(11.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Vzhledem k tomu, že jde o velmi složitou tematiku, tím jak byla přijata poslední verze, vznikla otázka určitých nutných legislativně technických úprav, které byly vyvolány těmi změnami. Připravil jsem si je, resp. abych byl spravedlivý, nechal jsem si je přesně připravit legislativou a v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím, je tady na mikrofon, ty legislativně technické úpravy, načtu.

Tolik k tomu stavu projednávání sněmovního tisku 72 ve druhém čtení. Já vám děkuji za trpělivost, se kterou jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pouze pro pořádek se chci zeptat, zda se přihlásíte do rozpravy elektronicky, nebo si vás mám zapsat. Zda to bude řádně, nebo s přednostním právem.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane místopředsedo, bude to řádná přihláška. A řekl jsem, že se přihlásím do obecné rozpravy, do které se tímto hlásím teď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám. Nyní poprosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Štětinu, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem rád, že pan ministr i pan zpravodaj se zcela jednoznačně vyjádřili k tomuto zákonu, který již z období minulé volební sněmovny probíhá velmi dramaticky, protože hrozila skutečnost, že hygienická služba bude zbavena svých kompetencí, což by jistě nebylo dobře. Já se k tomu dále vyjadřovat nebudu, protože myslím, že oba dva pánové to řekli naprosto jasně. Vyjádřili se, že bude zachována kompetence jak ze strany zemědělství, tak ze strany zdravotnictví. Po projednání včera na zdravotním výboru mohu konstatovat, že zdravotní výbor se k tomuto zákonu v této podobě vyjadřuje souhlasně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než otevřu obecnou rozpravu, mám zde dvě omluvenky. Jednak se omlouvá pan poslanec Stanislav Polčák od 11. hodiny a dále se omlouvá paní poslankyně Olga Havlová dne 7. 5. od 15. hodiny do 22. hodiny. To jsou omluvenky.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, kdy jako první mám řádně přihlášenou paní Olgu Havlovou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, ráda bych představila pozměňovací návrh, který jsem předložila k tomuto zákonu pod číslem sněmovního dokumentu 678. Byl předjednán se zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce a vzhledem k tomu, že nebyl ani jednoznačně zamítnut na výboru zemědělském, rozhodla jsem se na tomto pozměňovacím návrhu trvat.

Mým záměrem je stanovit nový princip, na jehož základě by se udělovaly pokuty za porušení povinností, které mají prodejci potravin. Problém je to dlouhodobý a zatím se ho nepodařilo uspokojivě vyřešit. Jedním ze způsobů je dostatečně přísně pokutovat hypermarkety. Je to velmi ožehavé téma.

Velmi často slyšíme o tom, jak se v supermarketech dějí nekalosti. Prodávají se zkažené potraviny nebo potraviny po datu minimální trvanlivosti. Jak se potraviny špatně skladují, nebo jsou třeba špatně označené. Neříkám, že se to neděje i u malých prodejců. Kamenem úrazu přitom je, že pokuty za tyto prohřešky jsou stanovovány podle špatného principu. V podstatě je pro každý prohřešek stanovena maximální částka pokuty, kterou může kontrolor udělit. Ten strop pokuty je přitom pro každého prodejce stejný, ať je to malý soukromník, nebo nadnárodní řetězec, ať je to jeden malý krámek, nebo síť stovky prodejen. Vždy stejná hranice. Například za špatné značení potravin hrozí malému i velkému ta samá pokuta až do výše jednoho milionu korun. Pro malého prodejce to může být likvidační, zato ten velký to ani nepozná. Ano, přihlíží se sice k velikosti podniku, ale už princip výpočtu pokuty je dnes nastaven tak, že malého vždycky bolí víc.

Nejvyšší souhrnnou pokutu dostal vloni obchodní řetězec Tesco, celkem 8,3 milionu korun. Přitom nejvyšší pokutu dostal za prodej neoznačeného koňského masa. Tesco má v České republice roční obrat v řádu miliard a celosvětově až dva biliony korun. Je zřejmé, že pokuta osm milionu je pro takový řetězec zcela zanedbatelná. Naopak zdánlivě malá pokuta, která ještě není údajně podle práva pro malého prodejce likvidační, mu způsobí velké potíže, jako například nedostatek financí na nákup dalšího zboží.

Jen pro vaši informovanost, podrobný přehled pokut nadnárodních společností právě dnes vyšel na serveru www.aktualne.cz.

Proto budu navrhovat, aby pokuty za správní delikty u prodeje potravin byly vypočítávány jako procento, resp. promile z tržeb prodejce. Cílem je, aby pokuty byly spravedlivé, aby každého bolely stejně. Princip návrhu je, že například za špatné značení potravin může být pokuta do dvou promile ročního celosvětového obratu. Pro velkého to může znamenat v řádu tisíce milionů, pro malého v řádu desítek tisíc. Bude to bič nejen na prodejce, který bude na každého stejně dlouhý. To, co si ale od toho hlavně slibuji, jsou kvalitnější a bezpečnější potraviny v českých obchodech, a tím i větší ochrana našich spotřebitelů.

Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte i mě pár slov k této normě, se kterou jsem strávil také já osobně několik měsíců v minulosti, neboť hlavní korpus tohoto návrhu zákona připravila ještě Nečasova vláda a byl projednáván v té době, kdy opravdu kvalita potravy byla, a já doufám, že i do budoucna bude, vážným tématem jednání Poslanecké sněmovny a Ministerstva zemědělství, případně vlády, a že budou vznikat takové projekty, jako byl třeba portál Potraviny na pranýři a podobně, tak abychom dělali maximum pro to, aby kvalitní potraviny systémem padni komu padni prostě byly na pultech k mání lidem, kteří o ně budou stát.

Já jsem moc rád, že vláda respektovala návrhy, které tam byly, to zlepšování informovanosti zákazníka, které jsme tam připravili, zároveň zvýšení možnosti udělení sankcí v případě klamání zákazníka, co se tady objevuje čím dál tím více, a souhlasím i s tím, co tady říkala má předřečnice v tom, že u udělování pokut se musí brát na zřetel, jestli jde o firmu, aby ta pokuta zkrátka nebyla likvidační z hlediska jejich obratu, aby to v té první fázi alespoň bralo ohled na to, že někdo má nějaký obrat. Ve druhé fázi, bude-li se to opakovaně dít, řekněme stejná připomínka ze strany kontrolních orgánů, pak si umím představit, že se právě půjde do těch vyšších pater, takže to může být ve svém řeknu důsledku nakonec likvidační, bude-li někdo opakovaně klamat zákazníka, nepoučí se z toho trestu, který původně dostal.

Jsem rád, že se podařilo vyřešit i uložení povinnosti kontroly takzvané zvěřiny, přenesení této kompetence na Státní veterinární správu. Nesouhlasím už tedy trošku se zpravodajem v tom, že ten konsensus, ke kterému došlo mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví, je takto v pořádku. Myslím si, ale je to věc vládní koalice, že jste nenaplnili koaliční dohodu, ale je to, řeknu, věc vládní koalice, že jste si něco napsali do vládního prohlášení a něco jiného v tomto návrhu zákona a říkáte tomu kompromis. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP