(10.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Takže já vám tvrdím, že občanský zákoník je norma, jejíž rozsah nemá obdoby z hlediska dopadu do jiných zákonů. A není možné se dovolávat jakýchkoliv příkladů z minulosti. A teď jde o to, že tady máme zvedat ruce za něco, s čím není možné se dostatečně důkladně seznámit, i při nejlepší snaze. A tvrdím, že, kdo tady vystupuje a říká, že je to v pořádku, že to odpovídá zákonům a Ústavě, tak neříká pravdu! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Teď je to komplikované. Nejprve zde byla první faktická pan poslanec Vojtěch Filip. Pak zde mám faktickou pan kolega Babák, faktickou pan Chvojka a přednostní práva. Před vámi byl opravdu přihlášen pan poslanec Vojtěch Filip. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, má to dva rozměry. Za prvé rozměr, který tady řekla paní kolegyně Klasnová, a já s ní souhlasím, že to, co se tady odehrává, není vůbec standardní. Druhý rozměr má to, co tady řekl pan předsedající místopředseda Pospíšil. Přece není pravda, že v době, kdy se odehrávají konkrétní věci v jednotlivých komorách, ať advokátní, ať se školí soudci, nebo státní zástupci, že tam lidé říkají nezastavujte ten vlak, rozjeďte to. Naopak! Čím víc se hlouběji prochází školením, tím říkají proboha, odložte to, tohle není možné, aby to začalo platit. To je ta realita! Nebo každý posloucháme někoho jiného. Ale těch, kteří říkají zastavte to!, je 90 %. Možná že jsou někteří, kteří se těší, jak někoho podvedou, protože budou o kousek dál. Ale ti poctiví říkají odložte to. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. My jsme si to upřesnili. Nejprve faktická Chvojka, pak faktická pan ministr Stanjura a pak faktická pan ministr Blažek. Pojďme na to. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já bych chtěl reagovat na předchozí vystoupení pana místopředsedy Pospíšila. Trošku jsem se orosil při představě, že je opět ministr, že by byl opět ministr. Zapomněl na jednu věc, kterou tady vždycky říkal při svých vystoupeních k zákonům souvisejícím s občanským zákoníkem či k občanskému zákoníku samotnému. Zapomněl na to, že už se přece píší komentáře a že už mají být komentáře vydány a že to brzy vyjde a jak by to bylo hrozné, kdyby nevyšly, a už s tím ti komentátoři počítají. Na to jste, pane bývalý ministře, zapomněl a občas se mi zdá, že to je jediný důvod pro to, proč obhajujete nový občanský zákoník a další předpisy s tím zákonem související.

Říkal jste jednu věc a já vás trošku nachytám. Vy jste říkal, co by se stalo, kdyby se teď veřejnost, která počítá s tím, že od 1. 1. bude účinný nový občanský zákoník, dva až tři měsíce předtím dozvěděla, že nebude účinný. Já vám řeknu jednu věc. Když se podíváme na rekodifikační zákony, to znamená tento, máme tady zvláštní řízení soudní, občanský soudní řád, veřejné rejstříky, veřejná bezpečnost, když se prostě podíváme na tyto zákony, které s novým občanským zákoníkem nezbytně souvisí, tak kdy budou účinné? Ty budou účinné, když si vezmeme optimistickou variantu, možná dva měsíce předtím. (Poslanec Benda hovoří z místa.) Ano, přesně tak. Dva měsíce. Takže panu místopředsedovi vadí, že dva roky čekáme na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, a přitom tady schvalujeme velmi zásadní zákony, jako je novela občanského soudního řádu, zvláštní řízení soudní, to jsou prostě velmi důležité normy, a přitom dnes, v půlce června, ještě nevíme, kdy to bude platné, a možná na tu legisvakanční lhůtu budou dva měsíce.

Já si myslím, že je velká chyba ohánět se tím, že veřejnost čeká na to, že nový občanský zákoník bude účinný. Je to nesmysl. Stejně jako paní kolegyně Klasnová já neznám nikoho, kdo by na to čekal. Ne že by někdo chtěl vlak nezastavovat. Naopak. Já myslím, že kdyby lidi mohli, tak by z něj nejradši vyskočili. Prostě nový občanský zákoník až možná na ty vaše komentátory nikdo nechce. Takže to je můj postřeh.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Dále přečtu pořadí faktických. Pan ministr Stanjura, pan ministr Blažek se vzdal, pan poslanec Polčák a pan poslanec Babák. Mám tady pořadí faktických. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Jenom faktická připomínka. Chtěl bych vzkázat panu místopředsedovi Zaorálkovi, který se tady vždycky tak rozohní, sám sebe dostane do varu - u tohoto bodu jsme nic nezkrátili. A zase si stěžuje, že jsou nestandardně krátké lhůty. Jsou tady standardní lhůty podle zákona. Ani o den to nebylo zkráceno. Tak nevím, na co si stěžuje. A všichni, kteří říkají, jak je stávající stav super a jak se s tím občané vypořádají a jak to všichni znají, ať sem oni přijdou říct jasné pravidlo, zda se má smlouva uzavřít podle občana, nebo podle obchodního zákoníku. To je první věc, se kterou se potýká každý, kdo podniká dnes a denně, a vůbec to jasné není. A vy říkáte, že ten stav je super a že je to třeba nechat a všichni tomu rozumějí. Prostě to tak není. Rozumím tomu, že se to někomu nelíbí a bude hlasovat proti, je to legitimní právo. Ale nestěžujte si na standardní lhůty, protože jinak je to tak, že máme standardní lhůty, ale když opozice řekne, že je to málo, tak to prostě bude trvat déle. Takový princip nemůžete myslet vážně.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále je přihlášen pan poslanec Polčák s faktickou. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Už to nechci příliš protahovat, ale chci skutečně pouze zopakovat, že legislativní proces u tohoto zákona rozhodně nelze považovat za nestandardní. I z hlediska toho, co říkala paní kolegyně předsedkyně Klasnová, nález Ústavního soudu jednoznačně říká, že zákony, které se mění, aby nebyly považovány za přílepky, musí mít spolu věcnou a hmotněprávní souvislost. Tato rekodifikační část až na výjimky zcela přísně rozlišuje tyto momenty, kdy dochází k novelizaci zákonů v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, a věcně se na těch předpisech nemění nic než to, co je již obsaženo v novém občanském zákoníku. Z 80 % jde o terminologické změny.

Za druhé. My jsme se na ústavněprávním výboru normou zabývali dvakrát, myslím, že docela podrobně. Lhůta zkrácena nebyla. Někdy je asi problém připravených projevů, kdy kolegové třeba opakují to, co již opakovali v prvním čtení, kdy se třeba zkrácená lhůta navrhovala. My jsme se proti tomu zrovna třeba vymezili a zkrácená lhůta nebyla. Takže je třeba si uvědomit, že z hlediska faktografie to potom na konci schváleného běhu legislativy bylo možná trochu jinak.

Chci ještě poukázat na jednu okolnost, a to je to, že jsme v problematice nového občanského zákoníku - ono se nejedná o žádnou novelu, je to nový zákon, nový občanský zákoník - konali seminář pod záštitou předsedy výboru pro veřejnou správu a pod mou záštitou právě k tématu, zda občanský zákoník ponechat, odložit, anebo změnit. A bohužel nikdo z kolegů sociálnědemokratických poslanců na tento seminář nedorazil. Takže popravdě řečeno dnes, pokud se bavíme o tom, zda odkládat účinnost občanského zákoníku, tak takový návrh tady ani není a ani v odborné diskusi obhájen nebyl. Výsledky semináře byly v tomto směru poněkud jednoznačné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pardon, omlouvám se. Faktická pan Babák. Je to poslední faktická, kterou mám hlášenou. Prosím, pane poslanče, a ještě jednou se omlouvám.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji, pane předsedající. Též musím velmi krátce zareagovat na vaše slova, co se týče toho, že z odborných kruhů jsou všechny poznatky takové, že občanský zákoník je potřeba ponechat s účinností od 1. 1. 2014. Já si to taktéž nemyslím. Já si myslím a i jsem absolvoval některé semináře a slyšel jsem spoustu odborníků na toto téma a v žádném případě tam nebyl jasný názor ponechat. Já si myslím, že je tam spousta názorů, aby se tento občanský zákoník odložil. A to slyším i zejména například od profesorů, kteří vyučují na právnických fakultách, kteří dnes říkají, že ještě nejsou vydané ani učebnice na to, jakým způsobem se bude tento občanský zákoník učit. A naopak tady pobíhá spoustu odborníků, například z Plzně, kteří vyučují a školí tyto záležitosti za několik stovek tisíc. A to si myslím, že taktéž není normální. Takže prosím vás neříkejte tady věc a nekruťte to, že odborné kruhy jsou v tomto smyslu jasné a jasně se vyjádřily, že je potřeba tento občanský zákoník ponechat s účinností od 1. 1. 2014. To je lež.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana kolegy Staňka. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl jsem jenom reagovat na vystoupení kolegy Chvojky, protože jak se ukazuje, tak je skutečně zdatným žákem ZID. ZID znamená Zaorálkův institut demagogie. Protože to opravdu je demagogie. Já jsem včera zaznamenal jeho přípravu na dnešek v duchu zítra jsou Blažkovy zákony, musím se připravit, a je to tak vidět. Řeč tady samozřejmě chvilku je faktická, ale potom přechází v podstatě jenom do toho, že se bavíme a diskutujeme o tom, jestli jo, jestli ne.

Ale jestli jsou skutečně výkony sociální demokracie hodnoceny podle toho, kdo často vystoupí, tak já musím kolegovi Chvojkovi prostřednictvím pana předsedajícího pogratulovat a popřát mu hodně úspěchů. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP