(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Hezké odpoledne. Dalším bodem našeho pořadu jsou

89.
Ústní interpelace

Interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky neboli vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky, které budou ukončeny po jejich vyčerpání. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy vlády budou bezprostředně poté zahájeny ústní interpelace na ostatní členy vlády, na což upozorňuji jak interpelující poslance, tak i příslušné ministry. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Dávám slovo paní poslankyni Haně Aulické-Jírovcové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku ve věci těžebních limitů na Mostecku. Připraví se paní poslankyně Alena Nohavová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi přednést moji interpelaci. Když pan premiér tu bohužel není, tak jen načtu.

Vážený pane premiére, dovolte mi interpelovat vás ve věci rozhodnutí vlády o finanční podpoře Dolu Paskov, a prodloužit tak možnost těžby uhlí v Moravskoslezském kraji o další tři roky. Toto vládní rozhodnutí vede k otázce, jaké budou také další kroky v otázce prolomení limitů pro těžbu uhlí na Dole Československé armády na Mostecku, kde by byla těžba zajištěna zhruba na dalších 60 let. Ústecký kraj se dlouhodobě potýká spolu s Moravskoslezským krajem s nejvyšší nezaměstnaností v České republice. Vaše vláda deklaruje, že chce a připravuje kroky ke snížení těchto drastických čísel. Jak tedy vláda v současné době přistupuje k otázce prolomení limitů? Nejedná se přece pouze o problematiku zaměstnanosti, ale i ekonomické a energetické stability České republiky, která se neustálým prodlužováním řešení v této oblasti zhoršuje i za podpory dalšího politického vývoje v zahraničí, např. na Ukrajině.

Některá ekologická sdružení zásobují veřejnost nepravdivými údaji a daty. Snaží se i bagatelizovat celou situaci. Ústecký kraj již několik desítek let ekonomicky podporuje celou Českou republiku, a je tedy opravdu nutné vrátit tuto podporu alespoň částečně zpět.

Já vám děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pan předseda vlády je omluven, tak obdržíte odpověď na svoji interpelaci v době stanovené jednacím řádem.

S další interpelací vystoupí paní poslankyně Alena Nohavová ve věci církevních restitucí, připraví se pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, má interpelace je na pana premiéra ohledně porušení zákona o církevních restitucích.

Vážený pane premiére, obdržela jsem informaci nasvědčující podezření, že Ministerstvo zemědělství pod vedením pana mistra Jurečky nebude nestranným vykonavatelem restitucí, ale bude činit kroky k prosazení restitucí i nad rámec zákonného zmocnění daného zákonem č. 428/2012 Sb. Konkrétně jsem obdržela informaci, že Ministerstvo zemědělství vydalo a poskytlo všem svým pracovištím závazný metodický pokyn, který v rozporu s ustanovením § 8 písm. f) tohoto zákona a i v rozporu se stavebním zákonem zúžil protizákonně rozsah schválené územně plánovací dokumentace, kterou je třeba zohledňovat v rámci vydávání majetků na závaznou část schváleného územního plánu. Protizákonně tak Ministerstvo zemědělství vyloučilo z řízení o vydání či nevydání majetku řadu institutů, které do územně plánovací dokumentace patří, např. i vydaná platná a účinná územní rozhodnutí, vydané a platné regulační plány a řadu dalších podobných rozhodnutí, která pochopitelně na otázku, zda může být, či nemůže být konkrétní majetek vydán, mají vliv. Takže několik otázek:

1. Skutečně Ministerstvo zemědělství takovýto metodický pokyn vydalo, a pokud ano, byl jste o tom informován?

2. Kdo z ministerstva, pokud byl pokyn vydán, za takovýmto pokynem stojí?

3. Jaké kroky, pane premiére, podniknete k nápravě tohoto zjevně protiprávního postupu ministerstva?

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji, i za dodržení času. Dále vystoupí pan poslanec Stanislav Polčák ve věci nákladů na personální výměnu ve státní správě, připraví se paní poslankyně Markéta Adamová. Pan poslanče, prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Má interpelace na pana premiéra, který je bohužel nepřítomen, má název "ve věci nákladů personálního zemětřesení ve státní správě" a mám trochu takový dojem, že toto zemětřesení se projevuje i ve vládě, protože bohužel zde z ministrů je přítomno velmi málo členů vlády, což musím kvitovat s velkou nelibostí, a to za situace, kdy minulé dva čtvrtky byly státní svátky. Myslím si, že je to trochu pohrdání parlamentní republikou a parlamentní demokracií.

Nicméně. Vážený pane premiére, moje interpelace je velmi jednoduchá a věřím, že stejně jednoduché bude pro vás poskytnout mi jasnou odpověď. V nedávné době se objevily informace o tom, že po nástupu vaší vlády probíhá masivní personální výměna na úřednických postech. Nechci zde spekulovat o konkrétních číslech, ta byste konečně nejlépe znát vy sám. V této souvislosti by mě ovšem zajímalo, a proto se na vás obracím, jaké náklady si nedávné a dost možná ještě stále probíhající personální zemětřesení vyžádalo a vyžaduje. Jistě půjde o informaci zajímavou nejen pro mě. Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále vystoupí paní poslankyně Markéta Adamová ve věci přijímání uprchlíků, připraví se paní poslankyně Jana Fischerová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych pana premiéra i přes jeho nepřítomnost požádala o odpověď na dle mého názoru velmi závažný problém s mnoha dalekosáhlými důsledky.

Vážený pane premiére, již v počátcích konfliktu na Ukrajině jsem upozorňovala na možný příliv uprchlíků z této země k nám. Konflikt na Ukrajině od té doby značně eskaluje. Česká republika by v případě vypuknutí války, válečného konfliktu, byla pro řadu ukrajinských uprchlíků logickou cílovou destinací. Ačkoliv jste spolu s ministrem vnitra v počátku tuto situaci spíše bagatelizoval, později jste sám přiznal, že na případný příliv uprchlíků z Ukrajiny není Česká republika připravena. Konkrétně jste o tom hovořil začátkem března v pořadu TV Prima Partie. Dříve, předtím, jste také prohlásil, že pokud by se situace na Ukrajině nezklidnila či dále vyhrocovala, jste připraven svolat Bezpečnostní radu státu. Od té doby byla Bezpečnostní rada státu svolána dvakrát. Bohužel se mi v záznamu schůze nepodařilo mezi projednanými body nalézt žádný bod, který by se vztahoval k problematice právě uprchlictví. Pokud se mýlím, omlouvám se a budu ráda, když mě opravíte. Pokud ne, tak to považuji za alarmující a dovoluji si vás požádat o vyjádření, kdy se hodláte problematikou uprchlíků z Ukrajiny k nám zabývat, jak bude na tuto situaci Česká republika připravena. Děkuji předem za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Jana Fischerová ve věci zaměstnavatelnosti mladých lidí. Připraví se pan poslanec Vácha. Prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, obsahem mé interpelace je dotaz, zda vaše vláda stále ještě tvrdí, že vzdělání, vzdělanost jako předpoklad pro úspěšný život jedince, je stále prioritou vaší vlády. Tento dotaz činím, neboť jako poslankyně jsem velmi často dotazována při setkání s mladými lidmi, jaká je čeká budoucnost. Víme, že to není jednorázová aktuální situace, ale přesto bych velmi ráda věděla, zda plánujete pro ně nyní např. zjednodušení pro vstup do podnikání, protože víme, že mladí lidé, kdyby měli i lepší podmínky a mají motivaci založit si firmu, budou jistě prospěšnější pro celou naši společnost než ti, kteří jsou odkázáni na dávky.

Čili chci se zeptat, máte-li ve svém programu, který jsem četla, programové prohlášení vlády, ale tam jsem detaily nenašla, nějaký konkrétní program, tak aby mladí lidé, absolventi škol, měli motivaci pro svou budoucnost svou poctivou prací. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP