(9.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Chci požádat, abychom společně i té nejširší veřejnosti dali najevo, že toto téma je v tom rozhodujícím zorném úhlu politiků, alespoň těch z Poslanecké sněmovny, alespoň těch z vlády České republiky, bez rozdílu, jestli jde o opoziční, nebo koaliční politiky, protože i to, že budeme dávat signály do veřejnosti, že to, co pálí občany, zajímá a pálí také nás, tak bude pozitivní zprávou pro stav české politiky. Nemusíme jenom říkat, že makáme, můžeme také v tomto směru zamakat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu KSČM a žádám, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní k samotné rozpravě. Nejdříve je s faktickou poznámkou přihlášen pan předseda vlády. Hned mu udělím slovo. Pane předsedo, malinký moment. Pak je tam jedna faktická poznámka a pak jsou řádně přihlášeni s přednostním právem paní ministryně Michaela Tominová a pan předseda Fiala a poté řádně přihlášení pan kolega Beznoska a pan kolega Laudát s tím, že přednost před panem kolegou Beznoskou má písemná přihláška pana poslance Laudáta.

Pane předsedo vlády, máte slovo. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Jenom skutečně velmi stručně. Když jsem poslouchal pana předsedu Kováčika, tak jsem si uvědomil, že jsem ještě ve svém vystoupení zapomněl dvě důležité informace, které se týkají možné součinnosti mezi vládou a parlamentem při řešení otázky nezaměstnanosti.

Za prvé. V Poslanecké sněmovně už je vládní novela, kterou se navrhuje zvýšit výkupní ceny za pozemky pod silničními stavbami. Tohle je důležité opatření, které může prakticky pomoci rozmrazit přípravu nových dopravních staveb v České republice. Já vím, že je svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kde by tento návrh zákona měl být projednáván. Opět bych chtěl požádat o podporu tohoto návrhu vlády, protože to je přesně ten konkrétní krok, který se může projevit už potom reálnými výsledky z hlediska investic státu do dopravní infrastruktury. A to vytváří pracovní místa za prvé v situaci, kdy stavba probíhá, ale zejména to vytváří pracovní místa u investorů, kteří do těchto regionů přijdou v okamžiku, kdy tam konečně dopravní spojení bude. A já chci zmínit R49, kterou třeba potřebujeme spojit s holešovskou průmyslovou zónou.

Druhé důležité opatření. Já jsem požádal ministryni pro místní rozvoj, aby připravila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, tzv. malou novelu, která by měla odstranit bariéry, pokud jde o rychlost čerpání finančních prostředků. Čili i tohle bude novela, která přijde do Poslanecké sněmovny. Chtěl bych požádat o její podporu, protože pokud ten zákon znovelizujeme, tak opět nám to umožní efektivněji a rychleji realizovat veřejné investice v České republice, což opět podpoří hospodářský růst a vytváření nových pracovních míst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vozka. Poté paní ministryně práce a sociálních věcí. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, velmi vítám zprávu pana předsedy vlády a ztotožňuji se s návrhem pana poslance Kováčika, protože nezaměstnanost je opravdu velký celospolečenský problém. Protože můj mandát vznikl v Ústeckém kraji, tak samozřejmě postrádám určité náznaky hodnocení a přístupu k této problematice v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, tak jak už velí předchozí usnesení vlády vládě se touto problematiko zabývat. Proto bych doporučil, aby vláda zrekapitulovala plnění tohoto usnesení, a současně bych navrhl, aby se vláda přišla na místo, konkrétně na Mostecko, seznámit s názory starostů a přijala pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Mostecka k řešení komplexní problematiky nezaměstnanosti na místě. Není to jenom nezaměstnanost, ale je to problém sociální turistiky a dalších problémů, které si myslím, že je potřeba řešit průřezově i za pomoci Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vozkovi i za dodržení času. Nyní s přednostním právem paní ministryně práce a sociálních věcí Marksová-Tominová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení členové a členky vlády, poslankyně a poslanci. Já jsem chtěla ujistit pana předsedu, že z mého zorného pole problematika nezaměstnanosti nepochybně nezmizí.

Jinak naše ministerstvo má tradičně nástroje tzv. aktivní politiky zaměstnanosti, o kterých se tady zmiňoval už pan premiér. Já bych možná jenom zopakovala, že tyto nástroje pomáhají určitým skupinám, které jsou znevýhodněny na trhu práce, ale počítají se do nich i dlouhodobě nezaměstnaní, počítají se tam lidé nad 50 let nebo naopak mladí do 30 let, matky po rodičovské dovolené a ještě některé další skupiny. Ta podpora spočívá buď v tom, že se zaměstnavateli na tvorbu nového pracovního místa dá příspěvek na mzdu, nebo se dá lidem, kteří se rozhodnou být samostatně výdělečně činní, příspěvek na zahájení tohoto podnikání, případně - klasika - jsou ti lidé rekvalifikováni. My tyto nástroje běžně používáme a používáme je čím dál tím intenzivněji a těch programů je celá řada. Ty vám tady nebudu vyjmenovávat. Pokud byste chtěli, jsou samozřejmě k dispozici.

To, co ale chci říci, co nám chybí a co tady vlastně zmínil předřečník, je, že nám chybí vyhodnocení opravdové efektivity těch nástrojů, zejména v oblastech, říkejme tomu mikroregiony, protože to nikdy není celý kraj, kde je nezaměstnanost nejvyšší, a to je to, o čem jsme minulý týden zrovna na ministerstvu měli poradu, že musíme se za prvé podívat, jak na tom jsme, jak ty nástroje tam, kde jsou nejvíce potřeba, jsou skutečně využívány, jak jsou efektivní. Zároveň jestli jsme schopni - protože peněz v tom celém balíku na aktivní politiku zaměstnanosti je dostatek, ale my v tuto chvíli úplně nevíme, zda ty zdecimované úřady práce ve všech těch oblastech jsou schopny je vlastně zadministrovat. Na to se také bohužel teprve musíme podívat, jakkoliv to zní absurdně, že tyto údaje na ministerstvu nejsou.

To, že údaje na ministerstvu nejsou, souvisí taktéž se zmatkem, to je ještě poměrně slušné slovo, v informačních systémech, protože postaru ty informační systémy byly schopny tyto věci vyhodnocovat. Koho podporujeme přesně, co se děje s těmi příspěvky, jak dlouho atd. My to prostě v současné době nemáme, protože ten informační systém byl zničen. A až toto vyhodnotíme, tak se právě chceme, to, co je nové, tak se chceme speciálně na tyto oblasti zaměřit, protože nám zákon dává možnost vymyslet i nové, velmi regionálně specifické programy, což znamená, že třeba v nějaké oblasti, kde je vysoká nezaměstnanost, ale jsou tam malé vesnice, kde třeba chybí sociální služby, tak se dá udělat speciální program na podporu na rekvalifikaci pečovatelek, nebo se dají udělat další věci, jak říkám, regionálně specifické.

Další oblast, která nás čeká, o které teď jednáme, je, aby státní firmy maximálně využívaly tam, kde to jen trochu jde, nezaměstnané, aby spolupracovaly s úřady práce, a ne aby si braly na ty nejrůznější sezónní práce lidi přes agentury, kteří třeba ani nejsou občany České republiky.

Další zajímavá oblast, která s tím souvisí, je takový projekt, kterému se říká "zodpovědné zadávání veřejných zakázek", který vlastně umožňuje veřejným institucím a státním firmám, aby v rámci toho, když zadávají nějakou veřejnou zakázku, široké spektrum, aby nějakým způsobem zohlednily místní podmínky. Dá se tam dát třeba podmínka, že firma, která vyhraje, musí z deseti procent použít dlouhodobě nezaměstnané, atd. To chceme také prosazovat ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Už víme, že je to možné, je nějaké stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž, že to není průšvih, ale spíš je teď potřeba naučit veřejné instituce tohle využívat, aby se nebály. To je teď příští úkol. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP