Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Alena Nohavová

Schůze: 6, 7, 8, 10, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 36, 39, 44, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 101 (6. 2. 2014), část č. 223, části č. 233-234 (13. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

11. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení  
část č. 186 (26. 3. 2014)

58. Ústní interpelace
část č. 125 (20. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

89. Ústní interpelace
část č. 238 (15. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

10. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení
část č. 134, část č. 138 (13. 6. 2014)

79. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení
část č. 183 (18. 6. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

2. Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/5/ - vrácený Senátem
část č. 207 (23. 9. 2014)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 311 (25. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

3. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/7/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 226 (31. 10. 2014)

64. Senátní návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení
části č. 165-166 (29. 10. 2014)

133. Ústní interpelace
část č. 204 (30. 10. 2014)

21. schůze (4. - 7. 11. 2014)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - druhé čtení  
části č. 1-2 (4. 11. 2014)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - třetí čtení  
část č. 3 (7. 11. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení  
část č. 47, část č. 50 (21. 1. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 261 (12. 2. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

5. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení  
části č. 94-95 (12. 3. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 202 (2. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení
část č. 13 (28. 4. 2015)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení
část č. 226 (22. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 271, část č. 287 (9. 7. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

212. Ústní interpelace
části č. 118-119 (26. 11. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - druhé čtení
část č. 367, část č. 373 (11. 2. 2016)

65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení
část č. 72 (20. 1. 2016)

103. Návrh poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 338 (11. 2. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 353 (11. 2. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /sněmovní tisk 487/2/ - vrácený Senátem
část č. 8 (12. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

232. Ústní interpelace
část č. 105 (26. 5. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

261. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Aleny Nohavové
část č. 273 (16. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 372, část č. 376 (10. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

257. Ústní interpelace
část č. 114 (1. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

156. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 935/ - prvé čtení
část č. 358 (1. 2. 2017)

291. Ústní interpelace
část č. 245 (19. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/6/ - vrácený Senátem
část č. 187 (1. 3. 2017)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení
část č. 165 (28. 2. 2017)

173. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jitky Chalánkové, Pavly Golasowské, Miloslavy Rutové, Jany Hnykové, Hany Aulické Jírovcové a Radky Maxové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení
část č. 84 (23. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

část č. 11 (4. 4. 2017), část č. 37 (5. 4. 2017), část č. 150 (11. 4. 2017), část č. 235 (25. 4. 2017)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - druhé čtení
část č. 316 (26. 4. 2017)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1029/ - prvé čtení
část č. 160, část č. 162 (11. 4. 2017)

71. Vládní návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení /sněmovní tisk 1065/ - prvé čtení
část č. 259 (25. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

část č. 87 (18. 5. 2017)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1017/ - druhé čtení
část č. 160 (23. 5. 2017)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1081/ - prvé čtení
část č. 64 (17. 5. 2017)

343. Ústní interpelace
část č. 109 (18. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

část č. 65 (28. 6. 2017), části č. 248-249 (14. 7. 2017)

61. schůze (16. 10. 2017)

část č. 46 (16. 10. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP