Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. srpna 2013 v 10.01 hodin
Přítomno: 144 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny, vítám vás všechny a prosím, zaregistrujte se svými identifikačními kartami. Oznamuji, že náhradní kartu číslo 57 má pan poslanec Jeroným Tejc, paní poslankyně Kateřina Konečná má náhradní kartu číslo 61, paní poslankyně Hana Orgoníková má náhradní kartu číslo 54 a pan poslanec Václav Zemek má náhradní kartu číslo 62.

Nyní k omluvám. Z dnešního jednání se omlouvají z poslanců Vojtěch Adam - zdravotní důvody, Jan Bauer - zdravotní důvody, Zuzka Bebarová-Rujbrová - zdravotní důvody, Petr Benda - osobní důvody, Ludmila Bubeníková - osobní důvody, Alexander Černý - osobní důvody, Josef Dobeš - rodinné důvody, Jana Drastichová - osobní důvody, Miroslav Grebeníček - osobní důvody, Jan Chvojka - osobní důvody, David Kádner - osobní důvody, Miroslav Kalousek - rodinné důvody, Václav Klučka - zdravotní důvody, Jozef Kochan - zdravotní důvody, Jiří Koskuba - osobní důvody, Jaroslav Krupka - rodinné důvody, Vladimíra Lesenská - pracovní důvody, Pavol Lukša - zdravotní důvody, Marie Nedvědová - zdravotní důvody, Jiří Paroubek - bez udání důvodu, Roman Pekárek - osobní důvody, Miroslav Petráň - zdravotní důvody, Aleš Roztočil - pracovní důvody, Marie Rusová - zdravotní důvody, František Sivera - osobní důvody, Pavel Svoboda - osobní důvody, Igor Svoják - osobní důvody, David Šeich - zahraniční cesta, Jaroslav Škárka - osobní důvody, Boris Šťastný - rodinné důvody, Tomáš Úlehla - zdravotní důvody, Vladislav Vilímec - rodinné důvody, David Vodrážka - se omlouvá z 59. schůze pro rodinné důvody, Renáta Witoszová - bez udání důvodu.

Z členů vlády se omlouvají: Jiří Balvín - pracovní důvody, Marie Benešová - pracovní důvody, Jan Fischer - pracovní důvody, Martin Holcát - zahraniční cesta, Martin Pecina - osobní důvody, Vlastimil Picek - osobní důvody, Tomáš Jan Podivínský - osobní důvody, Miroslav Toman - z dopoledního jednání pro pracovní důvody, Zdeněk Žák - pracovní důvody.

To jsou omluvy, které mi byly doručeny do této chvíle.

Na základě dohody úterního grémia navrhuji zařadit dva nové body do schváleného pořadu schůze, u nichž uplynuly zákonné lhůty. Jedná se o třetí čtení sněmovního tisku 1121 - obnovitelné zdroje energií, třetí čtení, a sněmovní tisk 1058 - sociální služby. O tomto návrhu musíme rozhodnout, tak abychom posléze mohli tato třetí čtení absolvovat.

 

Opakuji návrhy. Jde o zařazení dvou nových bodů do pořadu schůze - třetí čtení obnovitelných zdrojů a třetí čtení sociálních služeb.

Zahajuji hlasování číslo 138. Kdo souhlasí s tím, aby o třetí čtení těchto dvou bodů byl rozšířen pořadu 57. schůze? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 138, přítomno 118, pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom přistoupili k projednávání těchto bodů. Jenom upozorním, že na základě našeho hlasování v úterý bychom se po těchto dvou bodech měli věnovat bodu číslo 34, tedy Informace vlády o řešení situace možného nárůstu nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

 

Nyní zahajuji projednávání bodu číslo 35, kterým je

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 1121/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů pana ministra průmyslu a obchodu Jiřího Ciencialu a prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Milana Urbana. Oznamuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1121/2.

A oznamuji ještě jednu omluvu. Pan poslanec Jaroslav Martinů se omlouvá dnes z osobních důvodů. Paní poslankyně Dagmar Navrátilová má náhradní kartu číslo 66.

Nyní otvírám rozpravu ve třetím čtení a prosím o vaše přihlášky. Prvním je pan poslanec Robin Böhnisch, po něm vystoupí pan poslanec Jan Husák.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobrý den. Nevím, jestli je to teď ten pravý čas, ale chtěl bych načíst legislativně technickou opravu svého pozměňovacího návrhu, kde došlo k překlepu. Jde o pozměňovací návrh B3, kde v první větě ve slově "výrobny" vypadlo při přepisu písmeno "n".

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Robin Böhnisch: V první větě pozměňovacího návrhu B3 má tedy být slovo "výrobny", nikoli slovo "výroby". Konkrétně jde o větu: Držitel povolení stavby nebo držitel povolení stavby a autorizace na výstavbu výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který tuto výrobnu elektřiny... atd. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. Pan kolega Jan Husák, prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegyně a kolegové, považuji za nutné vystoupit a sdělit několik stanovisek k této novele zákona o obnovitelných zdrojích energie.

Všichni víme dobře, že tato novela má být takzvanou, když to hodně zkrátím, záchrannou brzdou, co se týče dopadů ceny obnovitelných zdrojů na domácnosti a zejména průmysl. V tomto se všichni shodneme a víme, že je nutné přijmout opatření a najít kompromis. Tento kompromis jsme hledali s tím, aby to byl kompromis, který bude ve shodě Ministerstva průmyslu a obchodu a zejména Ministerstva financí, které jsou hlavními gestory této legislativní úpravy.

Hospodářský výbor přijal usnesení, které obsahuje v podstatě v bodech tuším 1 až 5, jestli se nemýlím, právě tento kompromis, na kterém se v podstatě všichni shodujeme, který jsme s určitým možná i sebezapřením všichni přijali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP