(11.00 hodin)
(pokračuje Čihák)

Jak již uvedl pan ministr, transpoziční lhůty uplynuly ke konci roku 2013 a je potřebné tento návrh projednat a schválit v co nejkratším termínu. Navrhovatel změny zákona, Ministerstvo dopravy, žádá, aby souhlas mohl být vysloven již v prvním čtení dle § 90 zákona č. 90 odst. 2 a já jako zpravodaj tohoto tisku doporučuji a navrhuji schválení návrhu podle tohoto paragrafu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní se přihlásila paní poslankyně Černochová, takže máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne. Jménem dvou poslaneckých klubů, ODS a TOP 09, v souladu s § 90 odst. 4 vznášíme námitku za dva poslanecké kluby proti postupu podle § 90.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že byla vznesena námitka, není možné postupovat podle § 90 odst. 3. To znamená, že zákon budeme projednávat řádně, nikoli ve zkráceném režimu. V tom případě otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se přihlásil do obecné rozpravy. Nevidím nikoho, že by se přihlásil. Takže pan ministr. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Děkuji za možnost vyjádření. Samozřejmě je mi líto, že dva poslanecké kluby vetovaly takto důležitou směrnici a umožnily tak pokračování sporu Evropské komise vůči České republice. Ale z tohoto důvodu a proto, že to považuji za důležité, dovoluji si navrhnout, aby bylo projednání tohoto zákona přikázáno hospodářskému výboru a jeho lhůta zkrácena o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, já si to poznamenám. Hospodářský výbor? Děkuji. Pan poslanec Stanjura. (V sále je hlučno.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, pane předsedající. Jenom abychom se z té Evropské komise nevyděsili. My jsme to tady už řešili v minulém volebním období, v zásadě totožný text. Stačí říct, že je to v legislativním procesu. Já myslím, že je to úplně jednoduché, protože kdyby nebyly předčasné volby, tak ten zákon byl přijat, není nějak kontroverzní. Nicméně obecně platí, že je lepší, když to projednají výbory, buď se tam dá něco doplnit, něco ubrat, případně vést o tom ještě nějakou debatu. To je jediný důvod. A to, že uplynula nějaká lhůta pro implementaci, by nás nemuselo v žádném případě znervózňovat, protože reálně nám nic nehrozí. Myslím, že do podzimu bude ten zákon ve Sbírce zákonů -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, přeruším vás. Kolegové, poprosím vás, ztlumte hlasitost. Já neslyším, co říká řečník u pultíku. Děkuji za to, že to budete respektovat. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, ale hladina hluku byla poměrně nízká, takže mně to nijak nevadilo. Řekl bych, že byla přiměřená denní hodině nebo dopolednímu jednání.

Velmi často zapomínáme, že taky přijde nová Evropská komise. My se tak strašíme, co Evropská komise, a teď ti komisaři se samozřejmě budou ucházet i o hlasy českých europoslanců, takže myslím, že v této chvíli všechny členské země jsou v poměrně výhodné pozici při vyjednávání o potenciálních sankcích.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. I tak děkuji kolegům, že se ztišili, je to příjemnější pro projednávání. Děkuji.

Dalším přihlášeným je pan ministr, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Určitě souhlasím s komentářem pana poslance Stanjury, nicméně měli bychom opravdu zvážit, že to, co můžeme udělat, a zabránit tak procesům, které Evropská komise v jakémkoli složení může vůči České republice udělat, tak bychom měli k tomu přistupovat s řádnou péčí a nedávat zbytečně důvody, pokud - jak sám poslanec Stanjura říká - tento zákon není plně kontroverzní. Myslím si, že v České republice nám hrozí daleko víc problémů i v souvislosti s posuzováním vlivu na životní prostředí. Neměli bychom plýtvat a dráždit Evropskou komisi v jakémkoli složení, aby postupovala vůči České republice.

Co se týká lhůt, které navrhuji, tak jedním z důvodů, který tam je, je otázka registrů, protože já jsem jednal se zástupci Spolkové republiky Německo a zejména otázka výměny informací ve vztahu k přestupkům a řidičským průkazům je z pohledu spolkové republiky velmi negativně vůči České republice vnímána. Takže proto jsem navrhoval zkrácení, protože my budeme muset samozřejmě připravit i záležitosti, co se týká centrálního registru vozidel v projektu RESPER, který na to navazuje, ale pokud by to hospodářský výbor a Poslanecká sněmovna schválily a projednaly ve lhůtě 30 dní, tak si myslím, že to je dostatečný kompromis. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda ještě někdo se chce přihlásit do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat jednak zkrácením lhůty na projednání a návrhem přikázání výborům k projednání. Opět vás nyní všechny odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení.

 

Zahajuji hlasování s tím, kdo souhlasí, aby lhůta k projednávání zákona byla zkrácena na 30. dnů.

Zahajuji hlasování číslo 41. Kdo souhlasí se zkrácením lhůty k projednání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Případně kdo se zdržel?

Končím hlasování číslo 41. Přítomných v sále je 137, pro bylo 112. To znamená návrh na zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů byl přijat.

 

Nyní pan předkladatel navrhl, aby byl tento návrh zákona dán k projednání hospodářskému výboru. Táži se, zda máte někdo ještě návrh na projednání v jiném výboru. Není tomu tak.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Zahajuji hlasování číslo 42. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo se zdržel?

Končím hlasování číslo 42. Přítomno v sále je 139, pro přikázání do hospodářského výboru bylo 138.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání do hospodářského výboru, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji navrhovateli i předkladateli.

 

Dalším bodem je

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 175/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. A nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předložený návrh zákona se týká problematiky zvyšování důchodů a lze říci, že obsahuje dvě hlavní opatření. Celý smysl toho zákona je opět se vrátit k systému valorizace, která tady byla, lze říci, zanedbána, kromě té poslední v letošním roce, kdy dostali důchodci průměrně 45 korun měsíčně navíc. Takže jedno to opatření vychází z vládního prohlášení a z koaliční smlouvy a říká, že se vracíme k principu automatické valorizace vždy od 1. ledna následujícího roku, a to tak, že se bude valorizovat o 100 % růstu spotřebních cen a jednu třetinu růstu reálných mezd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP