(10.00 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Jenom několik málo poznámek, protože ten zbytek si možná nechám na závěrečné slovo, dočkáme-li se jej dnes, protože v 11 hodin máme pevně zařazené body.

Zajisté nikdo nebude zpochybňovat onen 2000 let starý postulát o tom, že dělník jest hoden mzdy své. Nikoliv almužny, o té tam řeč není. Je tam řeč o mzdě. A nikdo nebude zpochybňovat také to, že za poctivou práci patří také náležitá spravedlivá odměna. Nikoliv almužna. A ona minimální mzda, která dnes je, a v řadě firem a v řadě institucí - více firem než institucí - řada lidí vykonává takové práce, které jsou minimální mzdou ohodnoceny, z pouhého nezbytí. Protože jim je třeba hloupé být na dávkách, které koneckonců pro ně a pro tu rodinu by znamenaly možná i lepší úroveň, neboť neprojedou cestovné do zaměstnání, nemusí příliš brzy vstávat a tak dál a tak dál. A on přesto jde a za tu minimální mzdu pracuje. Už jenom z toho důvodu by bylo dobře, aby se podstatnějším způsobem odlišila minimální mzda od oněch dávek. Abychom ocenili taky to, že ti lidé, kteří pracují, byť za málo, ale pracují, přinášejí něco společnosti, že si jich také společnost váží a oceňuje jejich, byť nekvalifikovanou, leč nutnou práci lépe než tím, že je postaví do role outsiderů. Byť možná chvilku pohodlné, ale to, promiňte, to je velmi, velmi přitažené za vlasy. Takže to je první poznámka o minimální mzdě.

Nemyslím si, že pasivním opatřením, to znamená stlačováním ceny práce dolů, pouhým tímto pasivním opatřením by pomohlo snížení nezaměstnanosti. Proto navrhuji -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, uplynul vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, hlásím se znovu, jakmile bude v pořadí faktická poznámka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní faktické poznámky pan poslanec Beznoska a pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jenom krátce zareaguji na projev pana premiéra.

Souhlasím, nezaměstnanost, více než 600 tis. nezaměstnaných, je obrovským problémem. Ale určitě ho nevyřešíme politickými prohlášeními a floskulemi, které tady zazněly. Chtěl bych se zeptat, konkrétně, protože byla to tato vládní koalice, která zvedla ruku pro státní rozpočet, ve kterém bylo na aktivní politiku zaměstnanosti o 1,5 mld. korun méně než v minulém roce. Bylo slibováno, že se rozjedou dotační tituly z programu Evropské unie, tak jsem se chtěl zeptat, jaké dotační tituly na jaké programy APZ budou zaměřeny a v jakých objemech. Protože jsme v květnu a já předpokládám, pokud vláda koná, tak že už v tomto má jasno. Pan premiér tady mával papírem. Papír samozřejmě unese všechno. Doufám, že na tom papíře jsou i faktické konkrétní věci.

Další dvě poznámečky. Poznámka k tomu, že rekvalifikací prošlo od ledna do března 14 tis. zaměstnanců, je strašně fajn, ale s tím tato vláda nemá nic společného. To jsou přece programy, které byly připraveny vládami minulými. Rovněž tak program odborné přípravy mladých, 2 600 lidí, to je výborné, souhlasím, jsem tomu rád, nicméně zase to není zásluha této vlády. Neslyšel jsem nic konkrétního, co by tato vláda v rámci APZ, tak často tady zmiňované, provedla. Takže doufám, že teď buďto paní ministryně, nebo pan premiér ještě se vrátí ke stupínku a zahrnou nás tady faktickými údaji o podpoře z programů EU, protože bylo slibováno 3,5 mld. korun. Sám jsem na to velmi zvědav.

Co se týče poznámky o minimální mzdě, nechám to určitě na kolegovi. Jinak chci říci tolik, že Česká republika si dlouhodobě v rámci nezaměstnanosti drží jednu z nejlepších pozic v rámci EU. Mezi pátým a sedmým místem osciluje naše pořadí a to prosím za situace, kdy v roce 2008 (upozornění na čas) začala ekonomická krize. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Petr Fiala také k faktické poznámce. A poté pan zpravodaj také faktickou poznámku. Pak s přednostním právem pan místopředseda vlády Andrej Babiš. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, moje faktická poznámka se týká samozřejmě faktické poznámky pana premiéra. Na začátku řeknu, že v jedné věci s ním překvapivě souhlasím, a to v tom, že práce se musí vyplácet a není dobré, když odměna za práci je nižší, než jsou případné sociální dávky. Ale co vy děláte a co vy plánujete dělat, to je to, že budete zvyšovat - a zvyšujete a máte to v programu - sociální dávky, ale současně, abyste to nějakým způsobem vyřešili, chcete zvyšovat minimální mzdu. A to je úplně cesta do pekel. Tohle přece není řešení nezaměstnanosti a není to ani náprava těch věcí, o kterých vy mluvíte. Naopak, minimální mzda je v tomto směru překážka pro to, aby se vytvářela nová pracovní místa. A jestli chcete docílit toho, aby se práce vyplácela, aby nebylo lepší nepracovat než pracovat, aby to nebylo pro občany výhodné, tak musíte jít jinou cestou a tou je zpřísnění sociálních dávek a poskytování sociálních dávek jenom těm, kteří opravdu nemohou, a ne těm, kteří nechtějí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní faktickou poznámku pan zpravodaj a potom přednostní právo pan vicepremiér Andrej Babiš a paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji pěkně. Proto já také navrhuji a navazuji na svou předchozí faktickou poznámku v bodě 1 II svého návrhu usnesení, aby vláda vypracovala komplexní soubor opatření, aby s ním přišla do Poslanecké sněmovny. Aby to bylo něco, čeho se také můžeme držet a co by občan viděl, že je doopravdy vážným zájmem o to věc řešit.

Co se týká - a musím odpovědět prostřednictvím vás, pane předsedající, panu kolegovi Fialovi. Ne pouze, ale rozhodující měrou přece jenom se na této rekordní nezaměstnanosti podílelo také dosavadní pravicové vládnutí. To je potřeba říci. To tady zatím nezaznělo. Možná od pana předsedy Sobotky při jeho vrozené slušnosti velmi decentně. Ale to je potřeba si také říci. A myslím si, že je třeba, aby se alespoň tím, že se podpoří i zprava návrh usnesení, které předkládám, dalo najevo, že také tuto vinu je třeba nebo je zájem napravit.

Takže tolik jenom k těm věcem, které jsem momentálně potřeboval říci v komentáři k dosavadní diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi a nyní dvě přednostní práva. Nejdříve pan vice premiér a ministr financí Andrej Babiš, poté paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já moc často nevystupuji, ale když jsem poslouchal pana poslance Fialu, tak skutečně mi to nedalo, abych nevystoupil. Rád bych zdůvodnil personální změny, které jsem udělal.

Ano, personální změny jsem udělal, protože ten Matrix, který jste vybudovali na Ministerstvu financí, hlavně ODS s panem Kalouskem, který fungoval velice podivně, tak samozřejmě že když jsem tam přišel, tak jsem měnil lidi. Nevzal jsem nikoho z mé firmy, jak se snažíte tady nastiňovat, vzal jsem si akorát asistentku.

Ano, vyměnil jsem šéfa Státní tiskárny cenin, protože rozdával zlaté cihličky na počkání za 4 mil. korun. Nebyl schopen to doložit.

Vyměnil jsem lidi, kteří mají na starosti ekologii. Konečně jsem pochopil, jak měla fungovat ekologická zakázka, kterou připravoval pan Kalousek. Tam by byli kluci vydělali 50 až 60 mld. Protože ten systém je takový, že naše závazky 200 mld., tak na ty máme ročně asi 4 mld. a potom někdo to rozděluje. A kdysi dávno za námi chodili různí lidé a říkali: Já ti to na ministerstvu zařídím. Víš, to se udělá taková ekologická havárie a potom to dostaneš. Chodí různí podnikatelé a vykládají, tak to tam funguje.

Vyměnili jsme i hazard, kde pan Kalousek byl hlavní zástupce hazardu. Hazard tady neplatil dvacet let daně, měli výjimku. Tvářili se, že dávají peníze na charitu, a dávali si to z pravé kapsy do levé. Takže pan Kalousek povolil internetové sázení. Některým firmám. Četl jsem, že Čunek reklamoval nějakých 10 mil. tehdy pro KDU-ČSL. To říkal někde v novinách. Takže hazard taky jsme vyměnili, ano. A předkládáme novelu zákona, udělali jsme opatření, aby se nedávalo povolení na deset let.

Ano, museli jsme měnit lidi. Objevil jsem různé firmy jako PRISKO. PRISKO - soudili jsme se osmnáct let s Volkswagenem, nevím, jestli to někdo víte, a platili jsme tam právníky za 490 eur na hodinu. Dali jsme jim 65 mil. korun za ta léta, abychom soud prohráli a zaplatili 310 mil. korun. A tak dále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP