(Jednání pokračovalo v 18.05 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, zaujměte prosím vaše místa, abychom mohli pokračovat v jednání.

Ještě předtím přečtu omluvy z dnešního jednání. Od 18 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Čihák, z jednání Sněmovny mezi 18.30 až do 23.00 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Lobkowicz, z pracovních důvodů se omlouvá z dnešní schůze od 19.15 pan ministr Daniel Herman a mezi 19.00 a 23.45 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Leoš Heger. (Dlouhá odmlka. V sále je rušno.)

Dámy a pánové, dříve než budeme pokračovat v jednání, chci vám poděkovat za pochopení a chci se omluvit a dát za pravdu panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Ploc neměl dostat prostor, nemůže v takovémto časovém odstupu zpochybňovat hlasování, může načíst do stenozáznamu to, že hlasoval jinak, než ukázalo hlasovací zařízení. Já se ho táži, zda chce takto učinit.

 

Poslanec Pavel Ploc: Paní předsedající, děkuji za slovo. Kdybyste mě pozorně poslouchala, tak já jsem nezpochybnil hlasování, ale jenom pro stejnozáznam, když jsem hlasoval ano, a na sjetině jsem měl křížek. Zdůrazňoval jsem, že nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tak se omlouvám, v tom případě jsme špatně rozuměli.

Prosím pana poslance Kalouska, který se hlásí o slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jen pro pořádek vám a celé Poslanecké sněmovně: Zákon o jednacím řádu ani žádná zvyklost - i tu bych ctil - ani zákon ani zvyklost vás neopravňuje vyhlásit čtvrthodinovou přestávku jen proto, že se v tu chvíli cítíte zmatená. Naopak, zákon jasně říká, že v okamžiku, kdy vypnete hlasovací zařízení a vstanete ze své židle, schůze končí. Což jste učinila.

Říkám to Poslanecké sněmovně pouze pro pořádek. Já na tom netrvám. Já bych rád, kdybychom pokračovali v práci, ale vy jste svou vlastní neinformovaností a nekompetencí de iure schůzi ukončila. A kdokoli z nás tady tuto námitku vznese, tak bude relevantní. My nemáme žádné právo pokračovat, jenom že bychom se shodli na tom, že jsme to neviděli a že budeme pokračovat a budeme pracovat.

Jen chci podotknout, paní místopředsedkyně, že možná na první schůzi by se tohle dalo tolerovat, ale jestli ani po čtyřech měsících ve své funkci nejste schopna schůzi řídit a nejste schopna zvládnout elementární axiomy z jednacího řádu, opravdu se zamyslete nad tím, jestli nechcete přijmout moji nabídku. Myslím si, že čestná předsedkyně bez povinnosti řídit schůzi by bylo fajn a že bychom vám všichni fandili v té reprezentaci, kdybyste nám slíbila, že už nás nebudete řídit. (Smích v sále.) Protože jinak bychom těžko uměli pochopit, že - viz ANO - víte jak na to a že bude líp. My bychom chtěli docela normálně pracovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poznámkou... Obávám se ale, že není v tuto chvíli k čemu, pane poslanče, protože jsme neotevřeli žádný bod.

 

Budeme pokračovat v našem jednání, což je bod

90.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013
/sněmovní tisk 101/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zdravotnictví pan Svatopluk Němeček. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná dne 4. dubna 2013, dále jen rámcová smlouva.

Tato rámcová smlouva je první mezinárodní smlouvou umožňující přeshraniční zásahy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, kterou Česká republika sjednala. Dosud je přeshraniční spolupráce, která zahrnuje i zdravotnickou záchrannou službu jako součást integrovaného záchranného systému České republiky, upravena pouze pro případ pomoci při katastrofách a mimořádných událostech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP