(17.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Myslím, že důležité je, že policie skutečně potvrzuje, že ty zbraně použity nebyly. To je věc, kterou máme k dispozici a která je pro mě teď podstatná. Palestinská strana se zavazuje, protože tady samozřejmě platí to, co možná víte, že samozřejmě i zastupitelské úřady musí respektovat české zákonodárství ve věci zacházení se zbraněmi. Ale samozřejmě z tohoto hlediska byla ta pravidla porušena. Palestinská strana nyní garantuje, že v tomto bude zjednána náprava, že se podobná situace opakovat nebude.

Já vím, že Palestinci udělali to, že odstranili bezpečnostní kamery, na které si stěžovali obyvatelé Suchdola kvůli údajnému narušení soukromí. Vím, že palestinská strana darovala městu část pozemku a zároveň se chystá den otevřených dveří 15. února tohoto roku, tedy den otevřených dveří pro veřejnost, kdy má veřejnost možnost palestinskou ambasádu navštívit. To jsou kroky, o kterých jsem informován, že palestinská strana nabídla a nabízí, aby situaci nějakým způsobem pomohla řešit.

Takže opakuji - policejní šetření ještě není skončeno, takže tady ještě na definitivní závěry je čas. Z hlediska politického pokládám situaci teď za uzavřenou, dokud nedostanu jiné informace, které by zpochybňovaly to, co jsem nyní řekl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, druhé kolo, další otázky.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Dovolím si jednu doplňující otázku. Proč Česká republika stále zachovává pro palestinskou samosprávu statut velvyslanectví zřízeného v době komunistické nesvobody, ač tato, tedy samospráva, není mezinárodně uznávaným státem a neplní atributy státu, mj. neovládá část svého území, pásmo Gazy, které je naopak pod kontrolou mezinárodně uznané teroristické organizace Hamas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Poprosím vás, pane ministře Zaorálku, o odpověď.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano. Situace kolem tohoto zastoupení je trochu nestandardní. Vy samozřejmě víte, že uznání tohoto zastoupení palestinského státu... Ten výraz teď taky není úplně přesný, já to vyjasním... Uznání pochází z roku 1988. Tehdy vlastně ještě Československá socialistická republika se vyslovila pro uznání vyhlášení palestinského státu.

Já bych chtěl jenom upozornit, že my v té terminologii dnes používáme výraz palestinské autonomní území, tzn. oficiálně nemluvíme o státu. Mluvíme o palestinském autonomním území. Pokud mluvíme o představitelích tohoto palestinského autonomního území, tak používáme výraz ministr palestinské národní správy v komunikaci s palestinskou stranou, tedy používáme onen výraz, že jednáme s palestinskou národní správou. Ten úřad tady pokládáme za velvyslanectví palestinského autonomního území. Víte, že v tomto prostoru máme svoje vlastní zastoupení na úrovni chargé d'affaires. Já respektuji princip kontinuity české zahraniční politiky. A vy dobře víte, že po celou dobu, ať v této zemi vládla kterákoli vláda, tak se víceméně nikdy nezpochybnila rozhodnutí z roku 1988. My jsme tuto kontinuitu vždy drželi, tzn. v České republice máme zastupitelský úřad palestinského autonomního území. A já musím říci, že sám nehodlám také na této věci nic měnit.

Víte dobře, že Hamas není v této chvíli nějakým oficiálním reprezentantem tohoto území. A já samozřejmě beru, že máte nárok na kritický názor a na to, abyste měl obavy řekněme z těchto tendencí nebo proudů, které se nacházejí v Palestině, na druhé straně jednáme s reprezentanty palestinské národní správy. Připomínám, že Hamas není součástí těch, se kterými jednáme. A opakuji, mohlo by se o tom mluvit dlouho, ale já tady prostě respektuji kontinuitu, kterou nezpochybnil nejen žádný ministr zahraničí, ale ani žádná vláda.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, já se omlouvám, čas vypršel. Děkuji. Pro pořádek připomínám, že podle jednacího řádu jsou na první otázku dvě minuty, na odpověď pět minut a na druhé kolo na otázku minuta a na odpověď dvě minuty. Poprosím řečníky, aby si ten čas trošičku hlídali. Děkuji.

Další, 32. v pořadí vylosovaná s interpelací, byla paní poslankyně Alena Nohavová a interpeluje pana ministra Antonína Prachaře ve věci dokončení D3. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, pánové, můj dotaz je na pana ministra dopravy.

Vzhledem k tristní situaci ve stavu dopravní obslužnosti na jihu Čech vás žádám, pane ministře, o vaše stanovisko týkající se dostavby D3.

Za prvé. Bude zahájena v roce 2014 výstavba v úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec a Borek - Úsilné? Pokud ano, tak kdy? A pokud ne, v čem spočívají problémy a jak budou případně řešeny?

Za druhé. Je stanovisko Ministerstva dopravy a ŘSD ohledně zpoplatnění úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor včetně obchvatu Tábora definitivní, nebo bude v této věci zahájena nějaká změna? Protože tato část nemá vyhovující nezpoplatněné objízdné varianty a navíc je vzhledem ke stadiu výstavby této části víceméně staveniště než dálnice.

Za třetí. V jakém stavu řešení je otázka příjezdu k autoservisu, resp. jak reaguje Ministerstvo dopravy a ŘSD na příslušné rozhodnutí soudců ve věci napojení příjezdu k autoservisu v Táboře před sjezdem na Tábor?

A za čtvrté. V jakém stavu řešení je pokračování D3 směrem na jih od Českých Budějovic, tedy předpokládaný úsek R3 České Budějovice - hranice s Rakouskem, a to termínově, ve vztahu k termínu vybudování napojení na rakouské straně k roku 2018? A potom i lokálně, kdy je opětovně zpochybňovaná vybraná varianta R3 tou východní stranou, tzv. kaplická varianta, a je oživována varianta jejího vedení západní stranou přes Český Krumlov.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Perfektní. Děkuji, paní poslankyně. Poprosím pana ministra Antonína Prachaře o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Paní poslankyně, děkuji za otázky. Časový termín vymezený pro odpovědi asi nebude dostačující. Já vám v každém případě slibuji, že na všechny vaše otázky dostanete písemnou odpověď.

Kdybych to chtěl jenom shrnout v krátkosti. Co se týká úseku Veselí nad Lužnicí - Bošilec, tam byl zrušen výsledek výběrového řízení ze strany ÚOHS. Ze strany ÚOHS má Ministerstvo dopravy nevyřešené záležitosti v řádu cca 60 miliard. Kapitola sama pro sebe. Byly navrženy nové hodnoticí komise pro výběr zhotovitele, které musí ustanovit vláda. Předpokládáme, že bychom se mohli dostat dál někdy v sedmém měsíci 2014.

Co se týká úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor včetně zpoplatnění, tady lze uvést obecně, že Ministerstvo dopravy postupně ruší veškeré výjimky ze systému časového zpoplatnění a ponechány bez poplatku jsou vesměs krátké úseky, které nemají návaznost na dálniční síť. To ale neodůvodňuje ponechání D3 bez poplatků s výjimkou uvedeného úseku. Obdobně byly již dříve zpoplatněny např. obchvaty Brna na D1, Mladé Boleslavi R10. Takže Ministerstvo dopravy nemůže s ohledem na nastavený systém zpoplatnění přistoupit ke schválení jakékoli výjimky.

Co se týká vaší třetí otázky, v jakém stavu je řešení příjezd k autoservisu. Tady bych chtěl říct, že předmětem rozsudku městského soudu ze dne 14. 8. 2013 bylo stavební povolení. Na základě tohoto rozsudku a následně rozhodnutím ministra dopravy ze dne 2. 12. 2013 byla celá tato věc zrušena a vrácena k novému projednání. Takže v současné době po odstranění nedostatků podle § 129 stavebního zákona bude zahájeno opakované stavební řízení o povolení předmětné stavby dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí. Všechno podrobněji dostanete v písemném materiálu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP