(15.30 hodin)
(pokračuje Mládek)

Na druhé straně je možnost se na to podívat při velké novele stejného zákona v druhé polovině roku, pokud by tam vznikl nějaký větší problém. Ale znovu podotýkám, teď neřešíme podporu či nepodporu živočišné výroby, ale řešíme transparentnost subjektů, které dostávají nějaké podpory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pochopil jsem tedy, nejsem jako odborník z oblasti, že vlastně neexistují provozovatelé bioplynových stanic, kteří nepožádali o dotaci investiční, protože pokud platí to, co říkal pan ministr zemědělství, že ti, kteří žádali o dotaci, museli doložit majetkovou strukturu, to nijak nezpochybňuji, tak - a teď říkáme, že musíme je vyjmout z té povinnosti, kterou jsme jim uložili my sami, v této Poslanecké sněmovně jsme o tom hlasovali, v této Poslanecké sněmovně jsme o tom hlasovali, byl to ještě návrh Rusnokovy vlády. My to novelizujeme po třech měsících. Jenom abychom si vzpomněli, že to je první zákon, který jsme přijali v tomto složení, a už ho novelizujeme, to je poprvé a podle mě se můžeme shodnout, že to je historicky krátká doba, že se k tomu tak rychle vracíme. Tak to je první dotaz - jestli existuje někdo, kdo to postavil bez investiční dotace. Jinak tomu samozřejmě nasvědčuje i to množství bioplynových stanic, všichni máme statistiky, jak rostly, i to zvýšení výkonu. Tak prostě ty dotace fungují úplně špatně, že pak to platíme my všichni na těch složenkách. To není vůči těm, kteří dotační tituly využili, to je vůči těm, kteří ty dotační tituly nastavili, abychom si byli vědomi. Není to kritika těch, kteří využijí příliš velkorysou nabídku ze strany státu.

Ale já jsem chtěl spíš jako poznamenat tu skutečnost, že jsme to zavedli, teď nevím, jestli jsme o tom hlasovali v listopadu, nebo v prosinci, říkám, předkládala to Rusnokova vláda. Kdyby tam neudělali tu chybu nebo nejasnost ohledně toho, kdo či zda má právo nebo nemá právo vybírat poplatky za obnovitelné zdroje apod., tak se tím přece vůbec nezabýváme. A teď tady vedeme jakoby obrovsky souboj o něco, co jsme v tichosti, bez problémů, já si to pamatuji, ale bylo to, řekl bych, skoro jednomyslně, schválili před několika měsíci. Myslím, že to bylo někdy v tom listopadu nebo prosinci, ještě tady byl pan ministr průmyslu Cienciala. Tak jenom abychom si byli vědomi (poznámka předsedajícího o čase), jak rychle musíme měnit zákon, který jsme schválili v tomto volebním období.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde dvě omluvenky, z odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec Jiří Pospíšil a dále z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny se omlouvá pan ministr obrany Martin Stropnický.

A mám zde další faktickou poznámku a je to pan poslanec Laudát. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nemám faktickou poznámku, spíš mě děsí způsob projednávání tohoto zákona, nebo novely. Pan ministr sem s tím přišel, že je potřeba udělat jisté technické opatření, novelu, pak si na to tady začneme zavěšovat pozměňovací návrhy a ve třetím čtení na místě se začneme dohadovat o tom, co tím kdo chtěl říci, zda to tak je, jak to bude řešit konkrétní situace. Mně přijde, že se dostáváme s tímto bodem do naprosto hazardního stavu, a opravdu to prostě je něco, co by se nemělo opakovat. Takže já teď v tuto chvíli - samozřejmě logické by bylo navrhnout vrácení do druhého čtení a podrobně skutečně analyzovat, co některé z těch pozměňováků, které tady přistály mimo hospodářský výbor, znamenají. Nicméně asi tam existuje nějaký časový stres, takže spíš se zamyslete, jak moc měnit nebo schvalovat ty pozměňováky, které jsou mimo hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky - první je pan poslanec Pilný, jako druhý pan poslanec Mládek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové a kolegyně, já bych chtěl jenom být faktický a připomenout historii. Díru do energetického zákona, kde byla malá novela, která se týkala jenom vybírání toho příspěvku, učinily dva poslanecké kluby, ODS a TOP 09, které zavetovaly projednávání v prvním čtení. Jen pro připomenutí.

Druhá věc. Novela energetického zákona je nutná a připravuje se, takže na tom není nic zvláštního, protože jsme přijali vlastně zákon předchozí vlády.

Třetí věc je. Hospodářský výbor se dohodl, že pozměňovací návrhy, které nebudou řádně projednány hospodářským výborem, prostě přijímat nebude. Na druhou stranu ty pozměňovací návrhy, které tady zbyly, ostatní byly vyřazeny, mně připomínají to, jak tady byl přijímán zákon o veřejných zakázkách, to znamená, s vaničkou vyléváme i dítě. Nemůžeme přece trestat jasně definované subjekty, jako jsou města a obce, kde je stoprocentní vlastnictví, a nemůžeme trestat jasně definované subjekty, které přešly ze zemědělských družstev, protože dohledat jejich vlastníky úplně do mrtě, tedy ty strýčky a babičky, kteří vlastní jednotlivé akcie, tak, aby si je zaknihovali, je prostě nemožné.

Myslím si, že tyhle dva pozměňovací návrhy, a bylo to projednáno i s Ministerstvem průmyslu a obchodu, jsou velmi rozumné a měl byli bychom na oba přistoupit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, mám zde ještě další dvě faktické poznámky, první je pan poslanec Bendl, další pan poslanec Laudát. Takže máte slovo, pane poslanče. (Ze svého místa se hlásí ministr průmyslu a obchodu o slovo s tím, že už se hlásil.)

 

Poslanec Petr Bendl: Já klidně dám přednost panu ministrovi a můžu i po něm, jestli si to přeje. (Ministr nechává slovo panu poslanci Bendlovi.) Dobře, pan ministr průmyslu samozřejmě nemusí vědět detaily fungování bioplynových stanic a řeknu ve vazbě na živočišnou výrobu, to je věc ministra zemědělství, který tady navrhuje, že není potřeba znát vlastníky bioplynových stanic.

Já jenom bych připomněl, že jsou tady nějaké problémy se soláry, a jestli tedy někdo nechce znovu říct, komu patří bioplynová stanice, to si myslím, že snad je úplně směšné. Nechápu, proč tohle to chceme ze systému vyjmout. A jinak, obával bych se toho do budoucna, že se někdo na tu babičku s tím dědečkem bude pouze vymlouvat a bude říkat, víte, já nejsem schopen ty akcie tý babičky a dědečka sehnat do mrtě. Ale ve finále tím vytvoříme prostor pro věci, které tady třeba za pár let někdo bude řešit, a bude se ptát, jak je to možné, proč si Poslanecká sněmovna neřekla, že tady jsou nějací vlastníci, kteří chtějí sahat na evropské nebo státní peníze. To jenom podotýkám. Nejde o tu babičku, jde o tu výmluvu na tu babičku, která nás může čekat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, jako další pan poslanec Laudát a po něm pan ministr Mládek. Vypadá to, že pan poslanec vám dává přednost, tak pojďte.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Už jenom proto, že chci reagovat na pana poslance Laudáta a sdělit jasně priority. Pokud by to stálo tak, jestli má být schválen zákon pouze s pozměňováky hospodářského výboru, anebo má dojít k návratu do druhého čtení, tak preferuji variantu číslo 1, protože je tady nějaký důvod pro tento zákon, který je úplně jiný než to, co tady teď diskutujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, já jsem jenom chtěl zareagovat na pana předsedu hospodářského výboru. Já se skutečně obávám, že takhle ze zákona - a kór v tak citlivé oblasti, kde naši předchůdci v roce 2004 nebo 2005, nevím, způsobili obrovský malér a provětrali peněženky milionů obyvatel téhle země a udělali obrovský zářez do rozpočtu státního, tak prostě my se tady budeme k tomuto zákonu chovat takto diletantsky? A myslím si, že ta devadesátka byla nejenom namístě, ale ukazuje se, že ani to asi nestačí. A já se jenom bojím, protože takhle na místě tady střílet od boku a říkat, my jsme si jisti tím, samozřejmě to může ještě vrátit Senát, ale to zase je kontraproduktivní pro ten časový stres, o který tady... nebo o ten časový prostor, o který bojuje pan ministr. Takže já jenom varuji před nějakou ukvapeností. A potom mám pocit, že někdy na podzim pan ministr chce přijít s velkou novelou. Tak tam, kde to chcete opravdu upravit na aktuální podmínky a odstranit některé věci, tak tam já vidím potom prostor na to, aby se ty věci napravily. Ale takhle ad hoc je to velice riskantní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Putnová. Máte slovo, paní poslankyně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP