(11.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

Dobře. Já tomu rozumím, je to vaše záležitost, ale jsem přesvědčený o tom, že by alespoň pan ministr zemědělství měl splnit slib svých náměstků, kteří řekli na jednání zemědělského výboru, a to že nám řeknou, kolik to bude stát, přenesení kompetencí na Státní veterinární správu, neboť hygiena řekla, že nedá ani korunu, přestože některé kompetence přecházejí pod potravinový resort Ministerstva zemědělství, a veřejně několikrát tam bylo zopakováno, a požadoval to i předseda zemědělského výboru na jednání výboru a bylo mu slíbeno, že tady ta částka padne, o kolik prodražíme chod státní správy na resortu Ministerstva zemědělství, vlastně obecně, protože ono to zkrátka nebude finančně neutrální.

S čím mám dlouhodobě problém a říkal jsem to tady už při prvním čtení návrhu zákona, je, že si tam na sebe vymýšlíme nad rámec povinností Evropské unie některé kompetence, které jsou nekontrolovatelné, některé byrokratické věci, které jsou podle mě nadbytečné a nesouvisí s kvalitou potraviny jako takové, o kterou by měl stát pečovat. Jdeme jakoby v řadě těch směrů, které jsme v minulosti kritizovali, a kritizovala je řada poslanců, kteří dnes sedí v Poslanecké sněmovně, že si stát na sebe vymýšlí, co se Evropy týká, nadbytečnosti, a jsme toho svědky i v tomto návrhu zákona, kde chce a prosazuje vládní koalice, že budou řetězce zveřejňovat povinně pět největších, řeknu, zemí s největším obratem, nebo odkud k nám přichází zboží, přičemž je to, když neřeknu nekontrolovatelné, protože to budou desítky tisíc položek, ve kterých bude někdo říkat, odkud ta či ona položka je, ale dobrá, ale jsem zvědavý, kdo to přepočítá na Ministerstvu zemědělství nebo u těch inspektorů, ale kdo to případně bude sankcionovat, když to nebude pravda, co uvedou, a jestli to vůbec k něčemu dobré něco takového někde říkat. Já si myslím, že bude-li stát neustále vytvářet tlak na kvalitu a bude-li podporovat domácí produkci jinými prostředky, a těch prostředků má ministr zemědělství opravdu celou řadu, nemusíme se hnát do věcí, které jsou nad rámec, řeknu, legislativy požadující Evropské unie a které jsou zbytečné, nekontrolovatelné a v podstatě nesankcionovatelné, protože tento zákon o tomto vůbec nijak nemluví.

Co považuji ale za daleko větší problém než to, že si vládní koalice přeje uplést na sebe bič, dávat do zákona něco, co je nekontrolovatelné a nesankcionovatelné, pak je ale problém postihující, nebo resp. týkající se hlavní složky potravin jako takových, a to zejména u těch nebalených. Tam já čekám, že se objeví problémy v budoucnu, a budou se týkat zejména těch malých a středních producentů potravin, ale dílem i těch větších. Vezmete-li si jenom obyčejných chlebíček, českou specialitu, že bude každý povinen tam začít označovat, nebo v masných výrobcích bude muset označovat hlavní složku, tak zkrátka to přinese do budoucna problémy. A tam já čekám, že se to postaví v některých věcech možná i proti malým producentům a středním producentům potravin. Hodně jsme o tom diskutovali. Určování té hlavní složky, o tom, co je hlavní složka a podobně, to bude do budoucna problém. Upozorňovaly na to jednotlivé nevládní organizace při diskusích, které jsme na úrovni zemědělského výboru měli, a já bych v tom s nimi souhlasil a obávám se, abychom nevylili s vaničkou i dítě.

Poslední, co k tomuto projednávání a zkušenosti návrhu zákona řeknu: Považuji za skandální a je to spíš směrem k panu ministrovi zdravotnictví, nikoliv k ministrovi zemědělství, že se náměstek ministra odmítne potkat s poslanci zemědělského výboru nebo jakýmikoliv poslanci k tématu, které se týká přímo jeho resortu. To považuji za skandální a doufám, že to není něco, co by se mělo do budoucna opakovat. Nebo jestli je to styl vládnutí, pak tedy pánbůh s námi a zlé pryč!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde přihlášku k faktické poznámce od pana poslance Kováčika. Takže vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, já musím reagovat, protože si to žádá argumentace, kterou tady pan exministr Bendl používal, ale nic ve zlém. Jsem rád, že se mnou nesouhlasí, protože to by bylo podezřelé, kdyby pravice s levicí souhlasila.

Chlebíček, o kterém mluvil téměř strašicím způsobem pan kolega Bendl, v tom vůbec nefiguruje. Tam nefigurují pokrmy, tam figurují potraviny. Ten rozdíl je třeba si uvědomit. A navíc to bude řešit příslušná podzákonná norma, která určitě nebude hovořit o chlebíčku, ale bude hovořit o tom, že zákazník - ostatně o zákazníkovi, o spotřebiteli to je, ne o žádné Evropě, že by nám něco poroučela, nebo neporoučela, to není. To je o tom, jak my se dokážeme postarat o to, aby byli zákazníci ochráněni od podvádění atd. atd. Zákazník má přece právo vědět, jestli ten párek obsahuje maso, nebo ne, když to velmi zkrátím.

Co se týká onoho požadavku na náklady, na sdělení nákladů. Samozřejmě každá norma, která se tady přijímá, musí mít také ve své nějaké části, přinejmenším v důvodové zprávě, sdělení, kolik to bude stát, anebo jestli to bude mít nějaké náklady na státní rozpočet, nebo ne. Včera ráno na zemědělském výboru jsme se dohodli s paní náměstkyní ministra, že takový údaj bude poskytnut Poslanecké sněmovně nejpozději do třetího čtení. Čili tady se dobýváme do otevřených dveří tak trošičku.

A poslední. Já jsem rád, že se podařilo udržet sílu kompetence dozorových orgánů, a z tohoto místa chci poděkovat jak hygienické službě, tak Státní veterinární správě, tak Státní zemědělské a potravinářské inspekci, že svoje povinnosti konají dobře, poctivě, že i díky jejich práci se v poslední době nevyskytl žádný závažný potravinářský průšvih (upozornění na čas), s výjimkou metanolu, a ten není jejich vinou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Petra Bendla.

 

Poslanec Petr Bendl: Já k té reakci na pana zpravodaje. Co se týká chlebíčků - doufejme, že to v té podzákonné normě bude vyřešeno bezproblémově. Zatím tu zkušenost s komunikací a se sliby o tom, že něco nějak bude, dobrou nemám. A myslím si, že když si někdo sáhne do svědomí, tak na zemědělském výboru nebudu sám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Po dohodě s panem poslancem Štětinou ho odmazávám a následně je přihlášen řádně do diskuse pan poslanec Hovorka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem samozřejmě rád, že došlo k dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, ale chtěl bych zde říct, že se nemohu ztotožnit s takovýmto způsobem projednávání tak závažné problematiky. Zákon se původně týkal určité speciální věci a to, co bylo potom předloženo v pozměňovacím návrhu paní poslankyně Balaštíkové, to je zásadní změna kompetencí. A podle mě takovýmto způsobem by tato Sněmovna neměla postupovat, aby třikrát se scházel výbor zemědělský a přijímal takové zásadní změny kompetencí dozorových orgánů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP