Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. dubna 2014
Přítomno: 182 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji druhý jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Kasal má náhradní kartu číslo 3.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan předseda Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, poslanec Ivan Adamec z pracovních důvodů, pan místopředseda Bartošek z pracovních důvodů od 14.30 do 17 hodin, pan kolega Petr Bendl ze zdravotních důvodů, pan kolega Jan Birke bez udání důvodu, pan poslanec Blažek do 13 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Ivana Dobešová od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Michal Hašek ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Hnyková z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Miroslav Kalousek od 10 do 19 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Martin Kolovratník z pracovních důvodů, pan poslanec Miloš Petera na dopolední jednání do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jiří Štětina z osobních důvodů, pan poslanec Karel Tureček z rodinných důvodů, pan poslanec František Vácha ze zdravotních důvodů, pan kolega Jan Volný na dopolední jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Markéta Wernerová do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Běhounek od 9.45 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Z členů vlády se dnes omlouvají pan předseda vlády Bohuslav Sobotka od 9.30 z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, pan Milan Chovanec z pracovních důvodů, pan Martin Jurečka od 17.30 a na dnešní dopolední jednání z pracovních důvodů, pan ministr Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Stropnický je na zahraniční cestě, paní ministryně Helena Válková do 10.30 z pracovních důvodů a pan ministr zahraničí je na zahraniční cestě.

Pan kolega Tejc má náhradní kartu číslo 1.

Na dnešní dopolední jednání máme pevně zařazené body: 41, sněmovní tisk 137, dále bod 46, sněmovní tisk 142, dále bod 76, sněmovní tisk 129, bod 77, sněmovní tisk 159, bod číslo 50, sněmovní tisk 160, bod 6, sněmovní tisk 108 a bod 9, sněmovní tisk 73.

Budeme pokračovat dalším bodem podle schváleného pořadí. Připomínám, že na odpolední jednání jsme pevně zařadili body 45, sněmovní tisk 141, bod 18, sněmovní tisk 124, a bod 28, sněmovní tisk 115.

Ptám se, kdo z dalších kolegů - jako prvního jsem viděl Václava Votavu a poté Františka Adámka. Pan poslanec Václav Votava s návrhem. Prosím, pane předsedo rozpočtového výboru, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, pěkné dopoledne, spíše dobré ráno. Dovolil bych si navrhnout vyřazení dvou bodů z programu této schůze, a to jednak bod číslo 74, což je Zpráva České národní banky o inflaci, a bod číslo 75, což je Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2013. Činím tak po dohodě s Českou národní bankou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, o vašem návrhu dám poté hlasovat. Pan poslanec František Adámek.

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegové, kolegyně, já bych si dovolil navrhnout přeřazení bodu 24, sněmovní tisk 125, za bod 18, sněmovní tisk 124, což je změna, kterou jsme schválili včera. Myslím si, že kdo znáte ty tisky, zdůvodnění je naprosto jasné. Existuje tam logická návaznost a není možné tisk 125 projednávat před tiskem 124. Opakuji, že prosím o zařazení bodu 24, sněmovní tisk 125, za bod 18, sněmovní tisk 124. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili tento tisk zařadíme po projednání bodu 18. Dále pan Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, my jsme včera zkrátili lhůtu pro projednání ve výborech u sněmovního tisku 101, což je ratifikace Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, a abychom tedy mohli na této schůzi Poslanecké sněmovny projednat tuto smlouvu, je třeba ji zařadit na program. Já si o to dovoluji požádat, konkrétně na 6. 5. jako druhý bod po sněmovním tisku 174, s tím, že pokud by to Sněmovna akceptovala, tak další body, které jsou tam pevně zařazené, by se posunuly. Předpokládám, že s projednáním tohoto tisku nebude problém a bude to velmi rychlé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji za váš návrh. Ještě někdo další se změnou? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých bodech.

 

Nejprve o zúžení našeho programu, o vyřazení bodů 74 a 75, které navrhuje předseda rozpočtového výboru po dohodě s vedením České národní banky.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 27, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení těchto dvou bodů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 142 pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tyto dva body jsme vyřadili.

 

Nyní přeřazení bodu 24 za bod 18, jak navrhoval pan kolega Adámek.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 28, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu tohoto pořadí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 145 pro 127, proti 1. I tento návrh byl přijat. Došlo k přeřazení bodu 24 za bod 18.

 

Pan předseda Sklenák navrhl, abychom nově zařadili do programu této schůze, a přímo pevně zařadili, smlouvu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnických služeb, a to na den 6. 5. jako druhý bod programu jednání. Ptám se kolegů, jestli má někdo výhradu, že o tom budeme hlasovat jedním hlasováním, tedy o zařazení rovnou s pevným zařazením. Má někdo námitku proti postupu předsedajícího? Nikdo nemá námitku.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 29, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 146 pro 142. Tento návrh byl schválen. Doplnili jsme tak náš program jednání o další mezinárodní smlouvu a pevně jsme ji zařadili.

 

Nyní ještě k organizačním věcem. Pan kolega poslanec Antonín se z pracovních důvodů se omlouvá od 12 hodin. Pan poslanec Jaroslav Zavadil má náhradní kartu číslo 10. - Dobře, kolega Zavadil už našel svoji kartu a náhradní kartu 10 vrátil, takže bude hlasovat se svou hlasovací kartou. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP