(9.50 hodin)
(pokračuje Marksová)

Ještě jsem chtěla říci také k té fyzické návštěvě těch nejproblematičtějších oblastí, že s tím počítáme. Pan premiér tady zmínil, že jedeme jako tři ministři na Šluknovsko v pondělí. Já jsem si včera domlouvala s radními z Chomutova, že pojedu do Chomutova, a říkala jsem jim, že vlastně tyhle návštěvy, zejména těch dvou regionů, Ústeckého a Moravskoslezského, jsou pro mě priorita, abychom tam ty věci nějak řešili na místě. A co se týče sociálního paktu, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje i Moravskoslezského, s těmi už jsem navázala spolupráci, která určitě bude pokračovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí za její vystoupení. Ještě než budou další přihlášení, konstatuji omluvu od 10 do 12 hodin z pracovních důvodů pana poslance Davida Kasala a paní místopředsedkyně Jermanové od 10 hodin na dopolední jednání z pracovních důvodů.

Nyní s přednostním právem pan předseda ODS Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já samozřejmě souhlasím s tím, že otázka řešení nezaměstnanosti je a má být jednou z klíčových priorit vlády, a to zvlášť v době, kdy nezaměstnanost v České republice dosahuje rekordních čísel. Já jsem ale velmi bedlivě poslouchal slova pana premiéra a mě jeho vystoupení místo toho, abych slyšel nějaký program, jak vláda skutečně bude nezaměstnanost řešit, tak mi to připadalo, že si dělá alibi, protože v době, kdy byla u moci Nečasova vláda, kterou zmínil, tak nezaměstnanost v České republice byla v mezinárodním srovnání na velmi dobrých číslech. Byli jsme na sedmém místě v Evropě, pokud jde o nízkou nezaměstnanost, a dnes se samozřejmě dostáváme do situace, kdy dosahujeme naopak v historii České republiky rekordních čísel. A pan premiér zde nenabídl žádná řešení, jenom nám vysvětlil, že je spousta kostlivců, se kterými si musíme nějak poradit, stejně jako se obávám, že nám naznačil, že tato vláda nedokáže dobře připravit operační programy tak, abychom včas začali čerpat evropské prostředky. Tak to mě, pane premiére, opravdu zneklidnilo.

Ale já jsem chtěl říct k vašemu vystoupení dvě krátké konkrétní poznámky. Za prvé, člověk by si - pokud jste poslouchali pana premiéra tak jako já - mohl klást otázku, jak souvisí zákon o státní službě s řešením nezaměstnanosti. A ta odpověď je samozřejmě jasná, ale je jiná, než jakou podal pan premiér a která se týká čerpání evropských prostředků. Ta odpověď je jasná, když se podíváme na některá čísla. Za sto dnů vašeho vládnutí jste na jednotlivých ministerstvech vyměnili 500 kvalitních úředníků a za ty jste dosadili 700 lidí, kteří jsou přátelé vaší strany, pracují ve vašich firmách, nebo jsou dokonce vaši rodinní příslušníci. No tak tady hned máme 200 pracovních míst, která je potřeba ochránit. Ale obávám se, že tato pracovní místa vytváříte ve špatné části našeho státu. Že vytváříte pracovní místa, která nepomohou snížit celkovou nezaměstnanost a nezlepší výkon státní správy.

A druhá poznámka. Je obecně známo, že proti nezaměstnanosti se bojuje tím, že se snižuje cena práce a motivují se zaměstnavatelé k tomu, aby pracovní místa vytvářeli. Ale co děláte vy? Zvyšujete minimální mzdu a slibujete, že v dalších letech ještě minimální mzdu navýšíte. Tím jenom dosáhnete toho, že ohrozíte ty, kteří jsou nezaměstnaností už tak nejvýše ohroženi, to znamená nízkopříjmové skupiny a lidi, kteří mají nízkou kvalifikaci.

Takže vaše recepty na snížení nezaměstnanosti ke snížení nezaměstnanosti vést nemohou a obávám se, že všechno to, co zde plánujete, je vlastně jenom bezradnost před tím, jak problém nezaměstnanosti řešit, a vytváření si alibi tím, že vytahujete nějaké kostlivce, kteří fakticky ani neexistují.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Nyní dvě faktické poznámky - předsedy vlády a zpravodaje. Takže pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane místopředsedo, já se omlouvám za už druhou faktickou, ale sleduji rozpravu a poslouchám, co řečníci říkají. Tyto dva dokumenty - jeden je z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, druhý je z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, ten první se jmenuje Opatření Ministerstva průmyslu na podporu hospodářského růstu a Opatření MPSV Aktivní politika zaměstnanosti - jsou dva dokumenty nové vlády, které byly předloženy do Rady hospodářské a sociální dohody a získaly podporu jak zástupců zaměstnavatelů, tak zástupců odborů a tripartita je schválila. Čili jsou to dva dokumenty nové vlády, budou projednány v krátkém čase ve vládě a zahrnují naprosto konkrétní výčet opatření, která už realizujeme ve smyslu podpory nových pracovních míst.

Já bych si pouze dovolil polemizovat s tím, co tady říkal pan předseda Fiala, pokud jde o vytváření nových pracovních míst. Skutečně zákon o státní službě není tím nástrojem, jak vytvořit nová pracovní místa, ani pro lidi spřízněné s novou vládou. Dovolil bych si polemizovat s tím, že ti, co odcházejí, byli odborníci, že to byli lidé na svých místech. Já si to skutečně nemyslím. Řada těch lidí, kteří odcházejí, má problémy. Mají problémy s minulými veřejnými zakázkami, mají problémy s činností, kterou už třeba vyšetřuje policie, nebo třeba mají problémy s kauzami, jako bylo třeba Promopro, kdy teď Úřad vlády dostal pokutu přes půl miliardy korun za kauzu Promopro, která se odehrála před pěti lety. Já doufám, že ani pan předseda Fiala nechce, abychom lidi, kteří za tyto věci odpovídali, nadále drželi ve státních službách a dále je pro stát zaměstnávali. To si myslím, že je věc, kterou nová vláda musí změnit, a lidé, kteří nesou odpovědnost za chyby v čerpání prostředků z Evropské unie, chyby v dotační politice, tak ve státní správě dál pokračovat nemohou.

A poslední poznámka, která se týká minimální mzdy. Víte, ta je dneska 8 500 korun hrubého. Jaká je to motivace pro člověka, který pracuje plnou pracovní dobu a dostane 8 500 hrubého? Jaký je rozdíl mezi jeho životní úrovní a životní úrovní člověka, který pobírá sociální dávky a nepracuje? To je to strašně nemorální, co v naší společnosti existuje, ten hrozný rozdíl mezi minimálním pracovním příjmem a tím, co člověk získává, pokud nepracuje a dostává pouze podporu od státu nebo od obce. A ten rozdíl se musí zvýšit, aby tady byla motivace pracovat, a nezvýšíme to jinak než tím, že budeme postupně zvyšovat minimální mzdu, a tím se postupně zvýší motivace pracovat. Já neříkám ze dne na den, samozřejmě, že to musí být velmi rozvážné, postupné, nesmí to ohrozit malé a střední firmy, ale podle mého názoru tím, že se sedm let minimální mzda nezvyšovala, tak se vytvořil určitý prostor, který teď můžeme vyplnit tím, že se minimální mzda postupně bude zvyšovat. Ale opět, i zvýšení minimální mzdy by měla projednat tripartita. Sedí tam zástupci zaměstnavatelů, sedí tam zástupci odborů a měli by mít plné právo se k tomu vyjádřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády a nyní mám dvě faktické poznámky - zpravodaje a potom pana poslance Beznosky a pana předsedy Fialy. Pan vicepremiér se hlásí s přednostním právem, nebo k faktické poznámce? Pane vicepremiére, k faktické poznámce, nebo s přednostním právem? S přednostním právem, dobře. Tak pane zpravodaji, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP