Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Věra Jourová

Schůze: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 50, 57

1. schůze (25. - 27. 11. 2013)

20. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 4/  
část č. 49 (27. 11. 2013)

2. schůze (4. - 6. 12. 2013)

8. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na rok 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 83/
část č. 19, část č. 21 (6. 12. 2013)

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

18. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení  
část č. 70, část č. 73 (16. 12. 2013)

5. schůze (21. - 22. 1. 2014)

2. Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení  
část č. 24 (21. 1. 2014)

3. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení  
část č. 35 (21. 1. 2014)

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení  
část č. 59 (22. 1. 2014)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody
část č. 17 (4. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 295 (18. 2. 2014)

63. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 19/  
část č. 74 (6. 2. 2014)

64. Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 /sněmovní tisk 20/  
část č. 81 (6. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

část č. 150 (25. 3. 2014)

58. Ústní interpelace
část č. 127 (20. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

26. Návrh poslanců Marka Černocha, Tomia Okamury, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Augustina Karla Andrleho Sylora, Stanislava Berkovce, Václava Snopka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení  
část č. 228 (15. 5. 2014)

89. Ústní interpelace
část č. 247 (15. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

96. Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013 /sněmovní tisk 151/
části č. 235-236 (19. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

6. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení
část č. 38 (16. 7. 2014)

25. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - třetí čtení
část č. 215 (1. 8. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

část č. 4, část č. 6 (21. 10. 2014)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

219. Informace členky Evropské komise Věry Jourové
část č. 94 (20. 10. 2016)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

339. Informace členky Evropské komise Věry Jourové o Bílé knize o budoucnosti Evropské unie
části č. 87-88 (18. 5. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP