(15.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Chci upozornit na to, že vláda plánuje v materiálu, který předložilo Ministerstvo financí, opětovný nárůst nominálního schodku nad 100 mld. korun ročně - teď mluvím o schodku státního rozpočtu, to znamená, ten by měl v příštích letech růst na 105, 110 a 115 miliard korun v roce 2016. A já jsem tady včera vyjádřil hypotézu vzhledem k tomu, jak vypadají prognózy Ministerstva financí, že by se mohlo reálně stát, že v roce 2016 překročí výše veřejného dluhu České republiky 55 %! To není žádná fantazie, to není žádná science-fiction. My jsme loni dosáhli poměru dluhu 45 % hrubého domácího produktu, něco málo přes 45 % HDP na konci 2012. Letos by to mělo být 48 % HDP a to, že v roce 2016 by to mohlo být 55 % HDP, vyplývá z materiálů ne nějakého rozpočtového plánu sociální demokracie, ale z materiálu, který předkládá ministr financí do vlády a který podle médií má podporu předsedy vlády. Takže já jsem na základě oficiálních dokumentů vlády včera vyjádřil obavu z toho, že v roce 2016 překročí veřejný dluh 55 % HDP a budou muset nastat mechanismy, tak jak jsou popsány v tomto ústavním zákoně.

Pan ministr tady citoval ve svém předcházejícím vystoupení návrh zákona, který teď neprojednáváme. Je to prováděcí zákon. Nebyl doposud, pokud vím, Poslanecké sněmovně předložen, ačkoliv předběžně byl informován rozpočtový výbor o jeho podobě, ale pokud vím, tak vláda ho ještě neschválila, ten prováděcí zákon. Takže těžko může ministr financí tady teď vyčítat opozici, že neargumentuje i na základě zákona, který ještě vůbec nebyl do Poslanecké sněmovny předložen. Navíc je to běžný zákon a já se ptám, jaká bude interpretace ústavního zákona v situaci, kdy on jasně říká, a já tady nevidím žádné kdyby, já tady nevidím žádné podmínky - zákon říká: pokud zadlužení překročí 55 %, předloží Poslanecké sněmovně vláda návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu. To je nově navrhovaný text ústavní změny, která bude fixována Senátem a Sněmovnou a kterou nebude tak snadné změnit. A současně jsem vyjádřil obavu a také otázku, jak bude reálně možné z roku na rok snížit schodek státního rozpočtu o 115 mld. korun. To se zatím ještě žádné vládě v naší zemi nepovedlo. Já to nevyčítám této vládě. Prostě tato vláda zadlužila Českou republiku. Od roku 2006 se zvýšil veřejný dluh o jeden bilion korun. Ačkoliv tady vládly pravicové, nebo převážně pravicové vlády, tak zvýšily dluh o jeden bilion korun. Ale co teď bude v příštích letech, pokud my tady schválíme takto fixované zásady pro rozpočtovou politiku?

Ano, to, co tady zmínil pan ministr, bude zřejmě součástí prováděcího zákona, ale ten já ještě tady oficiálně nemohu hodnotit, protože není předmětem projednávání tohoto bodu a my teď tady jednáme o změně Ústavy a ta změna Ústavy je na stole a já čtu změnu Ústavy, která je na stole. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pan ministr Kalousek s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vzal bych vaše argumenty, pane předsedo, jako relevantní, pokud by skutečně běžel legislativní proces bez mimořádných vyjednávacích mechanismů, díky kterým byl několikrát odročován rozpočtový výbor, kde jsme hledali společné stanovisko pro společný ústavní zákon, který samozřejmě vláda vzhledem k počtu hlasů vládních poslanců musí dohodnout s opozicí, a my jsme pro to udělali maximum. Proto jsme projednávali nejenom několikrát na půdě rozpočtového výboru, ale i na půdě pověřených zástupců stran, všech stran zastoupených v této Sněmovně, a dokonce i na půdě předsedů stran. A bylo zřejmé a byl to náš společný názor a byl to váš požadavek, který jsem respektoval, že je nezbytné diskutovat nejenom ústavní zákon samostatný, ale že je ho nutné diskutovat společně se zákonem prováděcím. A v rámci těchto diskusí předložila sociální demokracie jedenáct požadavků, z nichž dva se týkaly onoho ústavního zákona a devět se týkalo onoho zákona prováděcího, o kterém teď tvrdíte, že vlastně s ním nemáte nic společného, protože ho vláda ještě neschválila. Nicméně na základě jednání našich politických reprezentací i vás osobně máte k dispozici memorandum všech předsedů stran, že přesně podle vašich požadavků bude onen prováděcí zákon, který dnes vláda schvaluje, také schválen a že bude mít podporu všech vládních poslanců v Poslanecké sněmovně.

My jsme vám vyhověli a já jsem teď, když jsem citoval onen § 36, citoval vaše požadavky. A dokonce si umím představit, že když řeknete, že v roce 2016 je 2,5 málo, že chcete 2,6, řeknete jakékoliv číslo, které po odečtení 0,3 dá dohromady 3 %, požádám Poslaneckou sněmovnu, ať to podpoří, aby byl aspoň nějaký strop.

Ale vyrazilo mi dech, že jsme čtyři měsíce vedli jednání o ústavním zákoně i o prováděcím zákoně, že já tady citoval vaše požadavky, které jsme do onoho prováděcího zákona zapracovali, že víte, že jsme akceptovali pozměňující návrh do ústavního zákona a že předsedové všech tří stran - pan předseda Nečas, pan předseda Schwarzenberg, paní předsedkyně Peake - podepsali memorandum, že oněch devět požadavků, z nichž § 36 prováděcího zákona a snižování schodku o půl procenta byl jeden z oněch vašich devíti, že bude zapracováno, a vy teď říkáte: My vůbec nevíme, že tady nějaký prováděcí zákon, o něm my vůbec nejednáme a s tím my nemáme nic společného a to my nechceme. To je výsledek našeho čtyřměsíčního úsilí dosáhnout dohody o ústavním zákoně.

Já se tím netrápím, je to prostě tak. Ústavní zákon nebude, je to vaše svobodné rozhodnutí, ale prosím, ty argumenty musí zaznít skutečně pravdivé a musíme říct, co jsme také ty čtyři měsíce dojednávali. Ne, že o tom prováděcím zákoně nic nevíte.

Znovu tedy opakuji: Na základě vašich požadavků je zřejmé, že všichni vládní poslanci jsou připraveni, a jejich předsedové se k tomu zavázali, schválit takový prováděcí předpis k onomu ústavnímu zákonu, který z výše 2,8 snižuje 0,5 % každý rok. Že to byl váš požadavek, že jsme ho akceptovali a že vaše dnešní argumentace není pravdivá. Ať už ale je, nebo není, to je jedno, vy to stejně neschválíte.

Nicméně já jsem vám na vaši otázku poctivě odpověděl, jak si představuji odpovědnou rozpočtovou politiku. Podle § 36 prováděcího zákona tak, jak jste si ho přáli vy, protože chápu, že některá vláda by to možná dělala rychleji, některá pomaleji, ale každá odpovědná vláda bez ohledu na to, jakého bude politického složení, tempa 0,5 % ročně musí být schopna dosáhnout. To je moje odpověď na vaši otázku.

A já bych teď prosil odpověď na tu vaši otázku. Jestli byste řekl veřejnosti, zda sociální demokracie, která dva roky bombardovala tuto vládu naprosto drtivou kritikou, a já jsem ji velmi často sdílel v tomto výjimečném případě, že jako vláda nechceme přistoupit k fiskálkompaktu, zda sociální demokracie, která tvrdí, že ona by to okamžitě a vždycky udělala, zda ihned poté, co by se náhodou po volbách ujala vlády, skutečně k tomu fiskálkompaktu přistoupí. Já si myslím, že to je důležitá informace pro veřejnost, z níž jistá část se chová vůči evropským integračním mechanismům zdrženlivě, ale jistá část si je přeje. A vy tady zřetelně říkáte těm svým... ne svým. Vy tady zřetelně říkáte veřejnosti, kterou se snažíte oslovit ve prospěch svého programu: My jsme ti proevropští a ta zlá vláda k tomu fiskálkompaktu nikdy nechtěla přistoupit. My bychom k němu přistoupili. Teď samozřejmě děláte všechno pro to, abyste důsledek fiskálkompaktu nenaplnili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP