Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miloš Petera

Schůze: 7, 27

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

9. Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení  
část č. 14 (18. 3. 2014)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

67. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 140, část č. 145 (19. 5. 2015)


Přihlásit/registrovat se do ISP