(13.00 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: I zde bude ta situace malinko odlišná. Připomenu, že k dnešnímu dni je neobsazeno jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu, neboť 25. března 2014 skončilo funkční období členu NKÚ panu dr. Rudolfu Němečkovi. Prezident NKÚ v zákonem stanovené lhůtě předložil Poslanecké sněmovně návrh na volbu nového člena NKÚ, a to pana Ing. Josefa Kubíčka. Volební komise k tomuto bodu přijala své usnesení číslo 58 a návrh prezidenta NKÚ formou tohoto usnesení byl postoupen všem poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví a volební komise v tomto případě navrhuje volbu tajnou jednokolovou. Pod čarou přidám informaci - je to i proto, že je skutečně navržen pouze jeden kandidát. Ještě doplním, že zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu jak k navrženému kandidátovi, tak ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já otevírám rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby, do které se v tuto chvíli nikdo nehlásí. Končím tedy rozpravu a poprosím o vaše závěrečné slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní poprosím i o přerušení tohoto bodu, tedy bodu číslo 71, a poté vyhlásím konání tajných voleb.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já přerušuji bod číslo 71 a poprosím pana předsedu volební komise o technické informace k organizaci volby. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážení kolegové, volby proběhnou standardním způsobem ve Státních aktech. Všechny lístky k těmto volebním bodům obdržíte najednou. Na vydání volebních lístků počítám 30 minut, to znamená, budeme je vydávat od této chvíle do 13.32, ať jsem přesný. Sčítání hlasů provede volební komise o polední pauze.

A teď důležitý moment - výsledky vyhlásím po dohodě s předsedajícím ve 13.55, tak aby mohla ve 14 hodin začít mimořádná schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise za vyčerpávající informace. Přerušuji jednání Sněmovny pro tajnou volbu, která se bude konat ve Státních aktech. Zároveň prosím členy organizačního výboru s informací, že se organizační výbor sejde ve 13.10 hodin, a zároveň, byť tomu nebudete rádi, vás všechny prosím, abyste členy organizačního výboru ve volbách pustili dopředu, aby se výboru mohli zúčastnit.

Ve 13.55 se tady sejdeme, ti, kteří chtějí znát informace o výsledcích tajných voleb. A upozorňuji, že již ve 14 hodin začíná mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji a přeji dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP