(17.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

V této chvíli to vyšetřuje ten speciální tým, o kterém jsem mluvil. A zároveň OBSE je mezinárodní organizace, která má členy a u které bych také - vlastně si nejsem jist, jestli OBSE do toho vůbec by chtěla jít. To pro mě není jednoznačné a na to mohou být různé názory. Za sebe jsem připraven eventuálně se na výboru o roli OBSE v takovéto věci bavit a za určitých okolností si myslím, že to může být i dohoda, že bychom to mohli prosazovat. Teď mi připadá usnesení Sněmovny bez toho, že bychom znali stanovisko Ukrajiny nebo bychom věděli, jestli vůbec OBSE se chce v této věci angažovat, připadá mi, že ještě to není dostatečně podložené. Tak to je důvod, proč jsem k tomuto návrhu usnesení zdrženlivý, ale není to něco, kvůli čemu bych tady křičel nahlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná, pak s řádnou přihláškou pan poslanec Gabal. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Já jenom, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme žádali vládu, aby je vyzvala, aby o tom jednala, abychom nějakým způsobem hledali tu cestu dál, abychom věděli i to, co možná hodláte udělat, nebo vám dali nějakou tu road map v tom, kde se máte pohybovat.

Ale mě spíš zarazila vaše slova o OBSE. K čemu tedy tu organizaci máme, pokud nemá řešit právě tyto situace? Já jsem o OBSE vždy byla přesvědčena, že je to právě tato organizace ve chvíli, kdy selžou a jednostranně se zapojí do konfliktu jiné organizace typu i Rady Evropy svým usnesením, i Evropské unie, že je to právě OBSE, která musí hrát toho mezinárodního zprostředkovatele. A já si nedovedu představit, na co jiného by byla?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Tak dobře, já na to tedy ještě zareaguji jednou. Podívejte, představte si, že by se v České republice něco stalo, že by se tady něco odehrálo, bylo tady 50 mrtvých a vám by někdo řekl, že vám sem přijede OBSE a že vám to vyšetří. Takže já tím chci říci, že pokud bych chtěl, aby OBSE vyšetřovala tuto věc, a řekl jsem vám, že v této chvíli to vyšetřuje Ukrajina, tak vy zřejmě jste jako představitel České republiky to chápal jako určitý projev nedůvěry, že je schopna to Česká republika vyšetřit sama. Proto jsem řekl, že v případě Kyjeva to byla Ukrajina, která souhlasila s tím, aby v té věci se vzal režim vyšetřování Mezinárodním trestním tribunálem. Ale bylo to dohodnuto s Ukrajinou. A stejně i já, pokud by Ukrajinci řekli "necítíme se na to dostatečně silní, budeme rádi, když nám s tím OBSE pomůže", tak je to daleko srozumitelnější cesta, než když Česko rovnou říká: "OBSE, vstupte tam, vyšetřete to, Ukrajina to nikdy nezvládne sama." Ale já v této chvíli respektuji to, že Ukrajina tvrdí, že to vyšetří, nemám od ní znamení, že by chtěla, aby do toho OBSE vstoupila a aby jí s tím pomáhala. Nechtěl bych, aby to bylo stavěno proti sobě, není to předjednáno a nevím ani, jaký je názor členských států OBSE. Třeba vám Rusko řekne, že to bude vetovat, že s tím prostě nesouhlasí. Já to bohužel v této chvíli nevím a nemám ani minimum předjednáno.

Upozorňuji, OBSE je mezinárodní organizace, my ji tady někam navrhujeme, aby tam šla - ale pokud zítra zjistíme, že ona o to nemá zájem? Ona má práce dost. Upozorňuji, že máme misi OBSE pozorovatelskou na Ukrajině, o které jsem přesvědčen, že je velmi důležitá, je to významný nástroj, který tam máme. Teď je otázka, jestli to, že OBSE by tam měla vyšetřovat, do jaké míry to koresponduje s tím, že tam dělá tu nezávislou, objektivní, pozorovatelskou misi. Jsou to podle mě věci, které by bylo třeba domyslet. Za sebe vám říkám, že je v této chvíli domyslet nedokážu, že mi vadí to, že o Ukrajině, s Ukrajinou se o tom nemluvilo, je to pro mě věc, která je na další debatu. Říkám vám, že jsem k tomuto návrhu zdrženlivý, a říkám vám argumenty. Neříkám vám, že jste úplně špatně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Další řádně přihlášený je pan poslanec Holík, po něm pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr zahraničních věcí zde podal širokou, podrobnou zprávu o aktuální situaci na Ukrajině a pozici vlády České republiky k masakru v Oděse. Já, jestli dovolíte, bych si dovolil zde přednést návrh na usnesení, ve kterém se říká: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje násilí, ke kterému došlo dne 2. května v Oděse, a žádá nestranné vyšetření a potrestání viníků. Dále - vyjadřuje hlubokou lítost nad tragickými událostmi v Oděse a vyslovuje soustrast pozůstalým obětí." Děkuji za přijetí tohoto návrhu na usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Holíkovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Tak kromě toho jenom, že bych historicky připomenul, k čemu sloužily arbitráže vídeňské v Evropě - k oddělování území. A jestli si s tímto chceme hrát, tak bych před tím velmi varoval. Ale navrhl bych rád usnesení: "Poslanecká sněmovna podporuje konání svobodných demokratických voleb na Ukrajině a vyzývá OBSE k vyslání dostatečné pozorovatelské mise."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další řádně přihlášená je paní poslankyně Konečná, po ní pan poslanec. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já jenom musím zareagovat na pana ministra, protože on možná nepochopil ten text mé... (Mikrofony přestaly fungovat, po chvilce je vše v pořádku). Děkuji.

Já jsem taky v závěru svého projevu řekla, že chceme, aby to bylo nejenom o vyšetření masakru v Oděse, ale též o dovedení svářících se stran k jednacímu stolu. To, že tam OBSE posílá nějakou misi, to, že je obrovská, stejně jako NATO, Evropská unie, na monitoring voleb, to všichni víme, pane kolego Gabale prostřednictvím předsedajícího. Ty volby jsou za 15 dnů, tam už dneska vám každý tady z kolegů řekne, kdo tam jede, a dlouhodobě se to připravuje. To nemusíme schvalovat. Ale my bychom byli rádi, abychom zdůraznili tu roli OBSE. Pokud to OBSE samozřejmě nepřijme, tak je to jiná věc. Ale já si to nedovedu v této chvíli představit, protože - kdo to dnes vyšetřuje? Jedna strana konfliktu. Kdo to bude respektovat? Bohužel, taková je dnes situace na Ukrajině. Tam prostě to nejde bez nevměšování se, o kterém jsem mluvila. Takže jenom to byla podstata toho, co jsme chtěli naším prohlášením nebo naším usnesením přijmout. Abychom i my jako Češi, protože já si opravdu myslím, že Češi v tomto můžou sehrát velmi výraznou roli, pokud to budou umět, mezi Ukrajinou a Ruskem, historicky to umíme, pokud to tedy nevezmeme za špatný konec, tak si myslím, že můžeme být ti, kteří budou navrhovat právě tato prohlášení, a obě dvě ty strany je začnou respektovat. Jsme to my Češi, kdo jsou v mezinárodním právu prozatím ještě pořád takto vnímáni.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. S přednostním právem pan ministr, po něm pan poslanec Šarapatka.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já si myslím, že to Sněmovna rozhodne hlasováním. Ale možná jednou věcí bych chtěl polemizovat s paní poslankyní Kateřinou Konečnou. Když řekla, že to usnesení, které navrhuje pan poslanec Gabal, když říká, že si Poslanecké sněmovna Parlamentu přeje ty parlamentní volby, tak bych neřekl, že to usnesení je konstatování něčeho, že by to bylo něco, co je samozřejmé. Mně připadá, že skutečně to, v čem na Ukrajině dnes jde o všechno, jsou právě ty volby. To znamená politické prohlášení, že my podporujeme demokratické volby na Ukrajině, je podle mě docela důležité politické prohlášení. A dokonce i ve vystoupení Vojtěcha Filipa, pokud si ho vybavuji, také bylo to, že říkal, že volal po volbách. A já si myslím, že když ty volby nebudou, tak to prostě bude katastrofa. Chápete? Když se nepodaří připravit volby na Ukrajině, tak prostě vstupujeme do období chaosu, protahovaného chaosu, ve kterém se budeme hrozit toho, co bude. Takže ty volby jsou skutečně úhelný kámen a mně tedy usnesení, politické prohlášení Sněmovny, že volá po tom, aby byly volby na Ukrajině, připadá jako politické prohlášení se vším všudy, které stojí za to odhlasovat. Takže já bych tohle docela podpořil. Volby skutečně jsou dneska úhelný kámen a klíčová věc. A slyšel jsem to tady z více stran, že je na tom shoda, takže by mi vůbec nevadilo, kdyby toto Sněmovna odhlasovala.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Teď s řádnou přihláškou pan poslanec Šarapatka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP