Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Syblík

Schůze: 17, 19, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 56

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení
část č. 262 (24. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

143. Stanovisko Poslanecké sněmovny k zahraniční cestě místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa
část č. 254 (5. 11. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

83. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2015 /sněmovní tisk 359/
části č. 214-215 (10. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 59, část č. 71 (21. 1. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - druhé čtení
část č. 247, část č. 251 (8. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 115 (12. 3. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 460/ - prvé čtení
část č. 150 (19. 5. 2015)

67. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 141 (19. 5. 2015)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - třetí čtení
část č. 35 (29. 4. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - prvé čtení  
část č. 95 (16. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení  
část č. 158, část č. 162 (9. 10. 2015)

35. schůze (27. 10. - 13. 11. 2015)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 460/ - třetí čtení  
části č. 43-44 (6. 11. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

220. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016 /sněmovní tisk 661/
část č. 377, část č. 381 (17. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 460/4/ - vrácený Senátem  
část č. 14 (19. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

224. Ústní interpelace
části č. 93-94 (3. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

21. Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení
část č. 181 (19. 4. 2016)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 680/ - druhé čtení
část č. 183 (19. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 750/ - druhé čtení
část č. 150 (31. 5. 2016)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - prvé čtení
část č. 227 (2. 6. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

157. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení  
část č. 155 (1. 7. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

216. Návrh na zvýšení střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 /sněmovní tisk 832/
část č. 100 (8. 9. 2016)

249. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 4792/
část č. 99 (8. 9. 2016)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

174. Návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení
části č. 363-364 (28. 4. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP