Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Horáček

Schůze: 4, 5, 6, 8, 10, 17, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

36. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016 /sněmovní tisk 8/  
část č. 89 (19. 12. 2013)

5. schůze (21. - 22. 1. 2014)

2. Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení  
část č. 27 (21. 1. 2014)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

64. Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 /sněmovní tisk 20/  
část č. 82 (6. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 219 (13. 2. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

89. Ústní interpelace
část č. 248 (15. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

96. Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013 /sněmovní tisk 151/
části č. 236-237 (19. 6. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 308 (25. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
část č. 298 (25. 9. 2014)

179. Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny
část č. 283 (25. 9. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

81. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 a střednědobého výhledu na roky 2016 - 2017 /sněmovní tisk 334/
části č. 207-208 (10. 12. 2014)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

99. Systém kontrol ve veřejné správě /sněmovní dokument 530/
část č. 303 (9. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

139. Ústní interpelace
část č. 116 (30. 4. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení
část č. 62 (17. 6. 2015)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
část č. 56 (17. 6. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

část č. 49 (15. 9. 2015)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení  
část č. 46 (15. 9. 2015)

155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/ - třetí čtení  
část č. 70 (16. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ - prvé čtení  
část č. 78 (7. 10. 2015)

148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - třetí čtení
část č. 330 (23. 10. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

části č. 160-161 (27. 11. 2015)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/6/ - vrácený Senátem  
část č. 22 (24. 11. 2015)

64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 590/ - prvé čtení
část č. 305 (15. 12. 2015)

Sloučená rozprava k bodům 66 a 67 /sněmovní tisky 637 a 638/
část č. 75 (25. 11. 2015)

37. schůze (11. 12. - 10. 2. 2016)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 513 a 514/
části č. 134-135 (29. 1. 2016)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ - druhé čtení
část č. 33 (19. 1. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

část č. 201 (20. 4. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 103, část č. 115 (14. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení
části č. 82-83 (25. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

50. Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení
část č. 243 (13. 7. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

209. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - třetí čtení
část č. 45, část č. 47, část č. 50 (7. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

262. Ústní interpelace
části č. 106-107 (20. 10. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

33. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 798/ - druhé čtení
část č. 174 (17. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - druhé čtení
část č. 175, část č. 180 (28. 2. 2017)

71. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení
část č. 327 (15. 3. 2017)

192. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení
část č. 220 (1. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

244. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení
část č. 139 (7. 4. 2017)

289. Ústní interpelace
část č. 347 (27. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

59. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení
část č. 173 (23. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

40. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 943/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 201 (12. 7. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP