Omlouvám se, pane zpravodaji, já jsem to neodhadl. Pan poslanec Bureš je faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil ocitovat § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu. Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. Nevede se rozprava.

Dámy a pánové, prosím pěkně, nezdržujme se navzájem. Pokud si chcete řešit nějaké věci, řešte si je v kuloárech a pojďme prosím pěkně pracovat. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pan předseda Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Kdyby pravicová koalice pracovala, jak má, tak už tento návrh tady dávno nemusel být schvalován, protože by byl obsažen v tom původním návrhu zákona, na což jsme upozorňovali.

Ale já bych se skutečně chtěl důrazně a opakovaně ohradit proti tomu, že ve třetím čtení se nevede rozprava. Rozprava se vede. Jediné, co podle jednacího řádu je jasné, a to tady bylo jmenováno, je pouze jedna část toho ustanovení, jaké návrhy je možné ve třetím čtení podávat. Neznamená to, že není vedena rozprava o návrhu zákona jako celku, stejně jako o pozměňovacích návrzích. To je myslím zřejmé a tento výklad jsme se už několikrát tady už pokusili hájit. Já věřím, že do budoucna nebude zpochybňován.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Není už žádná faktická, dávám slovo zpravodaji. Pan poslanec Urban má slovo. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se vlastně rozhodl původně nevracet se k té historii, jak se to tady projednávalo. Ale po vystoupení pana kolegy Polčáka to udělat musím. Chci pochválit klub TOP 09 za to, jaký tento klub udělal veletoč. Protože když jsme to tady projednávali původně, tak TOP 09 říkala: Liberalizace bez jakýchkoliv dodatků je nejlepší, ať si ty pošty a pobočky vyřeší ten liberalizovaný trh. Vždyť si na to přece můžeme vzpomenout. Pak jste se rozhodli pod tlakem svých voličů, možná svých starostů, udělat ten veletoč, a důsledkem toho veletoče je teď návrh, za který chci poděkovat, který ale tady mohl být schválen už dávno. To je to, o čem mluvil pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. My ten návrh podpoříme. Ale kdybyste nedělali veletoče, mohlo to být už před šesti měsíci. A nemluvil bych o tom, kdyby zde nevystoupil kolega Polčák jako bijec za zachování poboček českých pošt na venkově.

Tak, a teď se možná můžeme vrátit k tomu, co tady říkali předtím kolegové, k tomu hlasování. Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Nicméně se hlásil ještě zástupce navrhovatele pan poslanec Husák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Husák: Já se vrátím k tomu, co zde bylo navrhováno, ať se vrátíme k věcným záležitostem. Chci ještě upozornit, na což jsem zapomněl při svém prvním vystoupení, a požádám o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem B. Je to můj pozměňovací návrh, který řeší účinnost tohoto zákona, pokud projde Poslaneckou sněmovnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP