Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Gabriela Pecková

Schůze: 4, 6, 7, 10, 12, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 39, 42, 44, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

18. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení  
část č. 59 (16. 12. 2013)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení  
část č. 112 (7. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 319 (18. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
části č. 225-226 (13. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

58. Ústní interpelace
část č. 126 (20. 3. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

109. Ústní interpelace
část č. 96 (12. 6. 2014), část č. 252, část č. 260 (19. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení
část č. 138 (17. 7. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení
část č. 62, část č. 70 (17. 9. 2014)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - druhé čtení
část č. 48 (17. 9. 2014)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení
část č. 244 (24. 9. 2014)

127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - třetí čtení
část č. 253 (24. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
část č. 293 (25. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

část č. 3 (21. 10. 2014)

133. Ústní interpelace
část č. 87 (23. 10. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení  
část č. 37, část č. 50 (21. 1. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 112 (22. 1. 2015), části č. 257-258, část č. 267 (12. 2. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 201 (2. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

část č. 2 (28. 4. 2015)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení
části č. 225-226 (22. 5. 2015)

86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007) /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení
část č. 100 (30. 4. 2015)

144. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007) /sněmovní tisk 457/ - druhé čtení  
část č. 241 (27. 5. 2015)

28. schůze (26. 5. 2015)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 47 (26. 5. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/ - třetí čtení  
část č. 73 (16. 9. 2015)

215. Ústní interpelace
části č. 143-144 (17. 9. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

část č. 156 (27. 11. 2015)

212. Ústní interpelace
část č. 116 (26. 11. 2015)

Sloučená rozprava k bodům 62 a 97 /sněmovní tisky 508 a 272/
části č. 187-188 (8. 12. 2015)

37. schůze (11. 12. - 10. 2. 2016)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 513 a 514/
část č. 101 (22. 1. 2016)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - druhé čtení
část č. 278 (9. 2. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 546/ - třetí čtení
části č. 30-31 (2. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

152. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě dne 15. června 2000 /sněmovní tisk 737/ - prvé čtení  
části č. 95-96 (14. 4. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 115 (14. 4. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 588/ - druhé čtení
část č. 83 (7. 9. 2016)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení
část č. 85 (7. 9. 2016)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - prvé čtení
část č. 208 (14. 9. 2016)

212. Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - třetí čtení
část č. 55 (7. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
část č. 125 (8. 9. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

194. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 658/ - třetí čtení
část č. 287 (9. 12. 2016)

257. Ústní interpelace
část č. 258 (8. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

část č. 149 (17. 1. 2017)

156. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 935/ - prvé čtení
část č. 359 (1. 2. 2017)

204. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - třetí čtení
části č. 50-51 (11. 1. 2017)

216. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - třetí čtení
část č. 195 (18. 1. 2017)

291. Ústní interpelace
část č. 124 (12. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 874/ - druhé čtení
části č. 139-141 (24. 2. 2017)

218. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - třetí čtení
části č. 123-124 (24. 2. 2017)

294. Ústní interpelace
část č. 259 (2. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1029/ - prvé čtení
část č. 162 (11. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

343. Ústní interpelace
část č. 247, část č. 250 (25. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

část č. 246 (14. 7. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

92. Ústní interpelace
část č. 105 (7. 9. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP