Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marian Jurečka

Schůze: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61

2. schůze (4. - 6. 12. 2013)

8. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na rok 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 83/
část č. 17 (6. 12. 2013)

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

část č. 77 (19. 12. 2013)

16. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 41 (12. 12. 2013)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 5 (10. 12. 2013)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 26 (10. 12. 2013)

48. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
část č. 77 (19. 12. 2013)

5. schůze (21. - 22. 1. 2014)

část č. 5 (21. 1. 2014)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení  
část č. 43, část č. 46 (5. 2. 2014)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení  
část č. 50 (5. 2. 2014)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení  
část č. 51 (5. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 320 (18. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 96 (6. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - druhé čtení  
části č. 66-67 (19. 3. 2014)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - třetí čtení  
část č. 201, část č. 203 (26. 3. 2014)

49. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 /sněmovní tisk 64/  
část č. 164, části č. 168-169 (25. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení  
část č. 103, část č. 108 (7. 5. 2014)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/ - druhé čtení  
část č. 109 (7. 5. 2014)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - třetí čtení  
část č. 197 (14. 5. 2014)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - třetí čtení  
část č. 198 (14. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - druhé čtení
část č. 35 (11. 6. 2014)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 36 (11. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení  
část č. 11, části č. 13-14 (15. 7. 2014)

19. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení
část č. 145 (17. 7. 2014)

13. schůze (24. 7. 2014)

část č. 10, část č. 13 (24. 7. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - druhé čtení
část č. 188 (23. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení
část č. 123 (24. 10. 2014)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení
část č. 107 (24. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - druhé čtení
části č. 63-64 (3. 12. 2014)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - druhé čtení  
části č. 7-8 (2. 12. 2014)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - druhé čtení
část č. 13 (2. 12. 2014)

83. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2015 /sněmovní tisk 359/
části č. 214-215 (10. 12. 2014)

134. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 87, část č. 89, části č. 92-93, část č. 95 (4. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
část č. 241 (12. 2. 2015)

117. Dotační programy zemědělství pro rok 2015 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/
část č. 228, část č. 231 (12. 2. 2015)

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 86, části č. 88-89 (22. 1. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 121 (22. 1. 2015), část č. 253, část č. 259 (12. 2. 2015)

143. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/7/ - vrácený Senátem  
část č. 158 (10. 2. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
část č. 280, část č. 289, část č. 291, část č. 294 (8. 4. 2015)

104. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2013 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 192/
část č. 184, část č. 187 (2. 4. 2015)

105. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013 /sněmovní tisk 274/
část č. 187 (2. 4. 2015)

114. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2013 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 361/
část č. 310 (9. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 105 (12. 3. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení
část č. 224 (22. 5. 2015)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení
část č. 67 (29. 4. 2015)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
část č. 278, části č. 283-284, část č. 286 (27. 5. 2015)

138. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 85-86 (30. 4. 2015), části č. 190-191, části č. 193-195 (21. 5. 2015)

139. Ústní interpelace
části č. 215-216 (21. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

část č. 161 (7. 7. 2015)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
část č. 74, část č. 77 (17. 6. 2015), část č. 163 (7. 7. 2015)

156. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2014 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 477/
část č. 301 (9. 7. 2015)

168. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 305 (9. 7. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 118, části č. 122-123 (18. 6. 2015), část č. 286 (9. 7. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení  
části č. 33-34 (15. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení  
část č. 201, část č. 205 (20. 10. 2015)

205. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 118, část č. 120 (8. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
část č. 145, části č. 150-151 (8. 10. 2015), části č. 316-319 (22. 10. 2015)

35. schůze (27. 10. - 13. 11. 2015)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - třetí čtení  
část č. 46 (13. 11. 2015)

11. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci /sněmovní tisk 526/ - třetí čtení  
část č. 49 (13. 11. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

209. Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/  
části č. 97-98 (26. 11. 2015)

212. Ústní interpelace
část č. 108, část č. 123 (26. 11. 2015), části č. 277-280 (10. 12. 2015)

220. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016 /sněmovní tisk 661/
část č. 377, části č. 379-380 (17. 12. 2015)

221. Dotační programy zemědělství pro rok 2016 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/
části č. 381-383 (17. 12. 2015)

37. schůze (11. 12. - 10. 2. 2016)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 513 a 514/
části č. 137-138 (29. 1. 2016)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 687/ - prvé čtení
část č. 163, část č. 165 (26. 1. 2016)

144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - třetí čtení
část č. 49 (20. 1. 2016)

201. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 106 (21. 1. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 135, část č. 137 (21. 1. 2016), části č. 255-256 (28. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 575/ - druhé čtení  
části č. 15-16 (1. 3. 2016)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 687/ - druhé čtení  
část č. 17, část č. 23 (1. 3. 2016)

124. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 69, část č. 71, část č. 73 (2. 3. 2016)

172. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení
část č. 332, část č. 334 (23. 3. 2016)

173. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 687/ - třetí čtení
část č. 339 (23. 3. 2016)

224. Ústní interpelace
části č. 101-102, části č. 110-111 (3. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 712/ - prvé čtení
části č. 276-277, část č. 280 (22. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

30. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - druhé čtení
část č. 198 (1. 6. 2016)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení
části č. 223-224 (2. 6. 2016)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení
části č. 224-226 (2. 6. 2016)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - prvé čtení
části č. 226-227 (2. 6. 2016)

209. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 /sněmovní tisk 595/
část č. 94, část č. 97, část č. 100 (26. 5. 2016)

231. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 86-90 (26. 5. 2016)

232. Ústní interpelace
části č. 109-110, části č. 114-115, část č. 117 (26. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

53. Návrh poslanců Radky Maxové, Jana Hamáčka, Jany Pastuchové, Jaroslavy Jermanové, Jany Hnykové, Soni Markové, Jany Černochové, Františka Váchy, Margit Balaštíkové, Martiny Berdychové, Marka Černocha, Radima Holečka, Pavla Ploce, Jiřího Dolejše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení
část č. 258 (13. 7. 2016)

220. Ústní interpelace
části č. 133-134 (30. 6. 2016)

221. Dotační program 21. Centra odborné přípravy, pro rok 2016, poskytovaný podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 840/
části č. 197-198, část č. 201 (12. 7. 2016)

223. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 195 (12. 7. 2016), část č. 219, část č. 224, část č. 228 (13. 7. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - druhé čtení
část č. 276, část č. 281 (16. 9. 2016)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 712/ - druhé čtení
část č. 282, část č. 286 (16. 9. 2016)

211. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení
část č. 206 (14. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

111. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení
část č. 292 (8. 11. 2016)

182. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - třetí čtení
část č. 124, části č. 127-128 (21. 10. 2016)

183. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 712/ - třetí čtení
části č. 130-131, část č. 134 (21. 10. 2016)

261. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 232-237 (27. 10. 2016)

262. Ústní interpelace
části č. 249-250, části č. 258-259 (27. 10. 2016)

266. Informace vlády České republiky o budoucnosti letecké záchranné služby po 1. 1. 2017
část č. 352 (10. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - druhé čtení
část č. 44 (30. 11. 2016)

202. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - třetí čtení
část č. 292 (9. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 712/5/ - vrácený Senátem
část č. 151 (17. 1. 2017)

206. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení
část č. 143 (13. 1. 2017)

269. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017 /sněmovní tisk 986/
část č. 99, části č. 101-103 (12. 1. 2017)

290. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 89, část č. 91 (12. 1. 2017)

291. Ústní interpelace
část č. 122 (12. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/5/ - zamítnutý Senátem  
část č. 9 (21. 2. 2017)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení
část č. 323 (15. 3. 2017)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 862/ - prvé čtení
část č. 324 (15. 3. 2017)

216. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 798/ - třetí čtení
část č. 33 (22. 2. 2017)

270. Dotační programy zemědělství pro rok 2017 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 978/
část č. 91, část č. 94, část č. 96 (23. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení
část č. 219 (12. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 816/ - druhé čtení
část č. 156 (23. 5. 2017)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 862/ - druhé čtení
část č. 156 (23. 5. 2017)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 881/ - druhé čtení
část č. 157 (23. 5. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1064/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 21 (5. 9. 2017)

90. Zpráva vlády o kompenzacích podnikům postiženým letošním katastrofálním suchem
část č. 54, část č. 74, část č. 78 (6. 9. 2017)

61. schůze (16. 10. 2017)

část č. 37 (16. 10. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP