(11.30 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Projednání s poradním sborem dokonce vyžaduje i pro stát v uvozovkách stáž státního zástupce u vyššího státního zastupitelství. Viz § 80 odst. 4 zákona. Navíc poradní sbor bude tvořit 11 státních zástupců a 5 náhradníků z řad státních zástupců, což de facto znamená, že na utvoření tohoto orgánu padne fakticky jeden až dva obvody státního zastupitelství, přičemž činnost poradního sboru je tak obsáhlá, že lze důvodně předpokládat, že státního zástupce, který bude členem tohoto orgánu, vytíží na úkor jeho primární činnosti, kterou na svém kmenovém pracovišti vykonává.

Za další. Vynechám řadu dalších věcí a budu se věnovat té poslední a podle mě dosti podstatné záležitosti. Výjimka pro nejvyššího státního zástupce z hlediska zániku jeho funkce po nabytí účinnosti nového zákona o státním zastupitelství - § 104 odst. 7. Cituji: "Není zřejmé, proč je výjimka u současného nejvyššího státního zástupce, který byl jmenován též před účinností navrhovaného zákona, kdy u něho není konec funkčního období ve stejném režimu, jako mají ostatní vedoucí státní zástupci. To jest podle toho, kdy byl najmenován. Takže pokud byl jmenován v roce 2011, mělo by mu funkční období skončit za čtyři roky. Místo toho mu po nabytí účinnosti nového zákona o státním zastupitelství," a to v tomto znění, to je moje poznámka, "poběží automaticky nové funkční desetileté období, takže pokud by nový zákon skutečně nabyl účinnosti od 1. ledna 2015, bude doktor Zeman ve své funkci až do roku 2025." Je to mladý člověk, moje poznámka, ale rok 2025 je dost daleko. "Ani z důvodové zprávy k zákonu k § 104 není uvedeno, proč je v případě jeho osoby činěna takováto zásadní disproporce oproti jiným vedoucím zástupcům."

Dámy a pánové, je tam celá řada dalších připomínek, které podle mého názoru nemají takovou míru závažnosti jako ty, které jsem tady z větší části četl. Myslím, že tento zákon stojí za zamyšlení, jeho jednotlivé části. Myslím, že tady zazněla docela rozumná slova i koneckonců z úst pana ministra, že je potřeba hledat shodu a že je potřeba takové pasáže, které prostě rozumné nejsou, tak z nich hledat cestu. Já jsem pro reformu státního zastupitelství, ale ne reformu uspěchanou, reformu nedomyšlenou. Reforma musí být ve všech důsledcích zvážena tak, abychom nevstupovali z bláta do louže.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní chce reagovat pan ministr Blažek v rámci obecné rozpravy. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji. Budu reagovat na pana poslance Paroubka. Úvodem chci poděkovat za věcné připomínky, které k zákonu měl. On měl několik otázek, které byly tak trošku osobní. Nemyslím teď ve zlém, ale řeknu, o co jde.

Pan Paroubek se ptal, proč se teď zákon předkládá a vzniká. Odpovím jednoduše. Nejsem ještě ministrem ani rok, kdysi bylo přijato vládní prohlášení, takže plním vládní prohlášení.

Pokud jde o otázku, proč jsem to uváděl tak krátce. Řekl bych to asi takto. Lidi můžete dělit různě, třeba na muže a ženy a podobně a nebo také na ty, kteří se poslouchají rádi, a na ty, kteří se rádi neposlouchají. Já patřím do té druhé skupiny, čili se tady snažím vždycky mluvit co možná nejstručněji.

Nechci teď vést úplně věcnou debatu, to bychom tady byli strašně dlouho, ale je potřeba důsledně rozlišovat mezi pojmem nezávislost státního zastupitelství a nestrannost státních zástupců v rozhodování. Nezávislost, a to je právě mediální termín, který se neustále opakuje a je používán naprosto nesprávně, je nedosažitelná. A dokonce by bylo naprosto špatně, aby byla soustava jednotlivých státních zástupců na čemkoliv nezávislých, protože jednak je to právně v nepořádku, ale hlavně je to nedosažitelná věc. Čili tento termín, byť se v právním řádu užívá, je potřeba správně chápat tak, že by státní zástupci, ale nejenom oni, jakýkoliv úředník státu, neměli podléhat nějakým vnějším vlivům a měli by postupovat podle zákona.

Co jsou vnější vlivy? My jsme za poslední roky plni různých zpráv v novinách o nějakém zametání kauz a podobně. Já, co jsem se soustavou seznámil za rok, co jsem ve funkci, tak problémem nebývalo žádné zametání. To se vždycky vytáhl jeden dva případy, kde se možná něco dělo, že zavolal nějaký politik, ale problém je trošku jiný. Problém je spíš v tom, že v soustavě, a státních zástupců je 1 300, je někdy ten přístup k práci ne úplně dobrý, to znamená výkony jsou špatné. A pak se to projevuje v čem? Pak se to projevuje například v tom, že máte trestní řízení, kde si policie dělá co chce, neboť státní zástupce, který má vykonávat dohled, ho prostě nevykonává. A proto je třeba posílit i nezávislost státních zástupců, protože například policista, kterému státní zástupce odmítne povolit třeba použití odposlechu nebo mu ještě v nějaké fázi nedovolí sdělit obvinění, tak on dá ten případ novinářům a státní zástupce je brzdič kauzy, jak říkají ti, kteří si říkají novináři. A tady je potřeba posilovat státního zástupce i uvnitř soustavy a zpevnit a upevnit vedoucí funkcionáře, aby mohli důsledněji dohlížet na to, jak jejich podřízení pracují.

My dnes nežijeme v době, kdy budu hájit, jak probíhají trestní řízení. Neprobíhají tak, jak bychom si všichni přáli, a vnější vlivy, a tady se opakuji znova - nebezpečí dnes není v tom, že zavolá ministr spravedlnosti někoho stíhejte nebo nestíhejte. Nebezpečím v nezávislosti trestního řízení jsou zejména česká média, která jsou velmi často, aniž to vůbec ti novináři tuší, používána a zneužívána v konkrétních kauzách. A dnes žijeme v době, kdy se státní zástupci a policisté médií bojí, a tady je podpořme a veďme tady, a to prosím není reakce na pana Paroubka, věcnou debatu o tomto zákonu. Zákon je nesmírně podstatný. A nepoužívejme vzájemné napadání v médiích, jak už jsem říkal předtím, že ten, kdo něco chce jinak, je automaticky korupčník nebo chce, aby státní zástupci poslouchali nějaké politiky. V této době nežijeme a říkám to naprosto zodpovědně. Já jsem dokonce přesvědčen, že jsme v té době ani takto nikdy nežili. Žijeme v době, kdy někteří policisté a státní zástupci jsou pohodlní a kdy někteří státní zástupci a policisté dělají pouze ty pravomoci, za něž jsou odměňováni, a to je takzvané uzavření kauzy, což je sdělení obvinění. Žijeme ve světě, kdy státní zástupci jakékoliv oznámení o tom, že někoho obvinili, které máte v médiích, je podle mě nezákonné, protože přípravné řízení je neveřejné. Já nechápu praxi, že policie dělá tiskové konference, kde oznamuje, koho obvinili. Tady selhávají státní zástupci, kteří mají okamžitě zasáhnout, a tyto věci se nemají dít! Tady nám selhává ochrana jednotlivců, protože obviněný není žádný živočich, do kterého si může každý kopnout, ať udělá cokoliv. Obviněný je jednotlivec, proti němuž stojí celá státní mašinérie, a státní mašinérie, a z toho jsem celou tu dobu velmi znepokojen, nejenom že vede řízení, ale ještě použije média, aby ten člověk už ani na ulici nemohl vyjít!

Jedna z cest, jak tomuto bránit, je právě trvat na tom, aby státní zástupci dělali svou práci kvalitněji. K tomu dospějeme tehdy, pokud posílíme vedoucí funkcionáře. Vždy je riziko, jací vedoucí funkcionáři tam budou. Nemůžeme udělat jednu věc, protože je tady ochrana Ústavním soudem, nemůžeme nic dělat s platy, to znamená motivaci státních zástupců finančně udělat nemůžeme. Můžeme ji ale udělat tak, že ti státní zástupci, kteří jsou dnes ve funkcích deset a více let, protože zkrátka a dobře dnes je doba neomezená a dnes se každý bojí nějakého funkcionáře odvolat, protože samozřejmě to dělá proto, aby tam brzdil nějakou kauzu nebo nějakou vyvíjel, proto je správné zavést funkční období státních zástupců, respektive vedoucích, na dobu určitou. Bavme se o tom, na jak dlouho. Je správné zavést otevřená veřejná výběrová řízení na tyhle funkce a je správné, a tam byla ta Generální prokuratura a to zákon neopakuje, aby státní zástupce jmenoval politik a nebát se říct ano, politik. Protože ve výkonné moci je představitelem vždy politik, jinak to nejde. A není to nic smradlavého, špatného, pokud je prostě bude jmenovat politik. Opatrnější budeme u těch věcí, jestli je také může politik bez dalšího odvolávat. O tom povedeme debatu. Tady bych rád řekl, že pokud jde o způsob odvolávání, tak je navrhován tak, aby byli odvoláváni pouze v kárných řízeních, kdy pořád a dokola říkám, že kárné řízení není jenom to, že porušil nějakou právní povinnost, ale je to i manažerské selhání. To znamená, že ta soustava pod ním nefunguje.

Já si myslím, že jsem porušil to, že říkám, jak se poslouchám nerad, takže toho teď nechám. Jenom vás chci znovu poprosit. Do prvního čtení by se podle mého názoru zákon se širší podporou pustit měl, protože první čtení je o tom, jestli se hodláme nějakou materií zabývat. Pak opravdu prosím o velmi podrobnou diskusi.

A ještě k tomu, co bylo řečeno. Zákon v podobě, jak je předkládán, není už návrh, který si psali státní zástupci pro sebe. Je to už návrh, který, ano, nepochybně vznikal v Unii státních zástupců, nepochybně vznikal i třeba u nejvyššího státního zástupce, ale není to zákon psaný státním zástupcem pro státního zástupce. Tam se strašně moc věcí za tu dobu změnilo. Ale ony třeba nejsou vidět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP