Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ladislav Šincl

Schůze: 2, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36, 39, 44, 47, 49, 53, 54, 57, 58, 59

2. schůze (4. - 6. 12. 2013)

5. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2013 (2. až 6. volební období) /sněmovní dokument 5/
část č. 11 (4. 12. 2013)

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

44. Ústní interpelace
část č. 48 (12. 12. 2013)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

část č. 121 (11. 2. 2014)

63. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 19/  
část č. 72 (6. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
části č. 93-94, část č. 101, část č. 106 (6. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

58. Ústní interpelace
část č. 125 (20. 3. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 13 (10. 6. 2014)

109. Ústní interpelace
části č. 98-99 (12. 6. 2014), části č. 242-243 (19. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/ - druhé čtení
část č. 15, část č. 18 (15. 7. 2014)

9. Návrh poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana Volného, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení
části č. 97-98, části č. 102-103 (17. 7. 2014)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/ - třetí čtení
část č. 180, části č. 182-186 (30. 7. 2014)

99. Zpochybnění výsledku hlasování u bodu 22 a následná vystoupení
část č. 159 (23. 7. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/4/ - vrácený Senátem
část č. 215 (23. 9. 2014)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 252/ - druhé čtení
část č. 42 (17. 9. 2014)

153. Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 /sněmovní tisk 218/
část č. 151, část č. 161 (19. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
část č. 102, část č. 112, část č. 119 (18. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení
část č. 298 (7. 11. 2014)

133. Ústní interpelace
část č. 90 (23. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

135. Ústní interpelace
část č. 254, část č. 264 (11. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 110, části č. 119-120 (22. 1. 2015), část č. 257, část č. 265 (12. 2. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

9. Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré, Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka, Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze, Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila, Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení
část č. 300, část č. 302 (9. 4. 2015)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení
část č. 275 (8. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
části č. 97-98, části č. 107-108 (12. 3. 2015), část č. 194 (2. 4. 2015), část č. 323 (9. 4. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 414/ - druhé čtení  
část č. 16, části č. 19-20 (16. 6. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 110 (18. 6. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

43. Vládní návrh zákona o hazardních hrách /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení
část č. 262 (30. 9. 2015)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení
část č. 256 (30. 9. 2015)

167. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - třetí čtení
části č. 288-289 (2. 10. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

28. Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení
část č. 31, část č. 35, část č. 47 (6. 10. 2015)

35. schůze (27. 10. - 13. 11. 2015)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 626/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 5, část č. 7 (27. 10. 2015)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 626/ - druhé čtení  
část č. 17 (5. 11. 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 414/ - třetí čtení  
část č. 59 (13. 11. 2015)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 626/ - třetí čtení  
část č. 66 (13. 11. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

146. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 /sněmovní tisk 619/
část č. 246, část č. 248 (9. 12. 2015)

212. Ústní interpelace
část č. 117, část č. 122 (26. 11. 2015), část č. 276 (10. 12. 2015), část č. 402 (17. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení
část č. 95 (20. 1. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 249 (28. 1. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

23. Vládní návrh zákona celní zákon /sněmovní tisk 716/ - druhé čtení
část č. 183 (19. 4. 2016)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona /sněmovní tisk 717/ - druhé čtení
část č. 184 (19. 4. 2016)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 750/ - prvé čtení  
část č. 57 (13. 4. 2016)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 751/ - prvé čtení  
část č. 59, část č. 62 (13. 4. 2016)

114. Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 592/ - prvé čtení  
část č. 65 (13. 4. 2016)

157. Vládní návrh zákona o hazardních hrách /sněmovní tisk 578/ - třetí čtení  
části č. 34-35, část č. 39 (13. 4. 2016)

166. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 654/ - třetí čtení
část č. 328 (4. 5. 2016)

231. Ústní interpelace
části č. 106-107 (14. 4. 2016), část č. 249 (21. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 751/ - druhé čtení
části č. 142-143 (31. 5. 2016)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 750/ - druhé čtení
část č. 144, část č. 149 (31. 5. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
část č. 118 (8. 9. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení
část č. 69, část č. 72, část č. 75, část č. 86 (30. 11. 2016)

257. Ústní interpelace
části č. 256-257 (8. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

206. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení
část č. 54 (11. 1. 2017)

291. Ústní interpelace
části č. 111-112 (12. 1. 2017), části č. 385-386 (2. 2. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

53. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - druhé čtení
část č. 363 (8. 6. 2017)

343. Ústní interpelace
část č. 102 (18. 5. 2017)

58. schůze (10. 5. 2017)

1. Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti
část č. 20, část č. 22 (10. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

část č. 108 (30. 6. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP