Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Sedláček

Schůze: 36, 39, 44, 47

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - druhé čtení
část č. 256 (10. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 454/ - třetí čtení
část č. 296 (10. 2. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 113 (14. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení
část č. 192 (1. 6. 2016)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 196 (1. 6. 2016)

232. Ústní interpelace
část č. 238 (2. 6. 2016)


Přihlásit/registrovat se do ISP