(10.10 hodin)
(pokračuje Klučka)

Co v té diskusi tady provádíme? To diskutujeme o těch dalších přidružených zákonech, a jak jsem pochopil členy zdravotního výboru, s doporučením vlády. Vláda to prostě bude projednávat, bude se tím zabývat. Až tady budeme mít tu speciální normu, tak diskutujme o té speciální normě!

Naučme se žít v demokracii i s cizinci. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne ještě jednou. Já bych chtěl zareagovat na, řekl bych, skoro historická slova pana poslance Kalouska, který nás tady seznámil s tím, že v této Sněmovně nebude hájit zájmy občanů, ale bude hájit názor politika. Já si myslím, že by bylo dobré se podívat, co říká Ústava, aby si pan poslanec Kalousek přečetl ten článek Ústavy, který říká, že poslanec bude hájit zájmy občanů, že to mezi námi mj. tedy říká i poslanecký slib, takže my jsme tady slyšeli, že Ústava je takový cár papíru, že poslanecký slib je něco, čím se nebudeme asi řídit. Děkuji. (Potlesk Tomia Okamury.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Martin Novotný: Já jsem chtěl prostřednictvím pana předsedajícího zareagovat na svého předřečníka, který neinterpretoval slova a myšlenky pana kolegy Kalouska, ale prokázal, že je nepochopil. V různých historických obdobích má nepochybně onen lid s velkým L, tj. jakýsi aritmetický průměr názorů populace, různé podoby. Třeba v Německu ve 30. letech to byla podoba, kterou všichni známe. Myslím si, že pan předseda Kalousek měl na mysli to, zda vždycky vycházíme z toho aritmetického průměru názorů lidí, i když by ten aritmetický průměr byl třeba to, že by některé národnostní skupiny měly skončit v plynových komorách. Děkuji. (Potlesk ODS a TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Holík. Rovněž faktická poznámka.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedo. Já mám pořád takový dojem, že tady trošku odcházíme od jadérka věci. Celý text je řešen ne zabránit přílivu pracujících, ale zabránit zneužívání dávek a to je ta hlavní věc. Já nedokážu třeba pochopit tady z té pravé části spektra, proč tak vehementně bráníme tomuto zneužívání. Představte si, kolik nám sem jde například z východního Slovenska rodin. Já nemám proti romské komunitě žádné připomínky, ale uvědomme si jedno: To nepřijde jeden, ale přijdou prostě celé, když to řeknu, gangy, které toto využívají. Vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To byla poslední faktická poznámka a nyní tedy se vrátíme k řádným přihláškám do obecné rozpravy. Ty mám zatím dvě. První je pan poslanec Laudát, kterému dám slovo, a připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jednak se chci omluvit za to ranní selhání, že jsem nepřišel.

Vrátím se k projednávání v petičním výboru. Já jsem cítil, že tam je i silný kontext a vazba na lidská a občanská práva, proto i v petičním výboru. Diskuse byla velice zajímavá. Jednak plně se podepisuji pod to, co tady říkal pan zpravodaj Klučka. Přesně o tom to je! My jsme v petičním výboru nakonec neschválili žádný z pozměňovacích návrhů, ani jsme ho nedoporučili, protože skutečně je to poměrně hra s ohněm, aby nedocházelo ke zneužívání českého zdravotnického systému. Na druhé straně jsme požádali, jako to udělal zdravotní výbor, zainteresovaná ministerstva, aby dejme tomu do září připravila řádné analýzy, promyslela a přišla vláda s takovým návrhem, který skutečně na jedné straně udělá maximum pro to, nebo novelovaný zákon, aby zabránil zneužívání zdravotního pojištění, ale na druhé straně aby skutečně co nejvíce, protože život není černobílý, jak to vidí někteří poslanci ANO a už vůbec ne poslanci Úsvitu, aby zabránili těm asociálním a skutečně odpudivým případům, které se v současném systému dějí.

Prosím, myslím, že bychom měli fungovat jako demokratická země tak, že možná desetkrát važme, koho sem pustíme, ale v okamžiku, kdy ho sem pustíme, tak mu dejme práva řádných občanů. Nebo skutečně vážně tady chcete zavádět dvě kategorie občanů? Já bych poprosil pana Babiše, on tady několikrát opakoval a nevím, jestli to ještě opakuje při debatách v médiích - nejsme politici. Prosím vás, objednejte pro některé své kolegy, oni už jsou politici, nějaké školení, aby jim někdo řekl, co je to xenofobie, kdo to byl doktor Mengele atd. atd. (Projevy nesouhlasu u jmenovaných.) My nemůžeme dělat černé pasažéry. Nám bylo pomáháno. Myslíte si, že Spojené státy, západoevropské demokracie 40 let si také nemusely říkat - kdo to k nám leze? A jaké chceme my zacházení ve světě, takové poskytujme také dalším.

Na druhou stranu samozřejmě beru, my jsme tam byli upozorněni, že překotné schvalování pozměňovacích návrhů může znamenat poměrně rozsáhlé výdaje. Dotyční odborníci nevěděli z ministerstev, ale padaly tam myslím řády stovek milionů až miliard. Právě proto vás vyzývám, abychom tu novelu potom ve třetím čtení kromě možná nějakých technických záležitostí schválili v původním znění, a nechť tedy vláda přijde s další novelou, která skutečně to bude odfiltrovávat.

A na margo toho, co tady zaznělo od některých řečníků. Víte, pro mě, když už tady je na našem území nějaká holčička nebo chlapeček, tak je mi šumák, jestli je z Ukrajiny, z Japonska, nebo Češka. Pro mě je to malá holčička! Takže prosím, podobné zavádějící sortování lidí si odpusťte! A pokud některé demokracie dneska mají problém s cizinci, tak to se netýká zneužívání zdravotního systému, tam selhalo něco jiného. Možná naivita pouštět na své území lidi, kteří odmítli potom respektovat hodnoty té skupiny lidí, těch států, těch národů, ke kterým se uchýlili. To je úplně jiný problém, než tady máme dneska řešit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a dalším přihlášeným do řádné rozpravy mám pana poslance Jiřího Zlatušku. (Upozorňování z pléna, že je přihláška s faktickou.) Omlouvám se, pane poslanče. Já jsem nezahlédla faktickou. Prosím tedy s faktickou pana poslance Adamce. Omlouvám se, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám kolegovi Zlatuškovi, že jsem takhle zasáhl do jeho příchodu sem k řečnickému pultíku. Já budu velmi stručný. Chtěl jsem jenom zareagovat na toho kolegu tamhle z toho levého kouta od nás, když říkal, že my pravičáci nechceme, aby se nezneužívaly sociální dávky, a mluvil tady o ganzích slovenských Romů a říkal, že proti nim nic nemá. Já tedy proti nim mám hodně. Ne proto, že jsou barevní, ale protože prostě se chovají tak, jak se chovají, a zneužívají dávky.

Ale mimochodem, co jsem chtěl říct úplně na závěr, to nejsou cizinci, to nejsou imigranti! To jsou občané Evropské unie! Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Děkuji, vážená paní předsedající. Mrzí mě, že musím vystupovat zrovna po vystoupení, které bych přiřadil k těm xenofobním, byť se to týkalo rasových předsudků proti občanům Evropské unie.

Ale k tomu, co zde v rozpravě zaznělo na vrub cizinců a jejich dětí. Chtěl bych upozornit na to, že se zde jedná o vyvolávání duchů, kteří v podstatě neexistují. Česká republika má nesmírně malý počet cizinců ve srovnání s jinými zeměmi, je zde méně než zhruba půl milionu cizinců s dlouhodobým pobytem. V jiných zemích jsou proporce vůči místnímu obyvatelstvu podstatně větší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP