(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

A nyní budeme hlasovat o návrzích pana poslance Václava Klučky. Myslím, že to je blok smluv, můžeme tedy hlasovat jedním hlasováním. Doufám, že nikdo nemá výhradu. Budeme přeřazovat body 30, 31, 42, 43 a 44 na úterý 17. 5. po 17. hodině.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 83 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Václava Klučky. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 150 pro 116, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Rozhodli jsme tedy o změně jednotlivých bodů schůze a budeme se zabývat programem dnešního jednání, tak jak byl nyní upraven. Pevně zařazený bod číslo jedna dnešního dopoledne je bod číslo

87.
Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice

Prosím pana předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby se ujal slova. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl poděkovat panu poslanci Kováčikovi za zařazení, resp. předložení návrhu na zařazení tohoto bodu na jednání schůze Poslanecké sněmovny, protože jsem přesvědčen o tom, že nezaměstnanost je na rozdíl od celé řady virtuálních problémů, o kterých se v České republice diskutuje ve veřejném prostoru, problém, který je skutečný. Problém, který je mrazivě skutečný.

Vystupoval jsem zde k tématu nezaměstnanosti již v únoru na 6. schůzi Poslanecké sněmovny. Při té příležitosti jsem tehdy popsal stav státní správy, jak jsme se jí s nástupem vlády začali ujímat - rozvrácené Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozbité informační systémy a rozbité struktury úřadů práce. Zmiňoval jsem také při svém minulém vystoupení chybnou snahu zejména Nečasovy vlády, která v ekonomické politice tlačila pouze na snižování deficitu veřejných financí, zcela ale ignorovala stimulaci ekonomiky, a tedy i hospodářský růst a zaměstnanost.

S tím souvisí také situace, ve které jsme nalezli i další ministerstva. Kromě Ministerstva práce a sociálních věcí je evidentní problém také například v Ministerstvu dopravy, kde došlo k zastavení téměř jakékoliv nové investiční výstavby v naší zemi, byla zastavena v minulosti dokonce i příprava staveb a fakticky se také zastavil výkup pozemků. Postrádáme tedy právě tyto kroky, které by nám nyní, když se změnila vláda, umožnily veřejnými investicemi začít ekonomiku znovu stimulovat. Je evidentní, že než se podaří vládě, aby byla schopna použít finanční prostředky na podporu hospodářského růstu zejména v oblasti dopravních investic a investic do infrastruktury, musí se nejprve zlepšit vůbec základní schopnost státu v naší zemi cokoli postavit.

Stav, ve kterém jsme zemi přebrali, jsem tedy popisoval před třemi měsíci. Mé vystoupení jistě můžete dohledat a výsledky auditů na jednotlivých ministerstvech se také již postupně objevují. V rámci této schůze mi proto dovolte, abych předložil informaci o aktuální nezaměstnanosti v České republice.

I když zejména v rámci náběhu sezónních prací došlo k určitým mírným zlepšením, tato situace je i nadále alarmující. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání, tedy jenom těch lidí, které máme v evidencích, což zdaleka nejsou všichni lidé, kteří by na trhu práce mohli být, je 608 315 osob. To je zhruba tolik, kolik má obyvatel Jihočeský, Olomoucký nebo Zlínský kraj.

Jsem přesvědčen o tom, že v prvních měsících nástupu vlády se již začaly pozitivně projevovat některé kroky, se kterými jsme do vlády a na ministerstva přišli. Na prvním místě chci zdůraznit rychlou obnovu činnosti a funkčnosti úřadů práce. Úřad práce České republiky evidoval k 31. březnu 2014 celkem 40 808 volných pracovních míst. Počet těchto pracovních míst byl o 2 500 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 945 míst vyšší než v březnu roku 2013. Na jedno volné pracovní místo ale i přes toto zlepšení připadalo v průměru téměř 15 uchazečů. K tomu dojdu při informaci o celkovém počtu nezaměstnaných u nás.

To, že úřady práce postupně začínají plnit svoji roli, ukazuje i to, že už v březnu bylo celkem 5 737 uchazečů o zaměstnání umístěno prostřednictvím úřadů práce České republiky. To je počet lidí, který je o 3 935 osob vyšší než v únoru a je to o více než 3 tisíce osob více než v březnu předcházejícího roku.

Změna nastala také v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Oproti lednu 2014 bylo v březnu podpořeno přibližně o 7 % více osob formou některého z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti státu. Celkem bylo v březnu podpořeno nástroji aktivní politiky zaměstnanosti státu více než 43 tisíc lidí.

Další významný nárůst, a to o 40 % oproti začátku roku 2014, zaznamenaly rekvalifikační kursy coby součást aktivní politiky zaměstnanosti. Rekvalifikacemi prošlo v březnu přes 12 tisíc lidí. Nejvyšší nárůst zaznamenala oblast podpory z regionálního individuálního projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let, kde bylo k 31. březnu letošního roku zapojeno 2 600 uchazečů, což je zhruba o 88 % více oproti měsíci lednu letošního roku. Tento program je tím programem, který pomáhá umístit na trhu práce mimo jiné mladé absolventy učňovských oborů a škol zaměřených na různé služby, jako je gastronomie, hotelnictví nebo obchod.

Toto postupné zlepšení v rámci aktivní politiky zaměstnanosti vychází z jasné změny politického zadání, které přišlo s nástupem nové vlády a nového vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato změna politického zadání směrem k maximálnímu využití všech aktivních nástrojů státní politiky zaměstnanosti je přímým důsledkem nástupu nové vlády a změny politiky v naší zemi. Pevně věřím, že čísla, která se budou týkat vývoje nezaměstnanosti za měsíc duben, která budou zveřejněna pozítří, ukážou, že nadále pokračuje mírný pozitivní trend o tom, že vláda prostřednictvím úřadů práce je schopna nabízet více uchazečům o práci aktivní nástroje, které směřují k tomu, aby se opět měli možnost vrátit na trh práce.

Pokud jde o doplňující informace, které se týkají nezaměstnanosti, celkový počet uchazečů o zaměstnání v březnu 2014 poklesl proti předcházejícímu měsíci o 2,7 %. Oproti lednu letošního roku jde o pokles nezaměstnaných zhruba o 3 %. Stále jsou to ale čísla, která jsou nepřijatelně vysoká. Stačí si navíc uvědomit, kolik dalších lidí není na pracovním trhu, protože například protahují své vysokoškolské studium nebo odcházejí do předčasného důchodu.

Problémem zůstává vysoká regionální nezaměstnanost a velké rozdíly mezi jednotlivými regiony. Nejnižší nezaměstnanost přetrvává tradičně v Praze, v Mladé Boleslavi a na Plzeňsku, trvale nejvyšší zůstává nezaměstnanost v severních Čechách a na severní Moravě. V okrese Bruntál je to 14,5 %, v Mostě 13,7 %, v Jeseníku více než 13 %, v Ústí nad Labem také více než 13 % a v Karviné necelých 13 % nezaměstnaných. Pro oba tyto regiony vláda potvrdila pokračování fungování zvláštního vládního zmocněnce, který má na starosti koordinaci a přípravu projektů, které by mohly napomoci zvýšení zaměstnanosti v regionu Moravskoslezského a Ústeckého kraje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP