(20.40 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dále se budeme zabývat návrhem na přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 171, pro 104 poslanců, proti 17. I tento návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem je návrh pana poslance Vondráčka na přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 172, přihlášeno 135 poslankyň a poslanců, pro 64, proti 20. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále jsem zaznamenal v řeči paní poslankyně Konečné návrh... Nezaznamenal, dobře, děkuji. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a hospodářskému výboru. Tím končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

To byl poslední bod, milé kolegyně, milí kolegové, dnešního jednání. Já přerušuji 8. schůzi Poslanecké sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní, kdy začínají písemné interpelace, a přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo ve 20.41 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP