(12.10 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Čili toto je jasný návrh, jasný podnět, jasný můj postoj. Já jsem skutečně přesvědčen, že nejvyšší státní zástupce a ti navrhovaní vrchní krajští státní zástupci by měli být voleni přímo občany této země v rámci řádných voleb, v rámci voleb do krajů, nebo paralelně s volbami do krajů. Je to návrh změny, který by podle mne byl jednoduchý, který by se mohl zavést a který by jasně vedl, když už, jak říkal pan ministr nezávislost státních zástupců je nedosažitelná, alespoň k posílení této věci a zvýšení odpovědnosti těchto lidí, jejich práce směrem k občanům. To je první věc.

Druhá věc, kterou jsem tady zaznamenal jako politik Občanské demokratické strany a poslanec zvolený za tuto stranu, je vznik nového úřadu. ODS vždycky říkala, že se bude snažit úřady redukovat, že nebude zavádět nové úřady a že se bude snažit omezovat státní byrokracii. Na druhou stranu já si uvědomuji, že v programovém prohlášení, nebo v bývalém programovém prohlášení vlády byl skutečně boj s korupcí jako jedno ze stěžejních témat vlády České republiky a že samozřejmě otázka korupce je široce diskutovaným celospolečenským tématem, kterému se musíme jako politická reprezentace postavit a musíme tuto věc řešit.

Na druhou stranu když tady vystupuje lékař, tak lékaři jsou zvyklí na přístup, kterému se říká evidence based medicine. Neboli my velmi rádi sledujeme například u nádorových onemocnění, kolik kterých případů se kde vyskytuje, jaká je úspěšnost té léčby, kolik z těch případů, které objevíme, a jak rychle je objevíme, se pacient uzdraví, anebo popřípadě dobu přežití v těch jednotlivých závažných diagnózách. Já jsem přesvědčený, že odpovědní členové vlády a Sněmovna by měli k tomuto přistupovat zase v zájmu občanů této země úplně stejným principem, jako přistupují lékaři k práci v rámci evidence based medicine.

Já jsem si vyjel ze statistiky Ministerstva vnitra, respektive Policie České republiky, počet trestných činů, ať už zjištěných, nebo prověřovaných, a také škody, které pod ty jednotlivé trestné činy spadají. A jestliže říkáme, jestliže tedy připustíme jako pravicová strana a pravicová vláda vznik nového úřadu, a já říkám, v tomto já jsem připraven plně respektovat postoj vlády samozřejmě, programové prohlášení i postoj ministra, tedy v oblasti vzniku nového úřadu pro potírání korupce, pak ale v zájmu občanů této země říkám - proč nepostupujeme systematicky v případě ostatních trestných činů?

Jestliže tato statistika říká, že v trestném činu úplatkářství, podplácení bylo zjištěno v roce 2012 221 trestných činů a odhalena škoda za více než pět milionů korun, a já říkám, to je málo, to každý, kdo se na tu statistiku podívá, tak jakýkoli jiný minoritní trestný čin předhoní tato zjištění, a proto rozumím, rozumím oprávněné snaze se touto problematikou daleko důsledněji zabývat, pak ale také současně říkám, že bylo 3 200 a více loupeží s odhalenou nebo vzniklou škodou přes půl miliardy. Jenom zanedbání povinné výživy bylo přes 14 tisíc. Čtrnáct tisíc zejména matek v této zemi se snaží... nebo ve čtrnácti tisících případů došlo k tomu, že zejména matky v této zemi byly poškozeny za neplacení alimentů ze strany otců jejich dětí. A to jsou jenom ty případy, které se dostaly na Policii České republiky a které byly zaznamenány do statistiky. A když budeme hovořit o trestných činech krádeže, tak tady máme 119 tisíc prostých krádeží s obrovskou škodou v řádu miliard korun. A já se ptám, jestli tedy pokud se rozhodneme dělat jeden jediný speciální úřad, proč - a na to prosím odpověď - neděláme také systémově speciální úřady na ostatní trestnou činnost, která evidentně je také velice závažná. Domnívá se někdo, že otázka neplacení alimentů netrápí lidi? Domníváme se, že krádeže, loupeže na ulicích, trestná činnost podobného ražení netrápí občany naší země? A já se ptám, proč tedy děláme úřad na jednu věc a neděláme na druhou věc. A tím nechci jakýmkoliv způsobem ponižovat otázku vzniku tohoto speciálního úřadu. Já pouze říkám, že když se rozhodujeme k těmto věcem, tak z pohledu pravicového politika musíme postupovat - a logického myšlení - musíme postupovat podle incidence těch jednotlivých trestných činů, škody, která v této věci vzniká, a nikoli pouze na základě čiré mediální poptávky nebo snahy se zalíbit v tom jednom konkrétním tématu.

Čili já v těchto dvou konkrétních věcech dávám konkrétní návrhy, to znamená, abychom diskutovali o tom, že bychom krajské státní zástupce a nejvyššího státního zástupce volili v přímých volbách občany této země. A dále druhá věc - abychom se velmi vážně zamýšleli nad vznikem specializovaných nových úřadů ve vládě, která chce bojovat proti narůstající byrokracii a úřady má naopak rušit. A pokud tato vláda chce zavádět nové úřady, aby postupovala v zájmu občanů této země systematicky, vzala si statistiku a ty jednotlivé úřady, které budou vznikat, se dotýkaly všech závažných trestných činů, které poškozují občany této země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Do obecné rozpravy se hlásí pan ministr Blažek, potom pan poslanec Polčák.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já jen velmi stručně zareaguji na kolegu Šťastného. Tady se mluvilo o pravicové politice. My se oba hlásíme k pravici, tak řeknu jen tolik, že taky plnit sliby se musejí. A ten úřad byl v našem volebním programu, v programovém prohlášení vlády a je v koaliční smlouvě. To znamená, že v tom zákoně se ocitlo něco, co bylo slíbeno. I na základě toho jsme dostali nějakou voličskou podporu, vznikla nějaká koalice, která to schválila.

Pokud jde o volbu státních zástupců, teď udělám takové osobní vyznání, které jsem nevěděl. Když jsem tu funkci přebíral, tak člověk znal takové to heslo, že všichni u nás rozumějí fotbalu a školství. Tak si přejete ještě spravedlnost? A to říkám všem těm, kdo tam budou po mně, ať budou z jakéhokoliv spektra, protože při každých televizních zprávách, kdy někdo něco ukradl, někdo někoho zavraždil, někdo je podezřelý z korupce, jsou tam vždy podezřelí, ale ten národ v tu chvilku ví co s nimi. Někoho by pověsil, někoho by okamžitě odsoudil, někoho by vystěhoval, někoho by lynčoval. Když připustíme tento princip, že by se volili státní zástupci, tak tento většinový pocit - opakuji pocit, který nemá se spravedlností, tak jak je u nás pojímána možná přes dva tisíce let - to by (nesrozumitelné) řeckou filozofii a to si dnes nechám - tak bychom dospěli k tomu, že by ti státní zástupci přesně takto rozhodovali podle momentálních nálad lidí u televizorů zprostředkovaných velmi kvalitními televizemi a k tomu ještě občas velmi kvalitními servery na internetu, které teď nebudu jmenovat.

To znamená, ten princip je možná dobře míněn, ale je mimořádně nebezpečný. A když jsme s panem Paroubkem dnes občas zmínili tu Francouzskou revoluci, tam to mělo také svůj vývoj a také si mysleli, že to bude dobře. Napřed sloučili zákonodárný sbor se soudnictvím a klidně odsoudili krále, aniž se namáhali tím, že by byl nějaký soud. A pak když už nevěděli, jak to (nesrozumitelné) sebou, zřizovali revoluční tribunály, které taky jako volili, a ta pravidla tam dělali ad hoc. A dopadlo to... v tom už teď nechci pokračovat dál, jak to dopadalo.

Ale představa, že u nás konkrétně - u nás konkrétně, se opakuji - připustit volební prvek, to znamená, aby občané volili třeba soudce a třeba státní zástupce, si prostě nedokážu představit, že by to mohlo mít kladné důsledky. V USA se podle mého názoru - a teď se nechci plést, zase to neznám tak podrobně - tam se nevolí státní zástupci. V některých státech soudci a ta žaloba je soukromá. To je něco jiného. To znamená, tam je možné najmout si soukromého žalobce a ten potom žaluje i nějakou trestnou činnost.

To znamená, že ten volební prvek považuji za nebezpečný, byť asi vypadá dobře.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP