(15.30 hodin)
(pokračuje Stropnický)

Co se týče zdrojů pitné vody, tak tam už je v návrhu změna. Je to svým způsobem určitá dezinformace. Ta změna vychází z připomínek Legislativní rady vlády. Cituji: "Zdroje pitné vody nemohou být objektem převodu vlastnického práva podle občanského zákoníku a nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují podle vodního zákona." Důležité je ještě možná dodat, že zdroje pitné vody, stavby, technická zařízení s příslušenstvím pro čerpání a dopravu pitné vody a pozemní komunikace by přecházely ke dni 1. ledna 2016 do vlastnictví obcí nebo krajů způsobem stanoveným v § 9 příslušného zákona.

Tolik asi ve vší stručnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec si nepřeje doplňující otázku. Děkuji panu poslanci i panu ministrovi.

Dostáváme se k jedenácté interpelaci. Paní poslankyně Alena Nohavová bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci lázeňství. Tak jak to bude s lázeňstvím, paní poslankyně? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, omezení indikačního seznamu vedlo k prudkému propadu lázeňské péče. Bohužel, v žádném případě to nevedlo ke snížení celkových léčebných nákladů, protože následně narostla rehabilitační péče ambulantní a hlavně náklady z řešení nemocnosti a pracovní neschopnosti u nemocí, které vypadly z indikačního seznamu. Negativní dopady omezení lázeňské péče jsou enormní. Padesátiprocentní propad lázeňské péče, řada lázní před krachem nebo ve velice těžkých ekonomických problémech.

Jak dál, vážený pane ministře? Pokud se urychleně něco neudělá, lázeňství v České republice brzy skončí. Mám na vás dvě otázky. Navrhnete změny v indikačním seznamu tak, aby byly odstraněny alespoň nejhorší problémy, to jest otázka léčení dětí? A s tím souvisí i jejich doprovod, otázka délky léčby a otázka chronických onemocnění páteře. Druhá otázka. Jaké okamžité kroky uděláte k záchraně lázní tak, aby alespoň do vydání nové vyhlášky přežily? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím pana ministra zdravotnictví o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k otázce vývoje v oblasti lázeňské péče musím říci, že moje hodnocení situace je velmi podobné, jako uvedla paní poslankyně. Myslím si, že ani tvůrci nového indikačního seznamu neplánovali až tak velký propad v tomto segmentu péče, a je pravdou, že mnohé lázně se ocitly na pokraji krachu, některé dokonce už zkrachovaly.

Domnívám se, že lázeňská péče je velmi významným segmentem medicínské péče v České republice, a to nejenom z pohledu samotné zdravotní péče, ale myslím, že to nelze brát izolovaně jenom v oblasti zdravotnictví, ale je třeba vzít v úvahu to, že lázně jsou v mnoha oblastech velmi významným zaměstnavatelem a velmi významným subjektem, který podporuje turistický ruch a další záležitosti.

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na ten vývoj již v loňském roce podnikalo mnoho kroků k podpoře segmentu, k rozšíření informací lékařů i odborné veřejnosti. Problém byl projednáván se zdravotními pojišťovnami tak, aby byly odstraněny největší problémy, protože v souvislosti se změnou indikačního seznamu bych řekl, že se tam sečetlo více vlivů. Samotná restriktivní změna v indikačním seznamu, ale myslím si, že i trochu obavy lékařů, kteří vždy nebyli úplně informováni o tom, co můžou předepsat, jak můžou předepsat, vedly k tomu, že prostě mnohdy lázně nepředepsali vůbec, a podle mých informací i revizní lékaři postupovali při schvalování lázeňských návrhů zbytečně tvrdě.

V rámci úhradové vyhlášky pro tento rok proto již Ministerstvo zdravotnictví zrealizovalo některé kompenzace, aby lázně byly schopny přežít. Došlo k navýšení úhrad za poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče, a to o sto korun za pobyt dospělého pacienta v lázních za den a v případě dětského pacienta to bylo o dvě stě korun. V současné době na Ministerstvu zdravotnictví finišuje příprava vydání nového indikačního seznamu, respektive úpravy stávajícího, která probíhala samozřejmě za účasti Svazu léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst České republiky a podobně. V současnosti je indikační seznam v připomínkovém řízení a předpokládám a doufám, že v průběhu prvního kvartálu bude vydán tak, aby odstranil největší tvrdosti a aby segment lázeňství mohl přežít. Co se týče základních směrů, které by indikační seznam měl obsahovat, jsou navrhovány zejména ve vztahu k délce léčebných pobytů. Tam víme, že velmi nedobře je vnímáno snížení na maximální dobu 21 dnů, k frekvencím jejich opakování a případně též možnost prodlužování jednotlivých pobytů zejména u dětí.

Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se paní poslankyně, jestli má doplňující otázku. (Ne.) Odpověď pana ministra byla zcela jasná a výstižná. Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi.

Dostáváme se k interpelaci pana poslance Vladimíra Koníčka na pana ministra financí Andreje Babiše ve věci zveřejňování státního závěrečného účtu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážený pane ministře, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve svém § 30 ukládá správci kapitoly po projednání ve výborech Sněmovny zveřejnění závěrečného účtu kapitoly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Prostě závěrečný účet má být zveřejněn na webu příslušného ministerstva. Nejvyšší kontrolní úřad ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu každoročně upozorňuje, že správci kapitol tyto závěrečné účty nezveřejňují. Ministerstvo financí je správcem celkem čtyř kapitol. Tu svou, tedy kapitolu 312, pravidelně zveřejňuje. Kapitolu 398 Všeobecná podkladní správa začalo zveřejňovat teprve nedávno, ale kapitolu 396 Státní dluh a kapitolu 397 Operace státních finančních aktiv jsem na webu ministerstva nikde nenašel.

Žádám vás, vážený pane ministře, dohlédněte prosím, aby byl zákon o rozpočtových pravidlech dodržován aspoň na Ministerstvu financí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra financí Andreje Babiše o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, pan poslanec má pravdu. Došlo k technické chybě při redesignu webu, takže se omlouvám a ministerstvo to neprodleně napraví a vše bude zveřejněno transparentně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec - prosím o jeho doplňující otázku.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji za takovou odpověď. Věřím, že teď se to už konečně stane, protože musím upozornit, že s obdobnou interpelací jsem interpeloval premiéra této republiky Mirka Topolánka, premiéra této republiky Petra Nečase a dosud situace nebyla napravena. Takže věřím, že teď napravena bude.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se pana ministra, jestli chce doplnit. Nechce. Děkuji.

S další, třináctou interpelací pan poslanec Josef Nekl. Interpeluje pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci ukončení registrace léku se strašným názvem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, interpeluji vás v problému, se kterým se na mě s naléhavou prosbou obrátil spoluobčan z mého volebního kraje, jistě se však tento problém netýká jen jeho, ale i dalších pacientů. Zmíněný pacient či klient zdravotnických zařízení je po operaci srdce a po ortopedické operaci. K jeho smůle se ke všem zdravotním problémům přidala nemoc zvaná růže. Aby jeho organismus a zejména trávicí trakt nebyl více zatěžován, dnes je nucen užívat devět pilulek denně, byl mu do počátku letošního roku aplikován lék formou injekce. Toto antibiotikum se jmenuje Pendepon Compositum, od letošního roku však není v České republice registrováno, a tudíž nemůže být aplikováno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP