(16.00 hodin)
(pokračuje Hudeček)

Tady všechny tyto lidi chcete touto změnou zákona poslat pryč od volebních uren. Připomínám, že počet těchto lidí bude dozajista v budoucnu stoupat, protože Praha je magnetem zahraničních přistěhovalců a trvale bydlících v Praze. Připomínám, že jsou to většinou lidé, o které Praha také může stát.

Zazněla tady také změna, a já ji přece jenom zopakuji, protože je to zase zásadní změna, a to že ve volbách do krajských zastupitelstev mohou podávat kandidátní listiny pouze registrované politické strany, nikoliv například sdružení nezávislých kandidátů atd. Ale v Praze přece je zásadní, že kandidují tato sdružení! To je přece strašný rozdíl proti volbám v krajích a volbám v hlavním městě Praze. Tady několikrát zaznělo "ale vždyť to je jenom taková změna" - ne, to je zcela zásadní změna! To je zcela zásadní změna, a tím pádem diskuse, zda je město Praha městem, anebo krajem, je také naprosto zásadní.

Takže pokud tady pro tento návrh zákona někdo bude hlasovat, má na to samozřejmě právo, ale prosím, aby to konal s vědomím toho, že mění zásadně systém volby v Praze, nikoliv že dělá jen drobnou úpravu, aby se neopakovala věc, kdy se volební obvody rozdělí tak, že se do zastupitelstva dostane méně subjektů. A že se to událo už několikrát v historii a všechny zejména štve ta situace z roku 2010, je nasnadě.

Pokud však se mnou souhlasíte v tom, že stěžejní na tom je právě to, co jsem teď řekl, tedy aby Praha v budoucnu byla volena v jednom obvodě - a já si myslím, že po tom roce 2010, kdy se to kyvadlo významně nachýlilo, protože to byla opravdu bravurní manipulace s volebními obvody, bravurní manipulace! - tak si myslím, že teď většina lidí v Praze, myslím, že většina tady z vás, si myslí: ano, to bylo špatně, my tam už zkusíme zajistit do budoucna jeden jediný volební obvod. A já předpokládám, a možná naivně, že to byl ten hlavní důvod, proč tento návrh zákona vznikl - tak pak vám ale na rovinu říkám, že se to dá udělat mnohem lehčím způsobem, mnohem obyčejnějším způsobem, a ten návrh zákona už zde do Poslanecké sněmovny putuje, a je to ten zákon, který byl zmíněn, to znamená, je to zákon pocházející ze Zastupitelstva hlavního města Prahy, které velmi jednoduše v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí říká "zastavíme možnost dělení volebních obvodů v Praze". Takže se v jiném zákoně objeví jedna jediná věta, a už ten zákon je zastupitelstvem odsouhlasen a je tady v Poslanecké sněmovně, která do budoucna ten jeden jediný podstatný důvod, kvůli kterému tady dnes všichni trávíme čas, vyřeší jednou jedinou větou, a už nikdy, už nikdy potom nebude Praha v rámci voleb dělena na více volebních obvodů.

Myslím si, že i pokud jste měli čas si to podrobně pročíst, myslím si, že i pokud jste zrovna v těch osmdesáti - což je můj tip -, kteří ten zákon berou jako že ho někdo z našeho klubu odsouhlasil, nebo je dokonce z jiné strany atd., tak tomuto si myslím, že musíme všichni rozumět.

Dodám poslední věc, a to je - prosím vás, Praha má jednu nevýhodu proti všem statutárním městům v České republice. Praha má zákonem dány své městské části. Kdokoli tady z nás někdy působil v zastupitelstvu některého ze statutárních měst, které se rozhodlo rozdělit si svou vlastní obec, své statutární město na menší celky, na menší části, tak ví, o čem mluvím, protože souboj mezi hlavním, tedy nějakým ústředním orgánem, a orgánem, který je v těchto malých městských částech, je většinou jaksi proti prospěchu věci. Hlavní město Praha má městské části ze zákona a nemůže si změnit jejich počet. V hlavním městě Praze je 57 městských částí, centrální Praha 31 tis. obyvatel, Praha 1, Praha 4 - 140 tis. obyvatel a pak nějaké Praha Benice, Praha Kralovice - 150 obyvatel. Tyto městské části dýchají s městem. Má-li Praha více peněz, mají městské části více peněz. Má-li Praha méně peněz, mají městské části méně peněz. Rozhoduje-li se o výstavbě nějaké významné infrastrukturní stavby, je to projednáváno se všemi městskými částmi.

Je absolutně nepředstavitelné - je absolutně nepředstavitelné! - že budou probíhat volby zvlášť do zákonem daných městských částí, které nemůžeme nijak omezit, zrušit, prostě tam jsou a vždycky budou, a do entity tak propojené s těmito městskými částmi, jako je Magistrát a Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Prosím kohokoliv, kdo má jakýkoliv kontakt na nějakého známého v Praze, někoho, kdo působil ať je to magistrát, městská část, ať už v politice, anebo jako úředník, tak ať se ho zeptá, že toto rozdělení je tak proti zdravému rozumu, že si vůbec neumím představit, jak bude hlavní město Praha fungovat poté, co se rozdělí volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy od voleb do zastupitelstev do městských částí.

Takže dámy a pánové, já vás moc prosím, abyste i přes to, kolik máte málo času, a jsem si toho vědom, naprosto vám rozumím, tak se přece jenom i vy, kteří jste to dosud brali způsobem "ano, František to domluvil, tři na to kývli, je to stanovisko klubu, vedlejší politická strana to po nás chce, nechceme do toho moc rýpat", abyste přece jenom zvážili zdravý rozum a vložili jej do tohoto rozhodování, protože tady se pod věty typu "nejedná se o velkou změnu" jedná pro hlavní město Prahu o naprosto zásadní změnu, která do budoucna může obrovsky ovlivnit fungování hlavního města Prahy jako celku.

A připomínám, prosím, obecně danou věc: cokoli se stane špatného v Praze, a myslím si, že to volební období 2006 až 2010 o tom dostatečně dobře vypovídá, má následně strašné důsledky v celé České republice.

Takže já všechny prosím, aby se podrobněji seznámili s návrhem, který je tady předkládán, a zvážili tyto argumenty. Děkuji moc. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu primátorovi hlavního města Prahy. Ještě než přikročíme k dalším přihlášeným, prvním je poslanec Marek Benda, tak tu mám omluvu pana ministra Babiše dnes od 16 hodin z pracovních důvodů, dále pan poslanec Robin Böhnisch taktéž omluvenka z pracovních důvodů.

Poprosím pana poslance Marka Bendu. Pardon, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, já bych chtěl požádat o desetiminutovou přestávku na poradu klubu KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Přerušuji jednání z důvodu přestávky poslaneckého klubu KDU-ČSL. Sejdeme se tady v 16.20 hodin. Děkuji.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP