Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Ondráček

Schůze: 6, 7, 10, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 321 (18. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 92 (6. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

58. Ústní interpelace
část č. 116 (20. 3. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

30. Návrh poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení
části č. 165-167 (17. 6. 2014)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení
část č. 48 (11. 6. 2014)

109. Ústní interpelace
část č. 110 (12. 6. 2014)

14. schůze (2. - 10. 9. 2014)

1. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení
část č. 18 (2. 9. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

179. Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny
části č. 284-285 (25. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/ - prvé čtení
část č. 270 (5. 11. 2014)

133. Ústní interpelace
část č. 87 (23. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

134. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 233, část č. 235 (11. 12. 2014)

135. Ústní interpelace
část č. 128 (4. 12. 2014), části č. 262-263 (11. 12. 2014)

24. schůze (12. 12. - 7. 4. 2015)

1. Informace vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích
část č. 9 (12. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení  
část č. 134 (23. 1. 2015)

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 80, část č. 85 (22. 1. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 252, části č. 269-270 (12. 2. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - druhé čtení
část č. 253 (8. 4. 2015)

32. Návrh poslance Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - prvé čtení
části č. 238-239 (7. 4. 2015)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 72, části č. 74-75 (12. 3. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 112 (12. 3. 2015), části č. 202-203 (2. 4. 2015), části č. 321-322, část č. 332 (9. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení
část č. 52 (29. 4. 2015)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 368/ - druhé čtení
část č. 135 (19. 5. 2015)

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 358/ - třetí čtení
část č. 162 (20. 5. 2015)

139. Ústní interpelace
část č. 112, části č. 120-121, části č. 123-124 (30. 4. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 203 (7. 7. 2015)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - prvé čtení
část č. 196 (7. 7. 2015)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 368/ - třetí čtení
část č. 145 (19. 6. 2015)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 253 (9. 7. 2015)

171. Ústní interpelace
části č. 125-126 (18. 6. 2015), části č. 274-275, část č. 278 (9. 7. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení  
části č. 44-45 (15. 9. 2015)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení
část č. 309 (2. 10. 2015)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení  
část č. 163, část č. 167 (17. 9. 2015)

172. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 463/ - třetí čtení
část č. 291 (2. 10. 2015)

214. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 105 (17. 9. 2015)

215. Ústní interpelace
části č. 134-135, část č. 139 (17. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

205. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 116 (8. 10. 2015), část č. 277, části č. 279-281 (22. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
část č. 146 (8. 10. 2015), část č. 311, část č. 318 (22. 10. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení  
část č. 31 (25. 11. 2015)

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení
část č. 312 (15. 12. 2015)

211. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 90 (26. 11. 2015)

212. Ústní interpelace
části č. 111-112, část č. 120 (26. 11. 2015), části č. 273-274, části č. 277-278 (10. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - druhé čtení
části č. 311-314 (10. 2. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 137 (21. 1. 2016), část č. 244 (28. 1. 2016)

203. Informace vlády České republiky o migrační krizi
část č. 118 (21. 1. 2016), část č. 385 (12. 2. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

část č. 3 (1. 3. 2016)

41. Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 718/ - prvé čtení
část č. 217 (9. 3. 2016)

77. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - prvé čtení
část č. 87 (3. 3. 2016)

163. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/ - třetí čtení
část č. 134 (4. 3. 2016)

224. Ústní interpelace
část č. 102 (3. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 588/ - prvé čtení
část č. 348 (4. 5. 2016)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 658/ - prvé čtení
část č. 360 (4. 5. 2016)

170. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 677/ - třetí čtení
část č. 396 (6. 5. 2016)

173. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 555/ - třetí čtení
část č. 406 (6. 5. 2016)

230. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83, část č. 88 (14. 4. 2016), část č. 234, části č. 241-242 (21. 4. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 119 (14. 4. 2016), části č. 253-254 (21. 4. 2016), části č. 378-379, části č. 384-385 (5. 5. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/7/ - vrácený Senátem  
část č. 25 (24. 5. 2016)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
část č. 136, část č. 139 (31. 5. 2016)

7. Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení
část č. 140 (31. 5. 2016)

231. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 90 (26. 5. 2016), část č. 205, části č. 207-210 (2. 6. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

4. Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 555/7/ - vrácený Senátem
část č. 184 (12. 7. 2016)

53. Návrh poslanců Radky Maxové, Jana Hamáčka, Jany Pastuchové, Jaroslavy Jermanové, Jany Hnykové, Soni Markové, Jany Černochové, Františka Váchy, Margit Balaštíkové, Martiny Berdychové, Marka Černocha, Radima Holečka, Pavla Ploce, Jiřího Dolejše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení
část č. 259, část č. 261 (13. 7. 2016)

205. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019 /sněmovní tisk 786/  
část č. 63 (29. 6. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/6/ - vrácený Senátem  
část č. 16 (6. 9. 2016)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - prvé čtení
část č. 136 (9. 9. 2016)

259. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 89-90, část č. 93 (8. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

část č. 3 (18. 10. 2016), část č. 178 (26. 10. 2016)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - prvé čtení
část č. 215 (26. 10. 2016)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 929/ - prvé čtení
část č. 71 (19. 10. 2016)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 72 (19. 10. 2016)

175. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony /sněmovní tisk 642/ - třetí čtení
část č. 189 (26. 10. 2016)

240. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014) /sněmovní tisk 831/
část č. 241 (27. 10. 2016)

261. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 77, část č. 79 (20. 10. 2016), části č. 235-236 (27. 10. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - druhé čtení
část č. 42 (30. 11. 2016)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - prvé čtení
část č. 178 (6. 12. 2016)

183. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - třetí čtení
část č. 189, část č. 209 (7. 12. 2016)

190. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Karla Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 226/ - třetí čtení
část č. 147 (2. 12. 2016)

257. Ústní interpelace
část č. 126 (1. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení
část č. 67 (11. 1. 2017)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení
část č. 75, část č. 77 (11. 1. 2017)

108. Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona proti terorismu /sněmovní tisk 670/ - prvé čtení
části č. 345-346, část č. 348, část č. 355 (1. 2. 2017)

282. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD
část č. 27 (10. 1. 2017)

290. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 92-93 (12. 1. 2017), část č. 219, části č. 221-222 (19. 1. 2017)

297. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016 /sněmovní dokument 5661/
část č. 393, část č. 405 (2. 2. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

část č. 3 (21. 2. 2017), část č. 152 (28. 2. 2017), část č. 229 (2. 3. 2017)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 987/ - prvé čtení
část č. 286 (3. 3. 2017)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - prvé čtení
část č. 53, část č. 59, části č. 61-62 (22. 2. 2017)

78. Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení
část č. 290, část č. 295 (3. 3. 2017)

293. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 80 (23. 2. 2017)

294. Ústní interpelace
část č. 259 (2. 3. 2017)

Slib poslance
část č. 299 (14. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

část č. 119 (7. 4. 2017), část č. 152 (11. 4. 2017)

24. Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 853/ - druhé čtení
část č. 302 (26. 4. 2017)

176. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení
část č. 210, část č. 212, část č. 215 (12. 4. 2017)

243. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení
část č. 133 (7. 4. 2017)

288. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 74, část č. 76, část č. 85 (6. 4. 2017), část č. 322, část č. 324 (27. 4. 2017)

293. Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení
část č. 294 (26. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

část č. 7 (16. 5. 2017)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení
část č. 190, část č. 196, část č. 199 (24. 5. 2017)

39. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1021/ - druhé čtení
část č. 339 (7. 6. 2017)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - druhé čtení
část č. 201, části č. 204-205, části č. 207-208 (24. 5. 2017)

49. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - druhé čtení
část č. 364 (8. 6. 2017)

257. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - třetí čtení
část č. 38 (17. 5. 2017)

261. Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 853/ - třetí čtení
části č. 186-187 (24. 5. 2017)

262. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení
část č. 330 (7. 6. 2017)

273. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení
část č. 381, část č. 386 (9. 6. 2017)

342. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 229-230 (25. 5. 2017)

344. Zbavení povinnosti zachovávat mlčenlivost osob, které se v rámci své činnosti v Poslanecké sněmovně v období od 28. 7. 2016 do 18. 8. 2016 seznámily s tzv. Šlachtovou zprávou
část č. 256 (26. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

83. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1021/ - třetí čtení
část č. 38, část č. 46 (28. 6. 2017)

86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 987/ - třetí čtení
část č. 189, část č. 191 (12. 7. 2017)

99. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - třetí čtení
část č. 262, část č. 270 (14. 7. 2017)

171. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO /sněmovní tisk 1121/
části č. 173-174 (12. 7. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

část č. 139 (12. 9. 2017), část č. 166 (13. 9. 2017)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/10/ - vrácený Senátem  
část č. 11 (5. 9. 2017)

45. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
část č. 55, část č. 58, část č. 62, část č. 64, část č. 68 (6. 9. 2017)

89. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu /sněmovní dokument 6740/
části č. 145-146 (12. 9. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP