Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Markéta Pekarová Adamová

Schůze: 6, 7, 8, 10, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 317 (18. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 222, část č. 235 (13. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

17. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení  
část č. 160 (25. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

89. Ústní interpelace
část č. 238 (15. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

10. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení
část č. 132 (13. 6. 2014)

109. Ústní interpelace
části č. 254-255 (19. 6. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení
část č. 170 (9. 12. 2014)

135. Ústní interpelace
část č. 251, části č. 259-260 (11. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení  
části č. 76-77 (21. 1. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

část č. 2 (10. 3. 2015)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - druhé čtení
část č. 260 (8. 4. 2015)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení
část č. 136 (31. 3. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 205 (2. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 257 (27. 5. 2015)

139. Ústní interpelace
část č. 113, část č. 121 (30. 4. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 173-174 (7. 7. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 279 (9. 7. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

215. Ústní interpelace
část č. 146 (17. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

7. Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 493/ - druhé čtení  
část č. 163, část č. 169 (9. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
části č. 147-148 (8. 10. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

část č. 164 (27. 11. 2015)

212. Ústní interpelace
část č. 115 (26. 11. 2015), část č. 269, části č. 275-276 (10. 12. 2015)

37. schůze (11. 12. - 10. 2. 2016)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 513 a 514/
část č. 120, části č. 125-127 (29. 1. 2016)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení
části č. 95-97 (20. 1. 2016)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení
část č. 153 (26. 1. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 253 (28. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. /sněmovní tisk 689/ - druhé čtení
část č. 208 (9. 3. 2016)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení
část č. 263 (11. 3. 2016)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 725/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 205 (9. 3. 2016)

160. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - třetí čtení
část č. 191 (9. 3. 2016)

224. Ústní interpelace
část č. 250 (10. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

část č. 196 (20. 4. 2016)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 654/ - druhé čtení  
část č. 12 (12. 4. 2016)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 725/ - druhé čtení  
část č. 15 (12. 4. 2016)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení  
část č. 78 (13. 4. 2016)

153. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ - třetí čtení  
část č. 125, část č. 127 (15. 4. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 114 (14. 4. 2016), část č. 251, část č. 258, části č. 262-263 (21. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení
část č. 185 (1. 6. 2016)

231. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 91 (26. 5. 2016)

232. Ústní interpelace
část č. 113, část č. 120 (26. 5. 2016), části č. 246-247 (2. 6. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

181. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě dne 15. června 2000 /sněmovní tisk 737/ - druhé čtení
část č. 107 (8. 9. 2016)

207. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - třetí čtení
část č. 37 (7. 9. 2016)

259. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 86, část č. 89 (8. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
část č. 125 (8. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

část č. 3 (18. 10. 2016), část č. 149 (25. 10. 2016)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení
část č. 15 (18. 10. 2016)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - prvé čtení
část č. 174 (25. 10. 2016)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení
části č. 176-177 (25. 10. 2016), část č. 339 (9. 11. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 370 (10. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

část č. 150 (6. 12. 2016)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - druhé čtení
části č. 51-52 (30. 11. 2016)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - druhé čtení
část č. 19 (29. 11. 2016)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - druhé čtení
část č. 25 (29. 11. 2016)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - prvé čtení
část č. 144 (2. 12. 2016)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 912/ - prvé čtení
část č. 167 (6. 12. 2016)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 964/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 170-171 (6. 12. 2016)

183. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - třetí čtení
část č. 212 (7. 12. 2016)

257. Ústní interpelace
části č. 116-117 (1. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

část č. 148 (17. 1. 2017), část č. 179 (18. 1. 2017)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 964/ - druhé čtení
část č. 150 (17. 1. 2017)

291. Ústní interpelace
část č. 125 (12. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

část č. 3 (21. 2. 2017)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení
části č. 197-198, část č. 204 (1. 3. 2017)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - druhé čtení
části č. 206-207 (1. 3. 2017)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 912/ - druhé čtení
části č. 209-210, část č. 212, část č. 226 (1. 3. 2017)

285. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD
část č. 355, část č. 360 (15. 3. 2017)

299. Daňové podvody ministra financí
část č. 338 (15. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

část č. 9 (4. 4. 2017), část č. 152 (11. 4. 2017)

71. Vládní návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení /sněmovní tisk 1065/ - prvé čtení
část č. 171 (11. 4. 2017)

176. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení
část č. 218 (12. 4. 2017)

236. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - třetí čtení
část č. 184 (12. 4. 2017)

237. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - třetí čtení
část č. 190 (12. 4. 2017)

238. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení
části č. 193-195, část č. 197, část č. 200 (12. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

část č. 121 (19. 5. 2017)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1030/ - prvé čtení
části č. 126-127 (19. 5. 2017)

260. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1053/ - třetí čtení
část č. 178 (24. 5. 2017)

338. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby D 47
část č. 257 (26. 5. 2017)

348. Zvýšení platů pracovníků v sociálních službách
část č. 213, část č. 216, části č. 218-219 (24. 5. 2017)

58. schůze (10. 5. 2017)

1. Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti
část č. 14 (10. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

část č. 69 (28. 6. 2017)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 998/ - druhé čtení
část č. 59, části č. 62-63 (28. 6. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

část č. 4 (5. 9. 2017)

45. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
část č. 71 (6. 9. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP