(9.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A poslední poznámka k evropským fondům, zkušenost, kterou prožíváme teď. Máme v zásadě letošní rok a příští rok na to, abychom v rámci pravidla N+2 dočerpali fondy. Je zřejmé, že v těch resortech, v těch operačních programech, kde došlo k fatálnímu zpoždění na začátku, už se zpoždění na konci buď nedožene, nebo se dohání velmi obtížně. A pokud se podíváme na operační programy, kde je největší problém, a je to operační program Životní prostředí, je to operační program Věda a vývoj pro inovace, tak je evidentní, že ty chyby se staly na začátku, že tempo čerpání nebylo nastaveno na začátku dobře, a teď nás to po pěti letech velmi krutě dohnalo jako celou Českou republiku.

Já teď nechci mluvit o tom, kdo byl v té době ministr, ale chci mluvit o tom, že je strašně důležité, abychom nenabrali zpoždění hned na začátku. Můžeme se poučit a můžeme reagovat racionálně. Proto vás chci ujistit, že vláda postupuje tak, abychom neztráceli čas.

Schválili jsme na jednání vlády Dohodu o partnerství, která byla postoupena Evropské komisi, aby k ní předložila připomínky. Do konce června budou na úrovni vlády projednány a schváleny všechny klíčové operační programy tak, abychom je poslali včas Evropské komisi k projednání a připomínkám. A já pevně věřím, že v aktivní komunikaci s Evropskou komisí do konce letošního roku dosáhneme jak schválení Dohody o partnerství, tak i schválení drtivé většiny operačních programů, na základě kterých by Česká republika měla začít čerpat finanční prostředky ideálně na přelomu roku 2014 a roku 2015, naprosto nezbytně už během roku 2015. Je to klíčové proto, abychom nepřišli o peníze a nepřišli o pracovní místa, abychom čerpání jednotlivých operačních programů rozjeli nejpozději v první polovině roku 2015. Pokud teď nabereme zpoždění, tak v roce 2020 se může Česká republika dostat do kritické situace. I toto je aktuální priorita vlády a i tato otázka velmi úzce souvisí s aktivní politikou zaměstnanosti a s možností podpořit z úrovně vlády vytváření nových pracovních příležitostí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, tolik má informace k tomuto bodu, který Poslanecká sněmovna zařadila na svůj program. Děkuji. (Potlesk členů ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Ještě než zahájím rozpravu, dovolte mi, abych konstatoval některé organizační věci. Pan poslanec Radim Fiala má náhradní kartu číslo 2. A další z omluvených: do 10 hodin se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal z pracovních důvodů a od 9 do 11.30 hodin pan poslanec Michal Kučera z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan ministr Svatopluk Němeček z pracovních důvodů z dnešního jednacího dne.

Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu a jako první se do ní přihlásil pan poslanec Pavel Kováčik. Pane poslanče, upozorňuji vás, že budete pověřen zpravodajskou zprávou k této věci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já to vím. Děkuji pěkně za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, vážená vládo, přeji vám hezký dobrý den.

Já bych rád poděkoval panu předsedovi vlády Sobotkovi, že reagoval s tak podrobnou zprávou o dosavadním stavu, o tom, jak vývoj nezaměstnanosti v České republice v posledních měsících probíhá. Tu a tam v té zprávě jsem zaznamenal i to, že vláda má dobré úmysly stav napravit.

Je to téma, které, řekl bych, je jedno z trvale nejdůležitějších témat pro celou politickou scénu, protože dle našeho soudu stát je tady ne pouze, mimo jiné, ale řekl bych zejména pro to, aby svým občanům vytvářel podmínky pro to, aby zde mohli důstojně žít, pro to, aby zde mohli důstojně bydlet, pro to, aby zde mohli důstojně najít pomoc v případě zdravotních nebo sociálních potíží.

Jednou z prvních a rozhodujících úloh státu je starat se o to - a říkám to s plným vědomím a podtrhuji to slovo starat se -, aby občané České republiky mohli najít práci. Mohli najít práci! Ti, co pracovat chtějí, aby neměli pocit frustrace, že navzdory tomu, že jsou plně vybaveni kvalifikací, že jsou plně vybaveni silami, že jsou mladí, na vrcholu sil, nebo řekněme v poslední fázi aktivního pracovního života, že mohou tu svoji kvalifikaci, sílu, zkušenost uplatnit na tom takzvaném trhu práce. Nelze je nechávat volnému vývoji, jak to dopadne, protože trh vše vyřeší. To se ukázalo, že není pravda. Že trh v tomto případě, jako ostatně ve většině jiných případů, nevyřešil vůbec nic, protože žádný volný trh tady neexistuje. Je svázán různými zákonitostmi nebo různými přístupy. A nechávat zaměstnanost, pracovní místa na volném působení trhu je, skoro bych řekl, zločinné. Ano, stát má svým občanům práci nikoli brát, ale má práci přinejmenším organizovat, aby mohli občané České republiky svoje uplatnění najít a důstojně se živit a nebýt závislí například na dávkách.

Rád bych, aby toto téma nezapadalo. Ostatně když jsme sem přišli na předminulé schůzi s tímto tématem poprvé, tak jsme slíbili, že se mu budeme věnovat na každé schůzi Poslanecké sněmovny. Rád bych, aby tomu tak zůstalo i nadále, pokud nedojde k významnému poklesu, pokud to téma nebude přebito jinými, důležitějšími tématy. A já nevidím nějaká moc důležitější témata než právě zaměstnanost a práce. Vidím, že to bude dlouhodobě rozhodujícím tématem, nebo by to mělo být alespoň dlouhodobě rozhodujícím tématem, našeho jednání na každé schůzi Poslanecké sněmovny. Měli bychom mít, řekněme, určitý přehled o tom, jaké kroky vláda činí nebo připravuje, hodlá činit pro to, aby se ten kritický stav ve vývoji nezaměstnanosti zvrátil.

V posledních týdnech, možná měsících, a teď nevím, jestli je to realita, nebo jestli je to jenom proto, že je před nějakými volbami, se množí zprávy o konci recese, o oživení, o tom, že se dokonce očekává růst. Já nejsem ekonom ani národohospodář, neumím posoudit validitu těchto údajů. Ale jestliže oživení, jestliže růst, jestliže konec krize není provázen snižováním nezaměstnanosti, můžeme občanům vykládat něco o světlých zítřcích a světýlkách v tunelu, ale pokud bude nezaměstnanost na takto hrozivých číslech, tak pro občany žádná krize nekončí. Pro ty občany krize pokračuje. A přece jenom se zdražuje, ať už nájemné, ať už voda, ať už cokoliv jiného, každá životní potřeba. Oni s tím, co mají k dispozici, pokud jsou bez práce, pořídí čím dál tím méně. Jejich životní úroveň se propadá a jejich perspektiva se ještě více zatemňuje. Tedy pokud bude to oživení skutečné, bude teprve doprovázeno také snížením počtu nezaměstnaných. Bude více lidí, kteří budou mít perspektivu, že přece jenom ještě nejsou úplně určeni do starého železa.

Já bych rád navrhl usnesení a požádal vás o jeho podporu, tak aby se téma řešení nezaměstnanosti úplně neztratilo z našeho zorného úhlu. Samozřejmě že byla předložena informace kvalitní. Domnívám se, že bychom jako Poslanecká sněmovna měli vzít tuto informaci na vědomí, čili první část římská jedna toho mého návrhu usnesení je:

I. Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci předsedy vlády Bohuslava Sobotky o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice.

II. 1. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby co nejdříve přijala a prováděla ucelený soubor kroků, které by vedly ke snížení nezaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst.

2. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby na každé další schůzi Poslanecké sněmovny poskytla informaci o postupu a výsledcích realizace těchto opatření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP