(11.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším do rozpravy, který je přihlášen, je pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Velmi mě těší, že tento bod byl zařazen na program jednání Poslanecké sněmovny, protože ho považuju za velmi závažný. TOP 09 je jasně a dlouhodobě proti prolomení limitů těžby. Obyvatelé Ústeckého kraje za těžbu a průmyslovou výrobu s ní spojenou doplácejí nejen svým zdravím. V Ústeckém kraji je vysoká kojenecká úmrtnost, jeden z nejnižších věků dožití, ale doplácejí také sociální strukturou. Mladé rodiny, vzdělaní a kvalifikovaní lidé odcházejí, zůstávají u nás ti méně kvalifikovaní, kteří hůře hledají zaměstnání. Roste nezaměstnanost, roste sociální napětí. To je cena, kterou, mimo jiné samozřejmě, platíme taky za povrchovou těžbu a průmyslovou výrobu s ní spojenou

Zcela pravdivý není ani argument, který obhajuje prolomení limitů těžby navýšením pracovních míst. Pokračování těžby za současné ekologické limity totiž nepřinese o mnoho více pracovních míst. Naopak. Jenom se prodlouží současný neutěšený stav a odloží se skutečná řešení. Hledejme prosím skutečná řešení a dlouhodobá řešení pro Ústecký kraj. Uvědomme si, co by mělo být základem podpory ekonomiky Ústeckého kraje. Základem podpory regionální ekonomiky Ústeckého kraje by mělo být dlouhodobé posilování diverzifikačních a kvalitativních tendencí. To ostatně odpovídá trendům podpory regionálních ekonomik v nejvyspělejších regionech světa.

Diverzifikace regionální ekonomické struktury spočívá v odstranění závislosti na dominantním ekonomickém odvětví, které se přesunem do finálních fází svého životního cyklu, což u těžby uhlí je už z podstaty věci nevyhnutelné a je jen otázkou času, stává potenciálním rizikem. Cílem Ústeckého kraje by měla být ekonomika založená na přítomnosti širšího spektra konkurenceschopných odvětví jednotlivých firem různých velikostních kategorií.

Kvalitativní rozměr regionální ekonomiky vychází z respektu k přechodu - a platí to zejména ve vyspělých ekonomikách - od extenzivních k intenzivním činnostem. Za příklad si prosím vezměme regiony, jako jsou například Porýní nebo Porúří, které tímto přechodem velice úspěšně prošly. Těžba uhlí představuje odvětví s minimální přidanou hodnotou a nízkými požadavky na kvalifikaci pracovní síly a na inovace. Cílem smysluplné podpory regionální ekonomiky by tedy měl být pravý opak, tedy snaha etablovat zde odvětví a firmy s vyššími nároky na inovativní povahu finálních výstupů a vyššími požadavky na potřebu kvalifikované práce. A to jsou hi-tech průmyslová odvětví, progresivní terciér či aktuálně akcentovaná kreativní, nebo chcete-li tvůrčí, odvětví. Podpora těžby uhlí je jednoznačným krokem zpátky. Je v rozporu s nejnovějšími trendy rozvoje ekonomik nejvyspělejších regionů světa.

Proto bych chtěl vyjádřit podporu navrženému usnesení a věřím, že totéž učiní i Poslanecká sněmovna. Děkuju. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Kolegyně, kolegové, teď se musíme vypořádat s relativně velkým počtem přihlášek. Já se zeptám všech, kteří se přihlásili formou hlasovacího zařízení, zda se jedná o faktické poznámky, nebo o řádné poznámky. O řádné. Pan poslanec Komárek má faktickou. Takže v tom případě bychom nejprve projednali faktické poznámky. Pan poslanec Komárek.

 

Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové. Já jsem se odhodlal k této faktické poznámce na základě předchozího příspěvku. Já vím, že je velmi svůdné si teď začít vyměňovat názory na to, zda prolomit, či neprolomit, a každý na to má jistě názor velmi expertní, anebo velmi emotivní. Ale já bych chtěl jenom vrátit pozornost k tomu, že nehlasujeme o tom, jestli prolomit, nebo neprolomit, ale pouze o tom, jestli vyzveme současnou vládu v demisi a bez důvěry, zda o tom má rozhodnout, nebo ne. A já si myslím, že o tom samozřejmě rozhodovat nemá, ale též si myslím, že bychom měli vést debatu pouze k tomuto a nečíst tady referáty o tom, zda prolomit, či neprolomit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v celém sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Schwarz stahuje technickou poznámku. A nyní tedy řádné. A já tady musím vytvořit kompilát těch, které jsou registrovány v systému formou jakoby faktických poznámek, a těch, které mi jsou signalizovány z pléna. Takže nejprve se hlásila paní poslankyně Konečná, potom pan poslanec Brabec, pak pan poslanec Vozka, poté pan poslanec Gabal a potom pan poslanec Mládek, všechno řádné přihlášky. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já vás také dlouho nezdržím. Souhlasím s panem poslancem Komárkem, že opravdu bychom tu věcnou debatu měli vést, až když tady za námi bude sedět řádná vláda této Poslanecké sněmovny. A pevně věřím, že nezapomene na to, že by ji měla vést i s Poslaneckou sněmovnou, a nebude si to pytlíkovat někde ve Strakově akademii.

Ale za klub KSČM jenom musím konstatovat, že podporujeme usnesení, které včera přijal výbor pro životní prostředí, protože si taktéž myslíme, že takto závažný krok není možné, aby dělala vláda bez důvěry této Poslanecké sněmovny, vláda v demisi.

Zároveň mi však dovolte vyzvat novou vládu, aby neprodleně začala tento problém řešit, aby konečně po x letech dokončila energetickou koncepci a surovinou politiku, která bude základem pro jakékoliv další jednání, a aby se tohoto tématu nevzdávala jenom proto, že nyní vyzveme vládu, aby vlastně nečinila žádné kroky, ale brala ho jako téma vážné, téma, které lidi v České republice zajímá. My bychom jim měli už konečně a jasně říct, jak si to Česká republika v budoucnu ať už s prolomením, či neprolomením těžebních limitů představuje.

Proto, vážení budoucí vládní poslanci, nezapomeňte na to, o čem se tady dneska bavíme. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dalším přihlášeným je pan poslanec Brabec. A připraví se pan kolega Vozka.

 

Poslanec Richard Brabec: Pane předsedající, části vlády v demisi, kolegyně, kolegové. Za klub ANO bych chtěl říct, že i my podporujeme toto usnesení, a jenom mi dovolte bez nějakých dlouhých řečí říct jednu poznámku. Je mi smutno z toho, jaký materiál vznikl na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Považuju ho opravdu jako podkladový materiál pro toto rozhodnutí vlády za tendenční. Je tam celá řada věcí, které jsou skutečně demagogické, když si je přečtete. Já jsem na rozdíl asi od mnohých z vás, což se vám nedivím, protože to není zrovna četba na noční stolek, tu strategickou energetickou koncepci státu četl. Nikde se v ní, v té aktualizaci, nehovoří o prolomení těžebních limitů. To je nutno říct v této době.

A potom mi dovolte poznámku, že tato vláda, vláda v demisi, již mohla klidně řešit to, že v současné době je poplatek z těžby nerostů 1,5 %. Tedy poplatek z toho, co dostává stát za svůj majetek, je 1,5 %. 98,5 % zůstává těžařům. Toto bylo v kompetenci již této vlády i minulé vlády a předminulé vlády rozhodnout, aby stát byl konečně řádným hospodářem se svým majetkem. Nestalo se tak. To bude první úkol, který bude mít nová vláda.

Děkuju. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Vozka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, členko vlády, dámy a pánové, já naprosto souhlasím s tím, aby se velmi odborně projednala problematika energetické koncepce a z toho vzešla případná potřebnost, nebo nepotřebnost překročení toho, co velmi zjednodušeně nazýváme ekologické limity. Je potřeba, aby Česká republika byla zásobena pokud možno vlastní energií. Aby se s energií řádně hospodařilo. A toto všechno bude úkolem nové vlády a předpokládám i komise, která bude ustanovena k tomu, aby se k těmto odborným otázkám vyjádřila. Je potřeba také vidět, jakou vůli mají občané Ústeckého kraje. Jakou vůli mají zastupitelstva, jakou vůli má tedy Zastupitelstvo Ústeckého kraje k tomuto závažnému problému. Proto velmi vítám, že toto usnesení se týká jen stávající vlády. Není to usnesení, které by zavazovalo všechny vlády ostatní.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Gabal, připraví se pan poslanec Mládek, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP