(10.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

A úplně fascinující je, a ti lidé, co na to koukají, zejména ti, kteří právě přišli o práci nebo dlouhodobě ji nemají, když poslouchají takové argumenty, jak jsme skvělí v rámci Evropské unie v nezaměstnanosti - šestí až sedmí. No vykládejme jim to, těm, kteří potupně každý měsíc a tak dál a tak dál musí stát v nějaké frontě na nějakém úřadě a nebo vysvětlovat rodině, proč nemůžou ne že na dovolenou, ale proč nemůžou třeba to či ono dětem pořídit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde dvě oznámení. Jednak se dnes omlouvá od 18 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Pavel Čihák a dále, dnes bude hlasovat s náhradní kartou číslo 10 pan ministr zahraničních věcí Zaorálek.

Nyní již s faktickou poznámkou řádně přihlášený pan vicepremiér Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já bych ještě naposledy za nespokojené občany vystoupil tady. Já bych chtěl říct, že Aristoteles říkal, že politici jsou nejlepší z nás, nejmoudřejší, nejpracovitější, mají největší morálku. Občané - tam jsou naši politici. Dvacet čtyři let jedna parta řídí tuhle zemi a dovedla to tam, kam to dovedla. Ano? Takže to bych rád připomenul. Že asi se nám to nějak jako vymklo z ruky, ta charakteristika těch politiků. Nevím, proč politik je jako nejméně uznávané zaměstnání. Dokonce ta uklízečka, která uklidí pořádně, tak je před ním.

A ohledně vyšetřování ČNB. Prosím vás, to není žádné vyšetřování. Já vím, že vy máte jediný program - ODS a TOP 09. Co byste dělali, kdyby nebylo Babiše? Však byste neměli žádný program! Vy máte antibabiš! Stejně jak ten váš server echo24, který lže zase, že jsem vyšetřován. Vůbec jsem není vyšetřován. Já jsem se vyjádřil a hledám zdroje. Na rozdíl od vás, kteří jenom ty zdroje si dávali do vlastních kapes, tak hledám zdroje. A řekl jsem: Jo, ČEZ by byl dobrý zdroj. Takže není žádné vyšetřování. Oznámil jsem České národní bance, že jsem tady potkal na půdě parlamentní paní Kubátovou a že jsem jí řekl tenhle názor za podmínky, že to odsouhlasí koalice. To je všechno. To, že nějaká redaktorka, která dlouhodobě pracuje pro ODS a kdysi pracovala v Lidových novinách, napíše lži a vy to opakujete, že si to nahráváte, jak včera údajně tam přišla nějaká kontrola. Pan Kalousek asi to ví lépe, že tam chodí kontrola. Možná ji tam poslal, když to tam v minulosti řídil. Takže to je samozřejmě vaše hra, nesmysly a lži. (Potlesk poslanců za ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Korte. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, zákon o jednacím řádu stanoví, že jednacím jazykem Poslanecké sněmovny je čeština. Hatmatilka, kterou hovoří pan ministr financí Babiš, se českému jazyku blíží pouze velmi vzdáleně. Dámy a pánové, je to zákon prosím. Já chápu, že to pro pana Babiše může být obtížné, ale platí stará římská zásada lex dura, sed lex - je to zákon tvrdý, ale je to zákon.

Ocituji z § 65 zákona o jednacím řádu: Nemluví-li poslanec česky, tlumočí se jeho projev do českého jazyka, pokud o to jeden poslanec požádá. Alespoň jeden.

Tak dámy a pánové, já jsem ten jeden a žádám, aby projevy pana Babiše byly tlumočeny do spisovného jazyka českého! Děkuji. (Dlouhý potlesk z lavic napravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě potřebuji, pane poslanče, upřesnit - ještě pojďte k mikrofonu, aby to bylo do stenozáznamu - zda se z vaší strany jedná skutečně o procedurální návrh, o kterém chcete nechat dát hlasovat.

 

Poslanec Daniel Korte: Promiňte, o tom nelze hlasovat, to jsou slova zákona. Nemluví-li poslanec česky, tlumočí se jeho projev do českého jazyka, pokud o to alespoň jeden poslanec požádá. Já jsem o to požádal.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě se zde naskýtá otázka, zde i nářečí se musí tlumočit do spisovného českého jazyka. A v tento moment já nevidím jako oprávněné o tomto dávat hlasovat. Můžete samozřejmě vznést námitku proti mému postupu, ale myslím si, že v tento moment je to nehlasovatelné. Jestli chcete, vzneste námitku - necháme, ať Sněmovna rozhodne.

 

Poslanec Daniel Korte: Promiňte, pane předsedající. Špatně čtete jednací řád. O tom se nehlasuje. Vy nejste od toho, abyste o tom dával hlasovat. Vy jste od toho, abyste to zajistil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě... Mám zde řádně přihlášené, je jich zde hodně. Vyčkejte, až se situace zklidní, přihlaste se s faktickou poznámkou. V tento moment se musíme vypořádat s poznámkou poslance Korteho.

Vzhledem k tomu, že v Poslanecké sněmovně se mluví česky a pan vicepremiér česky mluví, z toho důvodu nevidím jakýmkoliv způsobem zajišťovat překladatele.

Budeme pokračovat dál v jednání. V tento moment jako další řádně přihlášený s faktickou poznámkou je pan poslanec Kalousek. Poprosím pana poslance Kalouska. A případně další, kteří se chcete přihlásit s faktickou poznámkou, buď se přihlaste elektronicky, nebo mi ukažte. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dovolím si vás jenom upozornit, že jste si protiřečil, pane předsedající. Řekl jste před chvílí, že se mluví nářečím. V takovém případě bych chtěl upřesnit, o jaké nářečí se jedná. A pak jste řekl, že se nejedná o nářečí, ale o češtinu. Přiznám se, že vám nerozumím.

Přihlásil jsem se ale k tomu, aniž bych chtěl soutěžit s panem profesorem politologie, abych se pokusil vysvětlit ten rozpor, když někdo říká "nejsem politik", a přitom objektivně politik je. Z určitého úhlu pohledu jsou veřejné rozpočty neustálým zápasem mezi organizovanou menšinou, která si chce urvat z veřejných rozpočtů více, než jí přísluší, proti neorganizované většině, které se říká daňoví poplatníci. Povinností politiků by mělo být stát na straně té neorganizované většiny. Z tohoto pohledu Andrej Babiš politikem nepochybně není. Nicméně k tomu výroku "nejsem politik" doporučuji vždycky dodat toto mé odborné vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, včetně dodržení času. Jako další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych vaším prostřednictvím upozornit pana poslance Babiše, že svou osobu neuvěřitelně přeceňuje. Fakt naším programem není žádný antibabiš. Naším programem není mluvit o vás. Naším programem je prosazovat svoje nápady, svoje podněty, svoje hodnoty a upozorňovat na to, co se nám nezdá v těch vašich. Ale k té vaší velikosti, jak jste oslněn tím, jak ten Andrej Babiš je ten nejdůležitější minimálně v České republice, tak se zcela mylně domníváte, že se vaší osobou programově zabýváme. To vy tady vždycky říkáte "mám na vás ty informace, mám na vás ty informace" a ještě jednou "mám na vás ty informace". Vy se zabýváte námi a ne programem. A na věcné otázky nejste ochoten nebo schopen odpovídat. To je mi úplně jedno, co si z toho vyberete.

Tak ještě jednou - nejste tak veliký, nejste tak důležitý, abyste byl součástí našeho programu. (Sporé zatleskání napravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Josef Hájek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem z Moravskoslezského kraje. Nevím, jestli pan Korte tam někdy byl, ale tam česky nemluví téměř nikdo. (Výbuch smíchu a spontánní potlesk.) Takže se obávám, že pokud ve mně zase vzniknou emoce a přeskočím do té naší moravskoslezštiny, tak že budete zase také žádat nějakého překladatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP