(10.50 hodin)
(pokračuje Hájek)

Já jsem Čech udělaný v Prešově, takže mám také nějaké slovenské kořeny (smích v sále), ale narozený v Olomouci, takže splňuji veškeré náležitosti českého občanství.

Já bych jenom poprosil, protože se to zase zvrhává někam, kam, myslím, nikdo z nás nechtěl, ale tady používáte, třeba pan Korte, pan Kalousek, latinská slova, takže pro nás horníky, prosím vás, přeložte nám to vždycky do češtiny. Děkuji. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámku je řádně přihlášen pan poslanec Opálka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega Hájek mi to vzal z úst. Víte, já jsem se také vystrašil, když vystoupil kolega Korte, protože podle čeho tu češtinu budeme řešit? Zákon o českém jazyku minulé Sněmovny, když je předkládal klub KSČM, zamítly. Máme tady sice akademický slovník, ale já se přiznám, že v rodině, ve které jsem vyrůstal, jsme mluvili slezsky. Ono to Slezsko je rázovitý kraj a někdy mám s češtinou problémy i dnes. Takže teď jsem se lekl, jestli nebudeme překládáni i my. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zlatuška. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, já jsem jednak chtěl podotknout, že pokud kolega Korte tady trvá na tom překládání, že by měl nejdříve dokázat svou tezi, že zde neslyší češtinu, a doložit to například znaleckým posudkem. Neexistuje žádná norma. Jsem si vědom toho, že pan poslanec Korte se může identifikovat s naším bývalým východním sousedem. V Rusku teď zrovna prezident Putin prosadil zákon, že se musí mluvit spisovně a nesmějí se používat sprostá slova. A to tady bohudík ještě nemáme.

Tady se mluvilo v politologických termínech kdo je, nebo není politik. Chtěl bych našemu ctěnému kolegovi předsedovi ODS připomenout, jak moc se vyplatí hrát si na nepolitika, být ve spojení s příslušnou politickou stranou, a pak člověk skončí jako předseda. (Smích a potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, blíží se 11. hodina, na kdy jsme jako Poslanecká sněmovna svým včerejším rozhodnutím zařadili tuším body 4 a 5, nebo 5 a 6, další velmi důležité téma, zákon o potravinách, kde jsem také zpravodajem, a rád bych si alespoň mezi těmi body oddechl. Ale o tom to není.

Já vím, že nemohu někomu brát - jsou tady postavy, které mohou mluvit kdykoliv a k čemukoliv, protože mají přednostní právo a jsme předsedy klubů a takové právo máme a to si uhájíme, ale v této chvíli bych chtěl požádat nebo vyzvat - ty spory, kdo je, nebo není politik, kdo koho sleduje nebo obžalovává atd., prostě všechny spory, které se netýkají toho, co je napsáno jako že to je tento bod, Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice, si šli vyřešit ven do kuloárů, nebo třeba po 19. hodině, po uplynutí jednacího dne, někam ke skleničce. Ale pojďme se vrátit k meritu věci, ať to nebude překládáno veřejností, jako že ten parlament dopadl jako vždycky, hora porodila myš. Zatím ani tu myš jsme v tomto bodě neporodili. Ale slyšeli jsme mnoho vzájemných napadání, urážek, invektiv, sem tam i nějakou srandičku, ale ona ta nezaměstnanost není vůbec žádná legrace. Ono je to doopravdy vážné téma. Pojďme se k němu vrátit. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dalším řádně přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, v minulém volebním období byla sociální demokracie v opozici a mnohokrát jsme žádali Poslaneckou sněmovnu o zařazení podobných bodů, zpráv o nějakých agendách. Tehdejší vládní koalice nám zcela v každém případě tyto návrhy zamítla. My jsme se chtěli chovat jinak. Víte, že od začátku volebního období vycházíme opozici vstříc a schvalujeme zařazení bodů vlády, informace o nezaměstnanosti, o Ukrajině, o vymahatelnosti práva apod.

Ale my se nebavíme o nezaměstnanosti. A já na tento způsob debaty skutečně nejsem připraven a myslím, že ztrácíme všichni čas. Takže kolegyně a kolegové z opozice, až vám příště neschválíme zařazení nějakého takového bodu, tak se nedivte. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Kalousek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já se velmi omlouvám panu zpravodaji, ale nemyslím si, že pokud se zcela nesprávně používají demokratické pojmy, že si to máme vyřešit v kuloáru. Já se na rozdíl od Aristotela nedomnívám, že by tady byla elita národa. Je tu prostě normální vzorek společnosti.

Nicméně je důležité, aby tady odtud nešly matoucí pojmy, aby bylo zcela zřejmé, co je odpovědností Sněmovny, co je odpovědností vlády, kdo politik je, kdo politik není, protože matení pojmů, které v této věci tady velmi často zaznívá, potom může vést k falešným dojmům, co to je vlastně demokracie. Je nezbytné si ty základní pojmy vysvětlit, pokud se v nich neorientujeme.

Panu poslanci Hájkovi se omlouvám. Napravím to. Sancta simplicitas se většinou překládá jako svatá prostota.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já jsem rád slyšel od svého kolegy pana poslance Sklenáka, že jsou k opozici vstřícnost sama. Já to tak úplně nevnímám, ale to si nestěžuji, abychom si rozuměli. Opravdu, žádná stížnost.

Tak ten bod o spravedlnosti navrhoval váš stranický kolega. Vy říkáte - vyšli jsme opozici vstříc, schválili jsme bod, který navrhl váš stranický kolega. Tento bod navrhli vaši levicoví přátelé. O opozici bych tam moc nemluvil, jo? Ale dobře, vyšli jste jim vstříc. Náš bod, který jsme navrhovali na této schůzi, neprošel, ale nestěžuji si. Tak jen abychom byli přesní. Je to právo většiny, my máme právo stejně jako vy navrhnout nějaký bod a většina to buď přijme, nebo nepřijme.

Ale když se chceme vrátit k tomu, o čem dnes vedeme debatu a kdo ji zavedl do těch zákoutí, ve kterých jsme se před chvilkou málem ztratili, no tak to byl ministr financí. Tak si v klidu, pane předsedo poslaneckého klubu ČSSD prostřednictvím pana místopředsedy, večer sedněte, přečtěte si stenozáznam od deváté hodiny a zjistíte, kdo tu přestřelku - a já s vámi souhlasím, že byla možná částečně neužitečná - spustil. Spustil ji váš koaliční kolega. Tak si to vyřiďte v koalici a nestěžujte si, že se opozice brání, když někdo na ni nesmyslně útočí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Ještě se chci zeptat - mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Kováčika, zda je to aktuální. Není to aktuální. V tom případě vás odmazávám.

A než bychom dali slovo řádně přihlášeným, chci se zeptat, zda ještě někdo je přihlášen s faktickou poznámkou do diskuse, případně s přednostním právem. Není tomu tak. V tom případě zde mám řádně přihlášené do rozpravy pana poslance Laudáta, pana poslance Zavadila a pana poslance Opálky. Chci se zeptat, zda tyto přihlášky stále platí. Pan poslanec Laudát tady je. (Poslanec Laudát přistupuje k mikrofonu.)

Chci pouze říci, že je 10.59 a od 11 hodin máme pevně zařazené body, které jsme si odhlasovali. Z pochopitelných důvodů - omlouvám se vám, pane poslanče - přerušuji tento bod a budeme se k němu muset vrátit na dalším jednání, protože jsme si řádně odhlasovali pevně zařazené dva body. Poté co se do bodu vrátíme, budete moci dále diskutovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP